با عضویت در خبرنامه از 10 درصد تخفیف در خرید مجله معیشت بهره مند شوید


نام شما مهمترین مولفه در توسعه برند شخصی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
تاریخ انتشار مطلب : ۲۳ دی ۱۳۹۷
توسعه برند شخصی

تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را بر کسی یا کاری مطرح کرد و «نامزد» شد.

نام عنصری است که فراگیر شدنش موجب شهرت و بیشازحد محدود شدنش گمنامی را به ارمغان می‌آورد. هرچند گمنامی هم در جای خود واجد ارزش و تقدیر است. نام اما در معرض قضاوت است و آنچه ما بر مبنای مهارت، دانش، گفتار و کردار در فراسوی نام عرضه میکنیم، سبب می‌شود تا مردم آن را با «خوشنامی» و «بدنامی» در بازار نام‌ها از هم بازشناسند. نیکنامی و بدنامی بسته به زاویه، ارزش‌ها و ممیز نام هم تعاریف و تعابیر متفاوتی دارد که بخشی از آن در میراثی ادبی گران‌سنگ ما راهنمای همیشگی برای توسعۀ نام ماست.

دگر بخفته نمی‌بایدم شراب و سماع
که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است
«سعدی»

نه فقط انسان بلکه هر مخلوقِ خالقِ «نام آفرین» که نام‌های «ماندگار» زندگی، بخشی از معجزات خلقت اوست، بدون داشتن نامی معین، در یافتن هویتی مستقل ناکام می‌ماند؛ هویتی که شناخت او و تمایزش را در بازار نام‌ها فراهم می‌سازد.
هر «نام» به مرور زمان مجموعه‌ای از خاطرات و تأثیرات را در ذهن و ضمیر مخاطبانش به جا می‌گذارد که خاستگاه اصلی بسیاری از تمایزات و تمایلات می‌شود. عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری و احساسی دیگر، تنها بخشی از آورده‌های نام ما به شمار می‌رود.
معیشت ما از زاویۀ شغل، کسبوکار، جایگاه و شأن اجتماعی، به ارزش و اعتبار «نام» ما وابسته است. قدرت یا ضعف، خوشنامی یا بدنامی، شهرت یا گمنامی بدون شک تأثیری بسزا نه تنها در معیشت، بلکه در تمام ابعاد زندگی ما دارد. اینجاست که کلید راهبردی قفل توسعه و تعالیمان را در «نام» می‌یابیم. «نام»ی که پس از نعمت حیات بزرگترین گنجی است که خالق نام آفرین به ما عنایت کرده است.

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو
اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز
«حافظ» 

این روزها علم نام‌شناسی (علمالاسماء) و بررسی تأثیرات نام بر سرنوشت افراد در کانون توجه عده‌ای قرار گرفته است. این روند با برجسته کردن ماهیت علمی و معنایی و ماهیت ریاضی «نام» در کائنات و خلقت، ممکن است ما را از ارزش و اعتباری دور سازد که خودمان با مهارت، ارتباطات، جوهره، ارزش و جایگاه ناممان، در ذهن مخاطبانمان خلق میکنیم. مطمئناً جادوی نام ما با خود ما (افکار، گفتار، کردار و…) ساخته میشود و راز اصلی «نام» ما ریشه در خود ما دارد.
اگر همۀ مردم کور بودند، چگونه آنان را از وجودتان باخبر می‌کردید؟ بی‌تردید با نامتان! نام شماست که هم در حضور و هم در غیاب شما کارکردهایی را به مثابه وجود اصلی شما درمیان مخاطبان ایفا می‌کند؛ مفهوم ابتدایی «برند شخصی» یک فرد همان «راز تأثیرگذاری» او بر دیگران است. اگر «نام» شما در غیابتان روی دیگران اثر می‌گذارد، شما یک «برند شخصی» دارید. آن رازی که موجب می‌شود نام شما در غیابتان کارایی داشته باشد و دیگران را به انجام کاری وادارد، همان «برند شخصی» شماست.
پرسش اصلی که این نوشتار بر پایۀ آن شکل گرفت «جستجوی مهمترین مؤلفه در توسعۀ شخصی» است. این جستجو ما را به پاسخی می‌رساند که هرچند در واژه واحد است، اما به علت متفاوت بودن استعدادها، موقعیت‌ها و باورهای یکایک ما آدمیان در حقیقت متفاوت است. بله! خود ما و نام ما کلید این جستار راهبردی است.
بر پایۀ «نام» شما «مدل شما» که مخصوص به خود شما و متفاوت با یکایک آدمیان همنام و غیرهمنام شماست شکل می‌گیرد. درواقع هر یک از ما مدل و روش خاص خودمان را داریم. مدل و روشی که از چهار بخش کلیدی تشکیل شده است:
مهارت‌های شما؛
شهرت و اعتبار (برند شخصی) شما؛
ارتباطات شما؛
کسب‌وکار شما.
این چهار عنصر بر حیات و پویایی «نام» شما تأثیرات شگرفی دارند. درحقیقت شما برای توسعۀ شخصی خود نمی‌توانید از این چهار مؤلفۀ مؤثر و تأثیرات متقابل آن بر نامتان چشم‌پوشی کنید.

تمرین‌هایی برای نام شما

مدیریت نامتان را همین الان شروع کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ‌ها می‌تواند ساده باشد، اما راهگشا. اگر با ما همراه باشید و این تمرینات را برای تعالی خود انجام دهید، می‌توانید خودتان برند شخصی خودتان را پس از ده هفته مدیریت کنید. پس با ما همراه باشید:
🔷 برای نامتان یک اعلامیۀ ترحیم بنویسید! دوست دارید از شما چگونه یاد کنند؟
🔷 نام شما در ذهن دوستان و آشنایانتان چه معنایی می‌دهد؟
🔷 مهمترین مهارتی که پس از شنیدن نام شما از آن یاد می‌کنند، چیست؟
🔷 در چه کاری شهرت دارید؟

منبع: ماهنامه معیشت شماره ۲۹نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان