بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۲۲ مهر ۱۳۹۳

چرا در وضع اقتصادی بد می‌شود بهتر پول درآورد؟ (ماهنامه معیشت)

فرض کنید بدانید به زودی گروهی به دوراهی می‌رسند، ترتیب دادن یک کیوسک راهنمای مسیر بهترین کار است. آنها به زودی به جایی می‌رسند که خود نمی‌دانند اما شما می‌دانید که وابسته تان خواهند بود…

اولین اشتباهی که سرمایه داران و سرمایه گذاران ‌می‌کنند، این است که در حالتی که اقتصاد رشدش کم یا منفی می‌شود، شروع به فروش می‌کنند، این بزرگترین خطایی است که می‌توان کرد.

به جای این کار سعی کنید کاری کنید که پولتان را تبدیل به سرمایه‌ای در حال افزایش کند و این نه فقط با خرید خانه و ملک که با راه اندازی یک کسب و کار رونق پذیر ممکن است….

فرض کنید بدانید به زودی گروهی به دوراهی می‌رسند، ترتیب دادن یک کیوسک راهنمای مسیر بهترین کار است. آنها به زودی به جایی می‌رسند که خود نمی‌دانند اما شما می‌دانید که وابسته تان خواهند بود... اولین اشتباهی که سرمایه داران و سرمایه گذاران ‌می‌کنند، این است که در حالتی که اقتصاد رشدش کم یا منفی می‌شود، شروع به فروش می‌کنند، این ...

فرض کنید بدانید به زودی گروهی به دوراهی می‌رسند، ترتیب دادن یک کیوسک راهنمای مسیر بهترین کار است. آنها به زودی به جایی می‌رسند که خود نمی‌دانند اما شما می‌دانید که وابسته تان خواهند بود…

اولین اشتباهی که سرمایه داران و سرمایه گذاران ‌می‌کنند، این است که در حالتی که اقتصاد رشدش کم یا منفی می‌شود، شروع به فروش می‌کنند، این بزرگترین خطایی است که می‌توان کرد.

به جای این کار سعی کنید کاری کنید که پولتان را تبدیل به سرمایه‌ای در حال افزایش کند و این نه فقط با خرید خانه و ملک که با راه اندازی یک کسب و کار رونق پذیر ممکن است….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]