بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۵ مهر ۱۳۹۴

ماهنامه معیشت - مهرماه 94- اینفوگرافی - هزینه های عاشقی

آیا با پول می توان عشق را خرید؟ پاسخ این سوال در مجموع منفی است. اما تحقیقات نشان می دهد که برای ادامه رابطه عاشقانه به پول نیاز دارید.

آیا با پول می توان عشق را خرید؟ پاسخ این سوال در مجموع منفی است. اما تحقیقات نشان می دهد که برای ادامه رابطه عاشقانه به پول نیاز دارید.

آیا با پول می توان عشق را خرید؟ پاسخ این سوال در مجموع منفی است. اما تحقیقات نشان می دهد که برای ادامه رابطه عاشقانه به پول نیاز دارید.

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]