معیشت”اسفندماه”منتشر شد  آنچه در این شماره خواهید خواند

زمان مطالعه: 2 دقیقه
  تاریخ انتشار مطلب : ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

براي رهايي از سردرگمي مالي، كمك بگيريد.
اخبار و اطلاعات صحيح مالي به شما كمك می کند تا تصميمات درستي در انتخاب های پيش رويتان اتخاذ كنيد. اين تصميمات ممكن است انتخاب بهترين شيوه پس انداز و سرمایه گذاری، خريد يك دارايي يا حتي تعيين زمان مناسب براي تبديل سرمایه باشد. هرچه اطلاعات از شرايط پيراموني بيشتر باشد خطاي تصمیم گیری كاهش می یابد و درنتیجه سود بيشتر يا ضرر كمتري در انتظارتان است.
اما نکته ای كه بايد هميشه مدنظر داشته باشيد هزينه هاي دسترسي به اطلاعات است. با توجه به راه های مختلفي كه براي كسب اطلاعات مثل راديو و تلویزیون، روزنامه ها، وبسایت ها و شبکه های اجتماعي است شما هرلحظه با بمباراني از اطلاعات مواجه هستيد كه نه تنها بسياري از آنها مفيد نيستند در برخي موارد حتي باعث اختلال در فرايند تصمیم گیری و درنتیجه سردرگمي می شوند. در كنار انبوه اطلاعات، وجود اخبار و اطلاعات كم اعتبار، متضاد يا حتي غلط نيز تصمیم گیری در حوزه مالي را سخت می کند.
در شرايطي كه تشخيص اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه کننده از اطلاعات درست سخت است هزینه های كسب اطلاعات درست افزايش می یابد. بايد ساعت ها وقت صرف اين كنيد كه درستي يك خبر را بررسي كنيد و هزینه هایی نيز براي دريافت اطلاعات از منابع مختلف پرداخت كنيد، در اين حالت در حد توان خود و بسته به اینکه اشتباهتان در تصمیم گیری چه ميزان اهميت دارد مشغول استخراج اطلاعات درست و تحليل منطقي آنها براي تصمیم گیری نهايي خواهيد شد. در اين مواقع بايد در نظر داشته باشيد اگر هزينه دريافت اطلاعات زياد باشد بهتر است بهجای تلاش براي كسب اطلاعات درست و تصمیم گیری با اتكا به دانش و اطلاعات خود، از كمك مشاوران مالي يا افراد خبرهای استفاده كنيد كه با تمركز بر حوزه موردنظر شما با صرف زمان و هزينه كمتر م یتوانند راهنماي تصميماتتان باشند.
براي مثال فرض كنيد می خواهید پسانداز ۵ ميليون توماني خود را به خريد سهام در بازار بورس اختصاص دهيد. براي اين كار علاوه بر نياز به آشنايي با بازار بورس بايد با بررسي عملكرد شرکت های موجود در بورس و تحليل اخبار و اطلاعات مربوط به آن ها كه در بازار وجود دارد سهام مناسبي را خريداري نماييد و پس از كسب سود مورد انتظارتان درنهایت سهم موردنظر را در زمان مناسب بفروشيد و مجدداً براي انتخاب يك سهم ديگر وقت و انرژي صرف كنيد.
انتخاب شما براي خريد سهام بر مبناي اطلاعاتي است كه برخي مبناي درستي نداشته و برخي اساساً غلط هستند و شما به علت محدودیت های دسترسي به اطلاعات و زمان محدود نمی توانید همواره تصميمات بیعیب و نقصي بگيريد، درنتیجه در پايان يك سال، بازده عملكرد شما به احتمال قوی و البته با قدري خوششانسی تقریباً برابر با متوسط بازدهي صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار خواهد بود. صندوقهایی كه در ابتداي سال میتوانستید با سرمایه گذاری در آنها بدون دغدغه بازدهي مناسبي به دست آوريد و مازاد زمان خود را صرف فعالیت هایی كنيد كه به آنها علاقه داريد.
براي همين پيشنهاد ما به شما اين است كه در شرايطي كه براي يك تصميم مالي دانش و اطلاعات كافي نداريد براي صرفه جویی در زمان و هزینه های خود به متخصصين آن حوزه مراجعه كنيد، درست مثل زماني كه براي دوختن لباس نو به جای رفتن به كلاس خياطي به خياط مراجعه می کنید.


  اشتراک ماهنامه


شماره ماهنامه :

نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان