بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

84

زندگی شما مجموعه ای از نتایجی است که هر کدام به دنبال یک تصمیم به وجود آمدهاند. این تصمیمات در طول زمان رفته رفته شرایط پیرامون شما را شکل می دهند و کیفیت انجام امور را معین می سازند. در زمینه مالی نیز باید ریشه هر نوع موفقیت یا شکست را در تصمیمات فرد جستجو کرد. تصمیماتی که اگر نادرست اتخاذ شوند؛ می تواند به نتایج نامطلوبی انجامیده و رفاه و آسایش افراد را تحت تاثیر قرار دهد. البته هیچ کس به صورت ارادی و با میل شخصی اشتباه نمی کند بلکه تمامی تصمیمات نادرست ریشه های مشخصی دارند که بدون برطرف نمودن آنها شرایط تغییر نخواهد کرد و اشتباهات ادامه خواهد یافت. موارد زیر از جمله مهم ترین عوامل اشتباه افراد در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی است.

۱٫ فقر، خستگی و فرسودگی
به راستی چرا افراد وام هایی با بهره بالا میگیرند؟ یا وسیله ای را که می توان با قیمت مناسبی خریداری کرد به بهای بسیار بالاتر می خرند؟ چرا در حالی که میتوان غذاهای سالم و ارزانی را در خانه تهیه کرد، خود را با غذاهای بیکیفیت و گران بیرون از خانه سیر می کنند؟ دلیل ولخرجی های بیهوده، آن هم در شرایط بحران مالی چیست؟ چرا افراد چنین خطاهای آشکاری را مرتکب می شوند؟
حقیقت آن است که احتمال تصمیمات نادرست مالی از سوی افراد فقیر بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می دهند که این افراد بیشتر از پس انداز مشغول قرض گرفتن هستند و روز به روز وضعیت خود را سخت تر می کنند. البته نباید این افراد را برای تصمیمات اشتباه ملامت کرد. شرایط روانی و اجتماعیِ دشوار می تواند هر کسی را به خطا بیندازد و تصمیم گیری درست تحت فشار شدید بسیار مشکل است. بر اساس پژوهش بانک جهانی، مشکلات شناختی ناشی از کمبود پول و بدهی نمره هوش افراد را تا ۱۳ واحد کاهش می دهد و ممکن است به شرایط نامطلوبی چون اعتیاد و استرس شدید منجر شود.
به علاوه افراد کمدرآمد کمتر فرصت استراحت پیدا می کنند. آنها اجازه خسته شدن ندارند و نمی توانند به سفر بروند. طبیعی است که این وضعیت با گذشت زمان منجر به فرسودگی شدیدِ مکانیزم شناختی می شود و این ضعف ارزیابی منجر به اخذ تصمیمات نادرست و تحقق نتایج ناگوار خواهد شد. برای پرهیز از این مساله باید چرخه معیوب فقر قطع شود. به یاد داشته باشید که فقر فقر می آورد. از این رو اگر به دنبال بهبود شرایط مالی و تصمیمات مطلوب هستید، پیش از هر چیز باید ….

تمامی تصمیمات نادرست ریشه های مشخصی دارند که بدون برطرف نمودن آنها شرایط تغییر نخواهد کرد و اشتباهات ادامه خواهد یافت. موارد زیر از جمله مهم ترین عوامل اشتباه افراد در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی است. 1. فقر، خستگی و فرسودگی به راستی چرا افراد وام هایی با بهره بالا میگیرند؟ یا وسیله ای را که می توان با قیمت ...

زندگی شما مجموعه ای از نتایجی است که هر کدام به دنبال یک تصمیم به وجود آمدهاند. این تصمیمات در طول زمان رفته رفته شرایط پیرامون شما را شکل می دهند و کیفیت انجام امور را معین می سازند. در زمینه مالی نیز باید ریشه هر نوع موفقیت یا شکست را در تصمیمات فرد جستجو کرد. تصمیماتی که اگر نادرست اتخاذ شوند؛ می تواند به نتایج نامطلوبی انجامیده و رفاه و آسایش افراد را تحت تاثیر قرار دهد. البته هیچ کس به صورت ارادی و با میل شخصی اشتباه نمی کند بلکه تمامی تصمیمات نادرست ریشه های مشخصی دارند که بدون برطرف نمودن آنها شرایط تغییر نخواهد کرد و اشتباهات ادامه خواهد یافت. موارد زیر از جمله مهم ترین عوامل اشتباه افراد در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی است.

۱٫ فقر، خستگی و فرسودگی
به راستی چرا افراد وام هایی با بهره بالا میگیرند؟ یا وسیله ای را که می توان با قیمت مناسبی خریداری کرد به بهای بسیار بالاتر می خرند؟ چرا در حالی که میتوان غذاهای سالم و ارزانی را در خانه تهیه کرد، خود را با غذاهای بیکیفیت و گران بیرون از خانه سیر می کنند؟ دلیل ولخرجی های بیهوده، آن هم در شرایط بحران مالی چیست؟ چرا افراد چنین خطاهای آشکاری را مرتکب می شوند؟
حقیقت آن است که احتمال تصمیمات نادرست مالی از سوی افراد فقیر بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می دهند که این افراد بیشتر از پس انداز مشغول قرض گرفتن هستند و روز به روز وضعیت خود را سخت تر می کنند. البته نباید این افراد را برای تصمیمات اشتباه ملامت کرد. شرایط روانی و اجتماعیِ دشوار می تواند هر کسی را به خطا بیندازد و تصمیم گیری درست تحت فشار شدید بسیار مشکل است. بر اساس پژوهش بانک جهانی، مشکلات شناختی ناشی از کمبود پول و بدهی نمره هوش افراد را تا ۱۳ واحد کاهش می دهد و ممکن است به شرایط نامطلوبی چون اعتیاد و استرس شدید منجر شود.
به علاوه افراد کمدرآمد کمتر فرصت استراحت پیدا می کنند. آنها اجازه خسته شدن ندارند و نمی توانند به سفر بروند. طبیعی است که این وضعیت با گذشت زمان منجر به فرسودگی شدیدِ مکانیزم شناختی می شود و این ضعف ارزیابی منجر به اخذ تصمیمات نادرست و تحقق نتایج ناگوار خواهد شد. برای پرهیز از این مساله باید چرخه معیوب فقر قطع شود. به یاد داشته باشید که فقر فقر می آورد. از این رو اگر به دنبال بهبود شرایط مالی و تصمیمات مطلوب هستید، پیش از هر چیز باید ….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]