بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

74

بسیاری از جویندگان کار صرفا روی پاسخ به سوالات کارفرما یا فرد مصاحبه کننده تمرکز می کنند و به همین دلیل نسبت به امر با اهمیت دیگری کاملا بی توجه هستند؛ اینکه جوینده کار نیز باید به نوبه خود سوالاتی را مطرح کند و اطلاعات ضروری درباره کار جدید را به دست آورد. پرسیدن این پرسش ها به چند دلیل اهمیت زیادی دارد. نخست آن که طرح کردن پرسش های دقیق درباره چند و چون کار و نیازهای سازمان استخدام کننده باعث تثبیت جایگاه فرد به عنوان کاندیدای مناسب شغل جدید می شود. از این طریق، فرد جویای کار می تواند جدیت خود را به مصاحبه کننده نشان دهد و آمادگی خود را به رخ او بکشد. به علاوه، مصاحبه شغلی به مانند دیگر گفتگوها فرآیندی دوطرفه است. همان گونه که کارفرما در حال گفتگو با شما است، شما نیز با او گفتگو می کنید و لذا حق دارید از این فرصت استفاده کرده و اطلاعات خود را درباره پست پیشنهادی افزایش دهید. در ادامه می توانید با تکیه بر این اطلاعات تصمیم درستی بگیرید و انتخاب خود را در نسبت با شرایط موجود تعیین کنید. به یاد داشته باشید که
کارفرما به تنهایی شما را انتخاب نمی کند، بلکه شما نیز کارفرمای خود را انتخاب می کنید.
در واقع با طرح پرسش های شغلی،باید به دنبال دستیابی به سه هدف باشید. پیش از هر چیز با طرح این پرسش ها می توانید به پیش فرض های کارفرما درباره خودتان آگاهی یابید و بدانید که در فرآیند استخدام شما تا چه حد جدی است. در گام بعدی، پاسخ های کارفرما ترجیحات و نیازهای او را به شما نشان می دهد و می توانید با تمرکز روی این موارد صلاحیت خود را برای شغل جدید آشکار سازید. در کنار این موارد، پاسخ های مصاحبه کننده احساس او را درباره شما و میزان تناسب توانایی های مطرح شده با شغل درخواستی نشان می دهد.
با نظر به این اهداف، ترکیب های بسیاری متنوعی از سوالات در اختیار افراد جویای کار قرار دارد که می توانند با طرح آنها در طول مصاحبه، به نکات مورد نظر خود دست پیدا کند. متخصصان پیشنهاد می کنند که برای هر مصاحبه از قبل تعدادی سوال آماده کنید و به نسبت شرایط موجود برخی از آنها را مطرح نمایید. در ادامه ده نمونه از این پرسش ها به صورت پیشنهادی ارائه شده اند که می توانید در مصاحبه ها از آنها استفاده کنید.

۱٫ تجارب و مهارت های مورد نظـر شما برای نامزد ایده آل شغل جدید چیست؟
این پرسش بسیار مناسبی است که باعث می شود مصاحبه کننده موضع خود را درباره شغل جدید و شخص شما آشکار کند. اگر او به مساله ای اشاره کرد که شما پیشتر آن را مطرح نکرده بودید، این فرصت در اختیار شما قرار میگیرد که در ادامه گفتگو این نکته را نیز مطرح کنید.

۲٫ مهم ترین مشکل پیش روی شما چیست و شــغل جدید چگونه قرار است به حل شدن آن کمــک کند؟
با مطرح کردن این پرسش نه تنها به کارفرما نشان می دهید که به حل مشکلات مجموعه علاقه مند هستید، بلکه ….

بسیاری از جویندگان کار صرفا روی پاسخ به سوالات کارفرما یا فرد مصاحبه کننده تمرکز می کنند و به همین دلیل نسبت به امر با اهمیت دیگری کاملا بی توجه هستند؛ اینکه جوینده کار نیز باید به نوبه خود سوالاتی را مطرح کند و اطلاعات ضروری درباره کار جدید را به دست آورد. پرسیدن این پرسش ها به چند دلیل ...

بسیاری از جویندگان کار صرفا روی پاسخ به سوالات کارفرما یا فرد مصاحبه کننده تمرکز می کنند و به همین دلیل نسبت به امر با اهمیت دیگری کاملا بی توجه هستند؛ اینکه جوینده کار نیز باید به نوبه خود سوالاتی را مطرح کند و اطلاعات ضروری درباره کار جدید را به دست آورد. پرسیدن این پرسش ها به چند دلیل اهمیت زیادی دارد. نخست آن که طرح کردن پرسش های دقیق درباره چند و چون کار و نیازهای سازمان استخدام کننده باعث تثبیت جایگاه فرد به عنوان کاندیدای مناسب شغل جدید می شود. از این طریق، فرد جویای کار می تواند جدیت خود را به مصاحبه کننده نشان دهد و آمادگی خود را به رخ او بکشد. به علاوه، مصاحبه شغلی به مانند دیگر گفتگوها فرآیندی دوطرفه است. همان گونه که کارفرما در حال گفتگو با شما است، شما نیز با او گفتگو می کنید و لذا حق دارید از این فرصت استفاده کرده و اطلاعات خود را درباره پست پیشنهادی افزایش دهید. در ادامه می توانید با تکیه بر این اطلاعات تصمیم درستی بگیرید و انتخاب خود را در نسبت با شرایط موجود تعیین کنید. به یاد داشته باشید که
کارفرما به تنهایی شما را انتخاب نمی کند، بلکه شما نیز کارفرمای خود را انتخاب می کنید.
در واقع با طرح پرسش های شغلی،باید به دنبال دستیابی به سه هدف باشید. پیش از هر چیز با طرح این پرسش ها می توانید به پیش فرض های کارفرما درباره خودتان آگاهی یابید و بدانید که در فرآیند استخدام شما تا چه حد جدی است. در گام بعدی، پاسخ های کارفرما ترجیحات و نیازهای او را به شما نشان می دهد و می توانید با تمرکز روی این موارد صلاحیت خود را برای شغل جدید آشکار سازید. در کنار این موارد، پاسخ های مصاحبه کننده احساس او را درباره شما و میزان تناسب توانایی های مطرح شده با شغل درخواستی نشان می دهد.
با نظر به این اهداف، ترکیب های بسیاری متنوعی از سوالات در اختیار افراد جویای کار قرار دارد که می توانند با طرح آنها در طول مصاحبه، به نکات مورد نظر خود دست پیدا کند. متخصصان پیشنهاد می کنند که برای هر مصاحبه از قبل تعدادی سوال آماده کنید و به نسبت شرایط موجود برخی از آنها را مطرح نمایید. در ادامه ده نمونه از این پرسش ها به صورت پیشنهادی ارائه شده اند که می توانید در مصاحبه ها از آنها استفاده کنید.

۱٫ تجارب و مهارت های مورد نظـر شما برای نامزد ایده آل شغل جدید چیست؟
این پرسش بسیار مناسبی است که باعث می شود مصاحبه کننده موضع خود را درباره شغل جدید و شخص شما آشکار کند. اگر او به مساله ای اشاره کرد که شما پیشتر آن را مطرح نکرده بودید، این فرصت در اختیار شما قرار میگیرد که در ادامه گفتگو این نکته را نیز مطرح کنید.

۲٫ مهم ترین مشکل پیش روی شما چیست و شــغل جدید چگونه قرار است به حل شدن آن کمــک کند؟
با مطرح کردن این پرسش نه تنها به کارفرما نشان می دهید که به حل مشکلات مجموعه علاقه مند هستید، بلکه ….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]