بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

98

زندگی امروز به استفاده از کالاها و دستگاه های خاصی وابسته است که کاربرد آن ها برای ادامه حیات ما ضروری است. این ابزارهای معاصر، بخش های مهمی از زندگی ما را در کنترل خود دارند و به همین دلیل، بدون استفاده از آنها زندگی بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال، ممکن است در صدد خرید یک دستگاه لباسشویی جدید، ابزارهای آشپزخانه و یا رایانه ای جدید باشید. حال پرسش اینجا است که خرید کدام محصول و با چه ویژگی هایی برای شما بهینه است، تصمیم شما به خرید باید توسط چه عواملی هدایت شود و چگونه می توانید متناسب ترین کالا را برای خانواده خود تهیه کنید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها، پیش از هر چیز باید تصویر دقیق از نیازهای منتهی به این خرید در ذهن خود داشته باشید. گام های شش گانه زیر به شما در دستیابی به این تصویر و خریدی کارآمد و به صرفه یاری خواهند کرد:

۱٫ هدف خود را با حداکثر دقت تعیین کنید و نیازهای مرتبط با کالای مورد نظر را مشخص نمایید. از خود بپرسید «با خرید این کالای جدید کدام نیازها برطرف خواهند شد؟» برای مثال بگویید «با خرید یخچال جدید می توانیم غذای بیشتری برای خانواده داشته باشیم و کیفیت تغذیه اعضای آن را افزایش دهیم.» این‎گونه جملات را در موقعیت خاص، با عدد و رقم تکمیل کنید و دقت تصمیم گیری را بالاتر ببرید. این مهم ترین گام در خرید بهینه است و به همین دلیل، توجه متمرکز شما را طلب می کند.

۲٫ معیارهای مورد نظر را مشخص سازید. به طور مثال، بررسی کنید کدام یک از ویژگی های کالای مورد نظر را ترجیح می دهید و کدام ویژگی ها بیش از سایرین نیازهای خانواده را تأمین می کنند. میان تمایلات و نیازهای واقعی تفاوت قائل شوید و با این کار مانع هدر رفتن منابع مالی گردید. به طور مثال، ممکن است خرید دستگاهی کارآمد تمامی نیازهای شما را برآورده کند، اما تمایل روانی‌تان شما را خرید محصولی با برند معروف‌تر وادار کند. امری که با صرف بیهودهِ مقادیر قابل توجهی از پول، منابع مالی خانواده را تحت فشار قرار خواهد داد.

۳٫ پس از تعیین هدف و معیارهای مورد نظر، فهرستی از کالاهای مطلوب و متناسب با این اهداف فراهم سازید. این فهرست نباید چندان طولانی باشد، چراکه در این صورت تصمیم‌گیری باز هم دشوار خواهد بود. با صرف زمانی اندک، از میزان دو یا چند گزینه موجود متناسب‌ ترین کالا را انتخاب کنید. این کار….

متناسب ترین کالا را برای خانواده خود تهیه کنید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها، پیش از هر چیز باید تصویر دقیق از نیازهای منتهی به این خرید در ذهن خود داشته باشید. گام های شش گانه زیر به شما در دستیابی به این تصویر و خریدی کارآمد و به صرفه یاری خواهند کرد: 1. هدف خود را با حداکثر ...

زندگی امروز به استفاده از کالاها و دستگاه های خاصی وابسته است که کاربرد آن ها برای ادامه حیات ما ضروری است. این ابزارهای معاصر، بخش های مهمی از زندگی ما را در کنترل خود دارند و به همین دلیل، بدون استفاده از آنها زندگی بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال، ممکن است در صدد خرید یک دستگاه لباسشویی جدید، ابزارهای آشپزخانه و یا رایانه ای جدید باشید. حال پرسش اینجا است که خرید کدام محصول و با چه ویژگی هایی برای شما بهینه است، تصمیم شما به خرید باید توسط چه عواملی هدایت شود و چگونه می توانید متناسب ترین کالا را برای خانواده خود تهیه کنید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها، پیش از هر چیز باید تصویر دقیق از نیازهای منتهی به این خرید در ذهن خود داشته باشید. گام های شش گانه زیر به شما در دستیابی به این تصویر و خریدی کارآمد و به صرفه یاری خواهند کرد:

۱٫ هدف خود را با حداکثر دقت تعیین کنید و نیازهای مرتبط با کالای مورد نظر را مشخص نمایید. از خود بپرسید «با خرید این کالای جدید کدام نیازها برطرف خواهند شد؟» برای مثال بگویید «با خرید یخچال جدید می توانیم غذای بیشتری برای خانواده داشته باشیم و کیفیت تغذیه اعضای آن را افزایش دهیم.» این‎گونه جملات را در موقعیت خاص، با عدد و رقم تکمیل کنید و دقت تصمیم گیری را بالاتر ببرید. این مهم ترین گام در خرید بهینه است و به همین دلیل، توجه متمرکز شما را طلب می کند.

۲٫ معیارهای مورد نظر را مشخص سازید. به طور مثال، بررسی کنید کدام یک از ویژگی های کالای مورد نظر را ترجیح می دهید و کدام ویژگی ها بیش از سایرین نیازهای خانواده را تأمین می کنند. میان تمایلات و نیازهای واقعی تفاوت قائل شوید و با این کار مانع هدر رفتن منابع مالی گردید. به طور مثال، ممکن است خرید دستگاهی کارآمد تمامی نیازهای شما را برآورده کند، اما تمایل روانی‌تان شما را خرید محصولی با برند معروف‌تر وادار کند. امری که با صرف بیهودهِ مقادیر قابل توجهی از پول، منابع مالی خانواده را تحت فشار قرار خواهد داد.

۳٫ پس از تعیین هدف و معیارهای مورد نظر، فهرستی از کالاهای مطلوب و متناسب با این اهداف فراهم سازید. این فهرست نباید چندان طولانی باشد، چراکه در این صورت تصمیم‌گیری باز هم دشوار خواهد بود. با صرف زمانی اندک، از میزان دو یا چند گزینه موجود متناسب‌ ترین کالا را انتخاب کنید. این کار….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]