۱۵ تفاوت پول‌دارها و بی‌پول‌ها ( بخش اول)

کسب ثروت و پولدار شدن بی‌شک حاصل داشتن رفتاری متفاوت از سایرین است. تفاوت‌های رفتاری ثروتمندان با دیگران در چیست؟

 

photo_2018-03-27_11-38-18