بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۲۲ مهر ۱۳۹۳

چگونه به درخواست قرض نه بگوییم؟ (ماهنامه معیشت)

 

کوتاه پاسخ بدهید: هنگامی که می‌خواهید به درخواست یکی از دوستان یا اعضای خانواده پاسخ منفی بدهید، ممکن است احساس کنید لازم است که برای پاسخ منفی خود دلیل بیاورید اما این نکته را به عنوان یک قانون بپذیرید که شما لازم نیست توضیح طولانی ارائه کنید.

مؤدب باشید: اگر گفتن کلمه نه شما را عصبی می‌کند به خاطر داشته باشید که دلیلی برای از کوره در رفتن یا داشتن احساس بد وجود ندارد.

برای خود حدودی معین کنید: ممکن است شما علاقمند باشید که در هر شرایطی به دوستان خود کمک کنید، اما به خاطر داشته باشید هر کاری از شما ساخته نیست، توانایی شما حد و اندازه‌ای دارد .

استطاعت مالی خود را در نظر بگیرید: حتی اگر شما به اندازه کافی ثروتمند باشید و اساسا علاقمند باشید که به دیگران کمک کنید، بهتر است برای این کار خوب مبلغی را در سال در نظر بگیرید.

قاطع باشید: دادن پاسخ منفی به درخواست مالی دیگران کار پیچیده ای نیست، شما ممکن است به خاطر کمک مالی به دیگران تا رسیدن موعد حقوق بعدیتان دچار مشکل شوید، پس خجالت را کنار بگذارید.

 

  کوتاه پاسخ بدهید: هنگامی که می‌خواهید به درخواست یکی از دوستان یا اعضای خانواده پاسخ منفی بدهید، ممکن است احساس کنید لازم است که برای پاسخ منفی خود دلیل بیاورید اما این نکته را به عنوان یک قانون بپذیرید که شما لازم نیست توضیح طولانی ارائه کنید. مؤدب باشید: اگر گفتن کلمه نه شما را عصبی می‌کند به خاطر داشته باشید ...

 

کوتاه پاسخ بدهید: هنگامی که می‌خواهید به درخواست یکی از دوستان یا اعضای خانواده پاسخ منفی بدهید، ممکن است احساس کنید لازم است که برای پاسخ منفی خود دلیل بیاورید اما این نکته را به عنوان یک قانون بپذیرید که شما لازم نیست توضیح طولانی ارائه کنید.

مؤدب باشید: اگر گفتن کلمه نه شما را عصبی می‌کند به خاطر داشته باشید که دلیلی برای از کوره در رفتن یا داشتن احساس بد وجود ندارد.

برای خود حدودی معین کنید: ممکن است شما علاقمند باشید که در هر شرایطی به دوستان خود کمک کنید، اما به خاطر داشته باشید هر کاری از شما ساخته نیست، توانایی شما حد و اندازه‌ای دارد .

استطاعت مالی خود را در نظر بگیرید: حتی اگر شما به اندازه کافی ثروتمند باشید و اساسا علاقمند باشید که به دیگران کمک کنید، بهتر است برای این کار خوب مبلغی را در سال در نظر بگیرید.

قاطع باشید: دادن پاسخ منفی به درخواست مالی دیگران کار پیچیده ای نیست، شما ممکن است به خاطر کمک مالی به دیگران تا رسیدن موعد حقوق بعدیتان دچار مشکل شوید، پس خجالت را کنار بگذارید.

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]