بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۹ اسفند ۱۳۹۴

pool

در یک بررسی به تازگی پاسخ دهندگان بازگو کرئند که مدیریت امور مالی بزرگترین فشار را به رابطه شان وارد آورده است.

در یک بررسی به تازگی پاسخ دهندگان بازگو کرئند که مدیریت امور مالی بزرگترین فشار را به رابطه شان وارد آورده است.

در یک بررسی به تازگی پاسخ دهندگان بازگو کرئند که مدیریت امور مالی بزرگترین فشار را به رابطه شان وارد آورده است.

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]