بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

58

به صورت طبیعی تمام افراد به دنبال افزایش درآمد و کاستن از هزینه ها هستند. بسیاری از روش های پیشنهادی برای بهبود شرایط مالی و افزایش کیفیت بودجه بندی به کاستن از هزینه ها و روش های مختلف انجام این کار توجه ویژه ای نشان می دهند. با این حال نباید از سوی دیگر این معادله، یعنی افزایش درآمد نیز غافل بود. روش های ارتقای سطح درآمد و افزایش ورودی مالی بودجه نیز اهمیتی مشابه با کنترل هزینه ها دارند، ضمن آنکه از جهاتی مهم تر هستند. هر چه شما درآمد بیشتری داشته باشید، توانانیی هزینه کردن مبالغ بیشتری را نیز خواهید داشت. این امر آشکارا به معنای برخورداری بیشتر از لذت ها، تفریحات و دارایی ها خواهد بود. در حالی که با کاستن از هزینه ها، هر چقدر هم تلاش کنید، باز نمی توانید از سطح معینی بیشتر خرج کنید و از زندگی لذت محدودی خواهید برد.
پس اگر به اهمیت افزایش درآمد آگاهی دارید، باید پیوسته به دنبال راهکارهایی برای تحقق این هدف باشید. راهکارهایی که با کاربرد آنها درآمد و امکانات مالی شما بیشتر شود و از فرصت های زندگی بهره بیشتری ببرید. در طول تاریخ روش های متعدد و گوناگونی برای دستیابی به درآمد بالاتر توسط فعالان اقتصادی یافته شده است که هر یک از آنها مناسب موقعیت ها و افراد خاصی هستند. بدون شک اگر پیرامون خود را جستجو کنید، فرصت های بسیاری در برابر شما قرار دارند که می تواند با کمک آنها درآمد خود را افزایش دهید. بیست پیشنهاد زیر صرفا نمونه هایی از این فرصت ها را مطرح می سازد که می توانید به عنوان الگویی کلی در مسیر فعالیت اقتصادی خود از آنها بهره بگیرید.

۱٫ تغییر شغل
این روش بهترین و اصلی ترین راه برای افزایش درآمد است. اگر از درآمد فعلی خود راضی نیستید، جستجوی کار را آغاز کنید و موقعیت های بهتری را با درآمد بیشتر پیدا کنید. البته یافتن چنین موقعیت هایی به معنای تغییر حتمی شغل نیست. می توانید از موقعیت جدید خود به عنوان ابزاری برای ارتقای درآمد در شغل فعلی استفاده کنید. به مدیران خود بگویید که کار بهتری با درآمد بالاتر یافته اید و در فرآیند گفتگو آنها را نسبت به افزایش حقوق خودتان مجاب کنید. اگر شرکت فعلی شما قادر به تامین حقوق بالاتری نبود، می توانید به پیشنهاد جدید خود به صورت جدی فکر کنید و تغییر را به مرحله اجرا درآورید.

۲٫ درخواست افزایش حقوق
با آنکه تغییر شغل همراه گزینه در دسترسی است، به سبب هزینه های آشکار و پنهانی که از این کار متوجه فرد می شود، بهتر است …

به صورت طبیعی تمام افراد به دنبال افزایش درآمد و کاستن از هزینه ها هستند. بسیاری از روش های پیشنهادی برای بهبود شرایط مالی و افزایش کیفیت بودجه بندی به کاستن از هزینه ها و روش های مختلف انجام این کار توجه ویژه ای نشان می دهند. با این حال نباید از سوی دیگر این معادله، یعنی افزایش درآمد نیز ...

به صورت طبیعی تمام افراد به دنبال افزایش درآمد و کاستن از هزینه ها هستند. بسیاری از روش های پیشنهادی برای بهبود شرایط مالی و افزایش کیفیت بودجه بندی به کاستن از هزینه ها و روش های مختلف انجام این کار توجه ویژه ای نشان می دهند. با این حال نباید از سوی دیگر این معادله، یعنی افزایش درآمد نیز غافل بود. روش های ارتقای سطح درآمد و افزایش ورودی مالی بودجه نیز اهمیتی مشابه با کنترل هزینه ها دارند، ضمن آنکه از جهاتی مهم تر هستند. هر چه شما درآمد بیشتری داشته باشید، توانانیی هزینه کردن مبالغ بیشتری را نیز خواهید داشت. این امر آشکارا به معنای برخورداری بیشتر از لذت ها، تفریحات و دارایی ها خواهد بود. در حالی که با کاستن از هزینه ها، هر چقدر هم تلاش کنید، باز نمی توانید از سطح معینی بیشتر خرج کنید و از زندگی لذت محدودی خواهید برد.
پس اگر به اهمیت افزایش درآمد آگاهی دارید، باید پیوسته به دنبال راهکارهایی برای تحقق این هدف باشید. راهکارهایی که با کاربرد آنها درآمد و امکانات مالی شما بیشتر شود و از فرصت های زندگی بهره بیشتری ببرید. در طول تاریخ روش های متعدد و گوناگونی برای دستیابی به درآمد بالاتر توسط فعالان اقتصادی یافته شده است که هر یک از آنها مناسب موقعیت ها و افراد خاصی هستند. بدون شک اگر پیرامون خود را جستجو کنید، فرصت های بسیاری در برابر شما قرار دارند که می تواند با کمک آنها درآمد خود را افزایش دهید. بیست پیشنهاد زیر صرفا نمونه هایی از این فرصت ها را مطرح می سازد که می توانید به عنوان الگویی کلی در مسیر فعالیت اقتصادی خود از آنها بهره بگیرید.

۱٫ تغییر شغل
این روش بهترین و اصلی ترین راه برای افزایش درآمد است. اگر از درآمد فعلی خود راضی نیستید، جستجوی کار را آغاز کنید و موقعیت های بهتری را با درآمد بیشتر پیدا کنید. البته یافتن چنین موقعیت هایی به معنای تغییر حتمی شغل نیست. می توانید از موقعیت جدید خود به عنوان ابزاری برای ارتقای درآمد در شغل فعلی استفاده کنید. به مدیران خود بگویید که کار بهتری با درآمد بالاتر یافته اید و در فرآیند گفتگو آنها را نسبت به افزایش حقوق خودتان مجاب کنید. اگر شرکت فعلی شما قادر به تامین حقوق بالاتری نبود، می توانید به پیشنهاد جدید خود به صورت جدی فکر کنید و تغییر را به مرحله اجرا درآورید.

۲٫ درخواست افزایش حقوق
با آنکه تغییر شغل همراه گزینه در دسترسی است، به سبب هزینه های آشکار و پنهانی که از این کار متوجه فرد می شود، بهتر است …

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]