”معیشت ” تیر منتشر شد  آنچه در این شماره خواهید خواند

زمان مطالعه: 2 دقیقه
  تاریخ انتشار مطلب : ۰۲ تیر ۱۳۹۵

معیشت نامه
حدود ده یا پانزده سال پیش بود، دوستی داشتم بسیار باهوش و خلاق و البته سر به هوا، هر از چندگاهی به کاری (یا بهتر بگویم رویایی) مشغول بود. در آن زمان واسطه گری برای اخذ تسهیلات بانکی سنگین بازار داغی پیدا کرده بود و این دوست کنجکاو من هم در آن وادی روز را شب میکرد. دائم صحبت های تلفنی اش راجع به وام های ۱۰۰میلیاردی و بیشتر بود که واسطه گری میکرد و رویای کارمزد چند درصدی خودش را در سر می پروراند. آن روزها من به دلیل کارگاه های متعددی که در شهرهای مختلف داشتم و به تعبیری کثیرالسفر محسوب میشدم اغلب در مسیر فرودگاه بودم. گاهی اتفاق میافتاد که جابجایی اولویت های سفر من باعث عدم امکان استفاده از پک یا دو بلیط پروازی من میشد و از آن دوست صمیمی ام خواهش میکردم بلیط یا بلیطه ای مذکور رو کنسل کند و وجه حاصل رو هم برای خود بشمارد. مدتی گذشت و من نظاره گر نتایج حاصل از فعالیت پرمخاطره واسطه گری وام توسط دوستم بودم و البته همزمان وابستگی خارج از تصور دوستم به وجوه حاصل از بلیطه ای کنسل شده من که تنها درآمد واقعی زندگی او در آن دوران تلقی میشد. از آن واسطه گری ها پشیزی حاصلش نشد که نشد، تنها انبوهی از هزینه های پنهان (مثل هزینه پذیرایی از درخواستکنندگان تسهیلات در فلان رستوران و …) بر جای ماند!
شبیه حکایت دوستم، به یقین شما هم زیاد شنیده و دیدهاید. افرادی که به تعبیر من نمیتوانند توازنی بین بخش واقعی و آرزویی زندگی کاری خود برقرار کنند. یا همچون دوست من، صددر صد زندگی کاری آنها در قالب کیسه های طلا و جواهر، اما پشت ابرهاست و در عین حال قادر به تأمین حداقل هزینه های مایحتاج خود نیستند و یا در سر دیگر طیف، آنقدر گرفتار زندگی کاری یکنواخت کارمندی شده اند که سی سال، روزهای یکنواخت و بدون پیشرفتی را سپری می کنند و به تعبیر من، در عین حیات فسیل میشوند!
پس بیایید با شناخت درست علایق و توانمندی های خود و البته کشف فرصت های جذاب کاری، نقطه بهینه این توازن را بیابیم. اینکه چقدر از انرژی ما صرف بخش بالفعل (بخوانید آب باریکه) شود و چه نسبتی را صرف محقق کردن ایدهها، رویاهای کاری و در یک کلام آزمون و خطای کاری هوشمندانه کنیم


  اشتراک ماهنامه


شماره ماهنامه :

نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان