معیشت”بهمن”ماه منتشر شد  آنچه در این شماره خواهید خواند

زمان مطالعه: 2 دقیقه
  تاریخ انتشار مطلب : ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

صحبت از مديريت دخل و خرج خانواده كه مي شود مانع اول حكايت نوشتن است. به راستي شما خواننده ي خوش ذوق اين شماره ي معيشت، ميدانيد ماه گذشته چقدر هزينه كرده ايد؟ اگر قصد اجاره محل جديدي براي سكونت خود داشته باشيد و در انتخاب شما شاخصه ي دسترسي به ايستگاه مترو هم بر اجاره بهاي ماهانه تاثيرگذار باشد، آيا ميدانيد چه بخشي از هزينه ي ماه قبل به حمل و نقل مربوط بوده است؟ هزينه ي ماهانه ي آب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه چقدر بوده است؟ همينطور هزينه ي وعده هاي غذايي كه بيرون از منزل هستيد و يا هزينه ي بنزين ماهانه ي خودروي شخصي شما.
در يك طبقه بندي ساده، كالا و خدمات مورد استفاده در يك خانواده به دو دسته ي نياز(احتياجات ضروري) و خواسته(خواستني هاي مستحبي در زندگي!) تقسيم مي شود. طبقه ي اول محدود و دسته ي دوم بي انتها و تمام نشدني است. با اين طبقه بندي آيا مي دانيد چه مقدار از مخارج(هزينه هاي انجام شده) ماه پيش به نيازهاي شما اختصاص يافته و چه درصدي از آن به خواسته هاي(قابل چشم پوشي و غير ضروري) شما؟
احتمالا شما هم هنگامي كه با توصيه ي مشاوران مالي خانواده، به پس انداز مواجه شده ايد اين تعبير اشتباه ولي پركاربرد را شنيده ايد:
” كدام پس انداز! درآمد ما كفاف مخارج ماهانه را هم نمي دهد! پس انداز مال كساني است كه دخلشان بسيار بيشتر از خرجشان است، ما فعلا در مرحله اي هستيم كه هشت مان را گرو نه گذاشته ايم آقاي مشاور!”
اما واقعيت چيز ديگري است. پس انداز با كنار گذاشتن بخشي از درآمد ماهانه يا ريختن درصدي از دخل ماهانه در قلك يا حساب پس انداز بانكي شروع نمي شود. مشاوران مالي خانواده آن بخش از صرفه جويي در هزينه هاي غير ضروري(همان خواستني هاي مستحبي) را كه طي ماه پيش داشته ايد را بعنوان اولين پس انداز شما تلقي مي كنند. پس اگر قصد برنامه ريزي مالي آرامش بخش براي آينده ي خانواده ي خود را داريد و اگر مديريت دخل و خرج و پس انداز را بعنوان اركان اصلي يك برنامه ريزي ثمربخش براي خود يافته ايد از همين امروز دست به كار شويد، دفترچه اي براي ثبت دخل و خرج روزانه ي خانواده كنار بگذاريد و دائم با خود تكرار كنيد: ” مي نويسم تا امكان برنامه ريزي مالي بهتر براي آينده ي خود را داشته باشم.


  اشتراک ماهنامه


نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان