بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۹ اسفند ۱۳۹۴

13

میزان سازگاری و تطبیق پذیری شما با افت و خیز بازار و سود و زیان سرمایه، ریسک پذیری نامیده می شود.

میزان سازگاری و تطبیق پذیری شما با افت و خیز بازار و سود و زیان سرمایه، ریسک پذیری نامیده می شود.

میزان سازگاری و تطبیق پذیری شما با افت و خیز بازار و سود و زیان سرمایه، ریسک پذیری نامیده می شود.

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]