بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۰۶ خرداد ۱۳۹۴

سود بانک ها مطمئن تر هستند-ماهنامه معیشت

اين روزها پيش بيني وضعيت اقتصادي کار سختي است. همه نگاه ها فعلاً متوجه تيم مذاکره کننده است و گوشها به سمت سياست مداران که حرف هايشان چه معناهاي پيدا و پنهاني دارند. همه اينها باعث نوسان در بازار ميشوند. روزهاي شاد و غمگين بازار طلا و ارز را همين حرف ها و زمزمه هاي در گوشي مي سازند. اين است که کار کارشناسان هم از پيش سخت تر شده و علي کيوان پناه از مبهم بودن بازار ميگويد.
بازار جهاني چه ميگويد؟
کيوان پناه معتقد است در بازار جهاني طلا تا حدودي ثبات پيشين حاکم است. نوساني که هر اونس طلا طي ماه هاي اخير بين ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ دلار داشته، سرجاي خود باقي است و کارشناسان معمولا مقدار متوسط ۱۲۰۰ دلار را به عنوان مبنا قرار مي دهند. با توجه به اينکه اروپا هم چنان از نظر اقتصادي در شرايط مساعدي به سر نمي برد، بعيد است که لااقل طي ماه آينده تغييري در وضعيت جهاني حاصل شود. از سويي ديگر اگر آمريکا هم آمار اشتغال خوبي ارائه دهد، ممکن است در پايين آمدن قيمت طلا مؤثر باشد. اما آن چنان که کارشناسان جهاني مي گويند در هر حال ۱۱۷۰ دلار براي هر اونس جهاني کف قيمتي است که طلا مي تواند تجربه کند و از اين مقدار پايين تر نخواهد آمد.

اين روزها پيش بيني وضعيت اقتصادي کار سختي است. همه نگاه ها فعلاً متوجه تيم مذاکره کننده است و گوشها به سمت سياست مداران که حرف هايشان چه معناهاي پيدا و پنهاني دارند. همه اينها باعث نوسان در بازار ميشوند. روزهاي شاد و غمگين بازار طلا و ارز را همين حرف ها و زمزمه هاي در گوشي مي سازند. اين ...

اين روزها پيش بيني وضعيت اقتصادي کار سختي است. همه نگاه ها فعلاً متوجه تيم مذاکره کننده است و گوشها به سمت سياست مداران که حرف هايشان چه معناهاي پيدا و پنهاني دارند. همه اينها باعث نوسان در بازار ميشوند. روزهاي شاد و غمگين بازار طلا و ارز را همين حرف ها و زمزمه هاي در گوشي مي سازند. اين است که کار کارشناسان هم از پيش سخت تر شده و علي کيوان پناه از مبهم بودن بازار ميگويد.
بازار جهاني چه ميگويد؟
کيوان پناه معتقد است در بازار جهاني طلا تا حدودي ثبات پيشين حاکم است. نوساني که هر اونس طلا طي ماه هاي اخير بين ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ دلار داشته، سرجاي خود باقي است و کارشناسان معمولا مقدار متوسط ۱۲۰۰ دلار را به عنوان مبنا قرار مي دهند. با توجه به اينکه اروپا هم چنان از نظر اقتصادي در شرايط مساعدي به سر نمي برد، بعيد است که لااقل طي ماه آينده تغييري در وضعيت جهاني حاصل شود. از سويي ديگر اگر آمريکا هم آمار اشتغال خوبي ارائه دهد، ممکن است در پايين آمدن قيمت طلا مؤثر باشد. اما آن چنان که کارشناسان جهاني مي گويند در هر حال ۱۱۷۰ دلار براي هر اونس جهاني کف قيمتي است که طلا مي تواند تجربه کند و از اين مقدار پايين تر نخواهد آمد.

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]