راه هایی برای صرفه جویی در هزینه های مسافرتی


تعداد بازدید : 216

108

مسافرت های دسته جمعی در زمره لذت بخش ترین لحظات زندگی خانوادگی هستند. خاطرات این گونه مسافرت ها گاه تا سال ها در ذهن اعضای خانواده باقی می ماند و موجب همبستگی بیشتر میان آن ها می شود. اما به مانند هر اقدام دیگری، برنامه ریزی مسافرت نیز به لحاظ نمودن مسائل مالی و تأمین پول مورد نیاز بستگی دارد. بدون در نظر گرفتن اینگونه ملاحظات، مسافرت می تواند به آرزویی دور از دسترس بدل شود و یا در پایان کار، به گرفتاری های جدی منجر گردد.
نخستین گام برای مدیریت بهینه مسافرت تهیه فهرستی از تمام هزینه های مرتبط با سفر است. از این طریق، چشم انداز دقیقی از نیازهای مالی به دست خواهید آورد و می توانید برای آماده سازی پول مورد نیاز به صرفه جویی و پسانداز بپردازید. بخشی از این صرفه جویی با هزینه های زندگی مرتبط است. می توانید با کاستن از هزینه های معمول و نیز با یاری از روش هایی که در مقالات متعدد تاکنون شرح داده شده است، پول مورد نیاز را پس انداز نمایید. اگر برنامه مسافرتی شما به خارج از کشور است و به پول بیشتری نیاز دارید، می توانید پس اندازهای صورت گرفته را در بازاری امن سرمایه گذاری کنید تا پس از گذشت چند سال امکان سفری طولانی و رؤیایی فراهم شود.
پیش از آغاز سفر مسائل ایمنی را به یاد داشته باشید. از فرد آشنایی بخواهید تا در نبود شما از خانه مسکونی محافظت کند. حتی الامکان دستگاه های برقی را خاموش کنید و برای جلوگیری از مشکلات ناخواسته گاز و آب را قطع نمایید. اگر مسافرت طولانی را برنامه ریزی کردهاید، بیمه سفر و رانندگی را فراموش نکنید، چراکه در صورت بروز مشکلی ناخواسته، بیمه مهترین پشتیبان شما خواهد بود. اینگونه تمهیدات ایمنی در کنار حفاظت از دارایی های شما، باعث نوعی احساس آرامش خاطر شده و مسافرت را لذت بخش تر می سازد.
در انتخاب مقصد مسافرت خود دقت زیادی داشته باشید. بسیاری افراد تصور می کنند که….

برچسب ها :