۱۵ تفاوت پول‌دارها و بی‌پول‌ها (بخش دوم)

کسب ثروت و پولدار شدن بی‌شک حاصل داشتن رفتاری متفاوت از سایرین است. تفاوت‌های رفتاری ثروتمندان با دیگران در چیست؟

 

photo_2018-03-27_11-36-09