بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۹ دی ۱۳۹۳

بهترین توصیه‌ها در مورد امور مالی شخصی - ماهنامه معیشت

امروز-فردا نکنید! برنامه‌ریزی‌ برای زندگی مالی خود را از همین حالا شروع کنید. در این اینفوگرافیک برجسته‌ترین نصایح مالی به شما ارائه می‌گردد:

 • پس‌انداز کنید
 • وام‌های خود را زودتر تسویه کنید
 • سری که درد نمی‌کند را دستمال نبندید
 • مراقب وسوسه‌های گرفتن وام باشید
 • زودتر به فکر هزینه‌های تحصیلات فرزندانتان و یا تحصیلات تکمیلی خودتان باشید
 • برای خرید مسکن، بی‌گدار به آب نزنید
 • برای خرید اتومبیل حواستان را جمع کنید
 • عوارض‌هایتان را به موقع پرداخت کنید.

پس‌انداز کنید وام‌های خود را زودتر تسویه کنید سری که درد نمی‌کند را دستمال نبندید مراقب وسوسه‌های گرفتن وام باشید زودتر به فکر هزینه‌های تحصیلات فرزندانتان و یا تحصیلات تکمیلی خودتان باشید برای خرید مسکن، بی‌گدار به آب نزنید برای خرید اتومبیل حواستان را جمع کنید عوارض‌هایتان را به موقع پرداخت کنید.

امروز-فردا نکنید! برنامه‌ریزی‌ برای زندگی مالی خود را از همین حالا شروع کنید. در این اینفوگرافیک برجسته‌ترین نصایح مالی به شما ارائه می‌گردد:

 • پس‌انداز کنید
 • وام‌های خود را زودتر تسویه کنید
 • سری که درد نمی‌کند را دستمال نبندید
 • مراقب وسوسه‌های گرفتن وام باشید
 • زودتر به فکر هزینه‌های تحصیلات فرزندانتان و یا تحصیلات تکمیلی خودتان باشید
 • برای خرید مسکن، بی‌گدار به آب نزنید
 • برای خرید اتومبیل حواستان را جمع کنید
 • عوارض‌هایتان را به موقع پرداخت کنید.

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]