اعتیاد از نوع آنلاین


تعداد بازدید : 756

اعتیاد از نوع آنلاین (ماهنامه معیشت)

 

واژه اعتیاد ناخوداگاه ذهن مان را به سمت مخدر ها و روانگردان ها سوق می دهد. اما این روزها اعتیاد به ابزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی آنلاین به همان اندازه که مواد مخدر و روانگردان ها قربانی می گیرند . بخش عمده ای از جامعه ما را درگیر خود کرده اند . استفاده مفرط از اینترنت ، مئبایل و کنسول های بازی رایانه ای انواع تازه ای از عادت های افراطی و اعتیادگونه جدیدی هستند که بی توجهی به آنها می تواند بسیار خطرناک و آسیب رسان باشند.

این اختلال برای اولین بار در سال 1995 توسط یک محقق به نام “ایوان گلبرگ” مطرح شد. معتادان اینترنتی هم مثل الکلی ها با خانواده، کار، روابط اجتماعی و مدرسه مشکل پیدا می کنند .

برخی از معتادین اینترنتی مثل الکلی ها یا افراد معتاد به مواد ، میزان مصرف خود را مخفی می کنند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. یکی از شباهت های اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها این است که معتادان اینترنتی اعتراف می کنند که هر بار خیلی بیشتر از آنقدر که قصد داشته اند، آنلاین می مانند درست مثل یک فرد معتاد به مواد که بیشتر از آنچه می خواهد یا حتی به خاطر می آورد مواد مصرف می کند….

برچسب ها :