بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۲۱ آذر ۱۳۹۵

24

شوهرم بدون مشورت با من تصمیم های بزرگ مالی می گیرد (مانند خرید خودرو)
کاملاً روشن است که این نوع تصمیم گیری های انفرادی، در تضاد با مفهوم زندگی مشترک است. از طرفی به نظر بسیاری از آقایان، مشورت با همسر در مورد تمام تصمیمات مالی، چندان خوشایند نیست. راه حل چیست؟ ایجاد «سه راهی مالی» در خانواده بهترین راه حل است؛ بدین معنی که می توان سه سبد مالی تعریف کرد: سبد من، سبد تو و سبد ما. (در شماره های قبل درخصوص این تکنیک بحث کرده ایم.) سپس باید سقف و کف هر یک از این سبدها را به طور کاملاً شفاف تعریف کنیم. بدین صورت که ابتدا اقلام مربوط به هر سبد تعریف می شود، سپس حداکثرِ مبلغ خرید انفرادی (بدون مشورت) و حداقلِ خرید جمعی (نیازمند مشورت) تعیین می شود. درضمن برای پسانداز هم قانون گذاری کنید. در بودجه بندی خانواده، درصد پس انداز را به صورت خط عدول ناپذیری در نظر بگیرید که همگی ملزم به رعایت آن خواهید بود.

برادرم بابت پولی که به من قرض داده است، در کارم دخالت می کند
براساس تحقیقی که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است، هنگامی که کسی مبلغ زیادی به شما قرض می دهد، (برخلاف وقتی که آن را به شما پیشکش می کند) به خود حق می دهد بر نحوۀ هزینه کردن آن نظارت کند. هنگامی که قرضدهنده از کار شما عصبانی شود یا حس کند به او بی احترامی شده است، درگیری ها شروع می شود. شاید او هم گرفتاری های مالی داشته باشد؛ پس با او هماهنگ باشید و به نحوی که به اصطلاح «نه سیخ بسوزد و نه کباب» برای تسریع در بازپرداخت بدهی تان برنامه ریزی کنید. همچنین با صراحت، از کمکی که به شما کرده است قدردانی کنید. اگر خواستید دوباره از کسی وام بگیرید، این تجربۀ تلخ را چراغ راه خود سازید و تمام جنبه های ناخوشایند موضوع را در نظر داشته باشید. بنابه توصیة شرع و عرف و قانون، باید سندی تهیه کنید و به امضای طرفین برسانید که در آن مبلغ قرض، نحوۀ بازپرداخت، طول مدت بازپرداخت، سود احتمالی و اقدام مقتضی در صورت تعویق یا عدم بازپرداخت، پیشبینی شده باشد.

پدر و مادرم در مخارج عروسی کمکم نمی کنند
با حفظ آرامش و به طور منطقی در این خصوص با آنان صحبت کنید. معمولاً بچه ها از عمق گرفتاریهای مالی والدین بی خبرند. پول یکی از مهم ترین عوامل تخریب روابط انسانی است. پس به آنها بگویید که قصد ندارید این اتفاق برای شما هم بیفتد. در بهترین حالت، شما قبل از نامزدی یا قبول شدن در دانشگاه آزاد با والدین خود در این باره صحبت می کنید و آنها به شما اعلام می کنند که ….

شوهرم بدون مشورت با من تصمیم های بزرگ مالی می گیرد (مانند خرید خودرو) کاملاً روشن است که این نوع تصمیم گیری های انفرادی، در تضاد با مفهوم زندگی مشترک است. از طرفی به نظر بسیاری از آقایان، مشورت با همسر در مورد تمام تصمیمات مالی، چندان خوشایند نیست. راه حل چیست؟ ایجاد «سه راهی مالی» در خانواده بهترین راه حل ...

شوهرم بدون مشورت با من تصمیم های بزرگ مالی می گیرد (مانند خرید خودرو)
کاملاً روشن است که این نوع تصمیم گیری های انفرادی، در تضاد با مفهوم زندگی مشترک است. از طرفی به نظر بسیاری از آقایان، مشورت با همسر در مورد تمام تصمیمات مالی، چندان خوشایند نیست. راه حل چیست؟ ایجاد «سه راهی مالی» در خانواده بهترین راه حل است؛ بدین معنی که می توان سه سبد مالی تعریف کرد: سبد من، سبد تو و سبد ما. (در شماره های قبل درخصوص این تکنیک بحث کرده ایم.) سپس باید سقف و کف هر یک از این سبدها را به طور کاملاً شفاف تعریف کنیم. بدین صورت که ابتدا اقلام مربوط به هر سبد تعریف می شود، سپس حداکثرِ مبلغ خرید انفرادی (بدون مشورت) و حداقلِ خرید جمعی (نیازمند مشورت) تعیین می شود. درضمن برای پسانداز هم قانون گذاری کنید. در بودجه بندی خانواده، درصد پس انداز را به صورت خط عدول ناپذیری در نظر بگیرید که همگی ملزم به رعایت آن خواهید بود.

برادرم بابت پولی که به من قرض داده است، در کارم دخالت می کند
براساس تحقیقی که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است، هنگامی که کسی مبلغ زیادی به شما قرض می دهد، (برخلاف وقتی که آن را به شما پیشکش می کند) به خود حق می دهد بر نحوۀ هزینه کردن آن نظارت کند. هنگامی که قرضدهنده از کار شما عصبانی شود یا حس کند به او بی احترامی شده است، درگیری ها شروع می شود. شاید او هم گرفتاری های مالی داشته باشد؛ پس با او هماهنگ باشید و به نحوی که به اصطلاح «نه سیخ بسوزد و نه کباب» برای تسریع در بازپرداخت بدهی تان برنامه ریزی کنید. همچنین با صراحت، از کمکی که به شما کرده است قدردانی کنید. اگر خواستید دوباره از کسی وام بگیرید، این تجربۀ تلخ را چراغ راه خود سازید و تمام جنبه های ناخوشایند موضوع را در نظر داشته باشید. بنابه توصیة شرع و عرف و قانون، باید سندی تهیه کنید و به امضای طرفین برسانید که در آن مبلغ قرض، نحوۀ بازپرداخت، طول مدت بازپرداخت، سود احتمالی و اقدام مقتضی در صورت تعویق یا عدم بازپرداخت، پیشبینی شده باشد.

پدر و مادرم در مخارج عروسی کمکم نمی کنند
با حفظ آرامش و به طور منطقی در این خصوص با آنان صحبت کنید. معمولاً بچه ها از عمق گرفتاریهای مالی والدین بی خبرند. پول یکی از مهم ترین عوامل تخریب روابط انسانی است. پس به آنها بگویید که قصد ندارید این اتفاق برای شما هم بیفتد. در بهترین حالت، شما قبل از نامزدی یا قبول شدن در دانشگاه آزاد با والدین خود در این باره صحبت می کنید و آنها به شما اعلام می کنند که ….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]