بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

8

۱- مشتریان خود را به خوبی شناسایی کنید
محصول خود را به خوبی درک کنید و بازار هدف خود را به دقت مشخص کنید. مشتریان، بی دلیل هوادار چیزی نمی شوند. آن ها باید با برند شما شناخته شوند و به آن وابسته شوند. هرآنچه انجام دهید (یا هرچقدر که تلاش کنید) نمی توانید تمام مشتریان را به هوادار محصول خود بدل نمایید. برخی از مشتریان می آیند، خریدی انجام می دهند و می روند. بعضی دیگر، تبدیل به مشتری دائمی شما تبدیل می شوند اما کاری به نفع برند شما انجام نمی دهند. دراین میان، تنها درمورد تعداد اندکی این امکان وجود دارد که هوادار برند شما بشوند. بنابراین، بسیار مهم است که چنین هوادارانی را پیدا کنیم و بر روی راهبردهایی برای افزایش تعداد آنان تمرکز نماییم.

۲- برند خود را از دیگران متمایز نمایید
فرقی نمی کند که تحت عنوان شخص، شرکت یا برند مشغول کسب وکار باشید، مهم این است که خودتان را از دیگران متمایز نمایید. تنها زمانی مشتریان جذب برند شما خواهند شد که ارزشهای بیشتری را نسبت به محصولات مشابه به آن بیافزایید. اگر محصول یا خدمات شما با آنچه مشتریان در سابقه ذهنی خود دارند تفاوت بسیار برجسته ای داشته باشد، آن ها عمیقاً از برند شما حمایت آنرا تبلیغ خواهند کرد. پس برند خود را تا آخرین حد ممکن از سایر رقبا متمایز سازید تا بتوانید ازاین توان بالقوه بهره برداری کنید. البته نباید طوری عمل کنید که رقبایتان تبدیل به دشمنانتان بشوند، ولی باید کاری کنید که عموم مشتریانتان، تجربۀ کاملاً متفاوتی را با برند شما داشته باشند.

۳- مشتریان را به برند خود وفادار سازید
ایجاد وفاداری دربین مشتریان، دارای فاکتورهای بسیاری است که هریک از آنها شرایط خاص خود را ایجاب می کند. اما باید کنترل اصول اولیه در دست شما باشد: تجربۀ متفاوتی را برای آنها فراهم نمایید، کاری کنید که آنها بازهم نزد شما بیایند. اگر مراجعه به شما، مزیت یا کوپن تخفیفی بیش از سایر رقبا برای آنها به همراه داشته باشد، آنها ترجیح خواهند داد که به شما وفادار بمانند تا اینکه برند دیگری را جایگزین شما نمایند.

۴- نظر افراد را به خود جلب نمایید
همانطور که قبلاً گفته شد، مهم ترین عامل در حفظ مشتری، ایجاد یک تجربۀ بی نظیر برای وی است. برای این کار…

1- مشتریان خود را به خوبی شناسایی کنید محصول خود را به خوبی درک کنید و بازار هدف خود را به دقت مشخص کنید. مشتریان، بی دلیل هوادار چیزی نمی شوند. آن ها باید با برند شما شناخته شوند و به آن وابسته شوند. هرآنچه انجام دهید (یا هرچقدر که تلاش کنید) نمی توانید تمام مشتریان را به هوادار محصول خود ...

۱- مشتریان خود را به خوبی شناسایی کنید
محصول خود را به خوبی درک کنید و بازار هدف خود را به دقت مشخص کنید. مشتریان، بی دلیل هوادار چیزی نمی شوند. آن ها باید با برند شما شناخته شوند و به آن وابسته شوند. هرآنچه انجام دهید (یا هرچقدر که تلاش کنید) نمی توانید تمام مشتریان را به هوادار محصول خود بدل نمایید. برخی از مشتریان می آیند، خریدی انجام می دهند و می روند. بعضی دیگر، تبدیل به مشتری دائمی شما تبدیل می شوند اما کاری به نفع برند شما انجام نمی دهند. دراین میان، تنها درمورد تعداد اندکی این امکان وجود دارد که هوادار برند شما بشوند. بنابراین، بسیار مهم است که چنین هوادارانی را پیدا کنیم و بر روی راهبردهایی برای افزایش تعداد آنان تمرکز نماییم.

۲- برند خود را از دیگران متمایز نمایید
فرقی نمی کند که تحت عنوان شخص، شرکت یا برند مشغول کسب وکار باشید، مهم این است که خودتان را از دیگران متمایز نمایید. تنها زمانی مشتریان جذب برند شما خواهند شد که ارزشهای بیشتری را نسبت به محصولات مشابه به آن بیافزایید. اگر محصول یا خدمات شما با آنچه مشتریان در سابقه ذهنی خود دارند تفاوت بسیار برجسته ای داشته باشد، آن ها عمیقاً از برند شما حمایت آنرا تبلیغ خواهند کرد. پس برند خود را تا آخرین حد ممکن از سایر رقبا متمایز سازید تا بتوانید ازاین توان بالقوه بهره برداری کنید. البته نباید طوری عمل کنید که رقبایتان تبدیل به دشمنانتان بشوند، ولی باید کاری کنید که عموم مشتریانتان، تجربۀ کاملاً متفاوتی را با برند شما داشته باشند.

۳- مشتریان را به برند خود وفادار سازید
ایجاد وفاداری دربین مشتریان، دارای فاکتورهای بسیاری است که هریک از آنها شرایط خاص خود را ایجاب می کند. اما باید کنترل اصول اولیه در دست شما باشد: تجربۀ متفاوتی را برای آنها فراهم نمایید، کاری کنید که آنها بازهم نزد شما بیایند. اگر مراجعه به شما، مزیت یا کوپن تخفیفی بیش از سایر رقبا برای آنها به همراه داشته باشد، آنها ترجیح خواهند داد که به شما وفادار بمانند تا اینکه برند دیگری را جایگزین شما نمایند.

۴- نظر افراد را به خود جلب نمایید
همانطور که قبلاً گفته شد، مهم ترین عامل در حفظ مشتری، ایجاد یک تجربۀ بی نظیر برای وی است. برای این کار…

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]