چهار خطای مالی رایج در خانواده های جوان


تعداد بازدید : 252

22

در سنین جوانی، زوجها اغلب نسبت به خطرات آینده بی تفاوت هستند. انرژی و روحیه جوانی باعث می شود دوران بازنشستگی و دشواری های آن از نظر زوجین دور بماند. جوانان آینده را پیش روی خود می بینند و از این رو ترسی در خصوص شرایط احتمالی آتی ندارند. اما مساله نگران کننده این است که ناآگاهی نسبت به آینده، نمی تواند از عواقب عدم برنامه ریزی و غفلت جلوگیری کند؛ چراکه نحوه خرج کردن پول در زمان جوانی و در زمان خردسالی کودکان، شرایط زندگی افراد را در دوره های بعدی و به خصوص در زمان رشد فرزندان تعیین خواهد کرد.
از این زاویه، شناخت خطاهای مالی و اشتباهات پدران و مادران در مدیریت پول، گامی اساسی در پیشگیری از بحران ها و ساختن زندگی موفق در آینده است. موارد زیر از جمله مهم ترین خطاهای زوج های جوان است که پرهیز از آنها می تواند آینده مالی خانواده را تضمین نماید:
1. خرید خانه ای که از توانایی و نیاز خانواده فراتر است
مسکن از جمله ضروریات هر زندگی است و اهمیت آن پس از تولد فرزندان بسیار افزایش می یابد. مسکنی مناسب، در محیطی مطلوب و برخوردار از فضای کافی در نحوه رشد وتربیت کودک تاثیر بسیار زیادی دارد. به همین جهت زوجهای جوان می کوشند با یاری از روش های متفاوت این نیاز اصلی خانواده را برطرف سازند. یکی از راه هایی که خانواده های جوان برای خرید خانه و تامین نیاز به مسکن مورد استفاده قرار می دهند، تکیه بر وام های خرید است. بانک به صورت معمول بر اساس دارایی و توانایی فرد، وامی را برای خرید در اختیار او قرار میدهد. اما نکته آنجا است که هر چه میزان این وام بیشتر باشد، طول مدت بازگشت مبلغ قرض گرفته شده و در نتیجه میزان بهره پرداختی بیشتر خواهد شد. امری که می تواند با گذشت سال های جوانی مشکلات و بحران مالی قابل توجهی را به وجود آورد.
برای پرهیز از این مساله حتما باید به تناسب میان هزینه های مسکن و درآمد خالص خانواده توجه کرد. در این مسیر، میزان هزینه ماهانه مرتبط با خرید خانه نباید از 30 درصد این میزان فراتر رود و در خصوص وام دریافتی نیز باید با دقت و برنامه ریزی بلند مدت عمل شود. زوج های جوان باید در انتخاب و خرید خانه صرفاً بر نیازهای واقعی و نه امیال مرتبط با دیگران توجه کنند. در این صورت، محافظت از منابع خانواده برای سال های آینده ممکن خواهد شد.

2. بی تفاوتی به بدهی ها
زوج های جوان از آنجا که با امید نسبت به آینده نگاه می کنند، اغلب نسبت به بازگشت بدهی های قبلی خود بی تفاوت هستند و پی در پی بر حجم آن ها می افزایند. به علاوه ….

برچسب ها :