با عضویت در خبرنامه از 10 درصد تخفیف در خرید مجله معیشت بهره مند شوید


با برداشتن چند قدم بر آشفتگی مالی غلبه کنید

زمان مطالعه: 1 دقیقه
تاریخ انتشار مطلب : ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

آیا در میان دشواری ها و مسوولیت های گوناگون مالی گرفتار شده اید؟ گاهی اوقات سعی می کنید از تفکر به مشکلات مالی به دلیل افزایش استرس و فشار روانی طفره روید؟ احساس بیچارگی و بیهودگی میکنید؟ این گونه احساسات نامطلوب در جهان پیچیده امروز بسیار رایج هستند و برخی را تا مرز بحران کامل روانی و اقتصادی پیش میبرند. اما نکته ای که بسیاری از افراد نسبت به آن ناآگاه هستند نقش بینظمی و آشفتگی در ایجاد چنین احساساتی است. واقعیات مالی گاه نامطلوب و درناک اند، اما آنچه ما را از کنترل شرایط ناتوان می کند بی برنامگی و آشفتگی است. چراکه با وجود نظم و برنامه مناسب غلبه بر دشواری ها  امکان پذیر است.
راه حل های بسیاری برای غلبه بر مساله آشفتگی ذهنی و بی نظمی ذهنی وجود دارد. می توانید با کمک این راه حل ها به زندگی مالی خود سر و سامان بدهید و در مسیر پیشرفت قرار بگیرید. در این میان درکی دقیق از گام های ضروری هر تصمیم گیری و ساده سازی نقش های اقتصادی می تواند به شما یاری کند. نکات زیر ابزارهایی برای فهم ساختار زندگی مالی و تسهیل مسیر شما در ایجاد تغییرات کوچک هستند که کاربرد آنها در نهایت به نتایج قابل توجهی خواهند انجامید:

۱٫ از تعــداد حســابهای بانـــکی خود بکاهید
اغلب افراد در مراکز و بانکهای متعدد حساب افتتاح می کنند و برای فعالیت های اقتصادی از چندین دسته چک استفاده می نمایند. این کار در موارد ضروری مشکلی ندارد، اما…نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان