کارشناسان معیشت

کارشناسان معیشت، خبرگان اقتصادی ایران هستند که گرد هم آمده‌اند تا نشریه‌ی وزین و مفید در اختیار مخاطبان قرار گیرد. برخی از این کارشناسان در ادامه معرفی می‌شوند:

 

دکتر بهروز خدارحمی

صادق الحسینی اژدر اژدری

دکتر بهروز خدارحمی

صادق الحسینی

اژدر اژدری