بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

78

یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد با آن مواجه هستند، کیفیت کاری ضعیف، یا به زبان اقتصادی «بهره وری پایین» است. این مساله عامل اصلی در بسیاری از ناکامی های مالی و شغلی است. بسیاری از ما زمان زیادی را صرف کار می کنیم و در حقیقت زحمت زیادی را متحمل می شویم، اما حاصل کمتر از میزان انتظار است. در حقیقت، مشکل آنجا است که بسیاری از افراد روز کاری خود را با رویکردی واکنشی سپری می کنند، به این معنا که کاملا تحت تاثیر اتفاقات بیرونی هستند و صرفا نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. این کار در کنار دشوار ساختن برنامه ریزی باعث می شود که بخش زیادی از زمان روزانه صرف پاسخ دادن به درخواسته ای دیگران شود. امری که به طور جدی مانع پیشرفت فردی خواهد بود.
روش موثر برای غلبه بر این دشواری ایجاد عادات ذهنی مثبت است. در حقیقت، چگونگی اخذ تصمیمات ریز و درشت و رویکرد شما در طول روز کاری تعیین می کند که بهره وری شما در چه سطحی قرار خواهد داشت. در ادامه به ده روش ذهنی موثر برای غلبه بر بیبرنامگی و ضعف بهره وری اشاره خواهد شد. با کاربرد این روشها می توانید به اهداف شغلی و کاری دست پیدا کنید و نرخ بهره وری خود را افزایش دهید:

۱٫ ذهن خود را پاک کنید
برای این کار، تمام وظایف و کارهایی را که باید انجام دهید روی کاغذ بیاورید. هر زمان که وظیفه ای جدید پیش روی شما قرار میگیرد، آن را در فهرست زمان بندی کاری خود بنویسید و سپس ذهن خود را از آن خالی کنید، تا وقتی که زمان انجام دادن این وظیفه فرا رسد. آگاهی از اینکه تمام کارها را جایی نوشته اید باعث ایجاد آرامش در شما می شود و می توانید انرژی ذهنی خود را آزادانه در کارهای جاری متمرکز کنید. این به معنای افزایش قابل توجه بهره وری است.
۲٫ مهم ترین عاملی را که باعث پیشرفت کارها خواهد شد انتخاب کنید
پس از آن که تمام کارها را روی کاغذ نوشتید…..

این کار در کنار دشوار ساختن برنامه ریزی باعث می شود که بخش زیادی از زمان روزانه صرف پاسخ دادن به درخواسته ای دیگران شود. امری که به طور جدی مانع پیشرفت فردی خواهد بود. روش موثر برای غلبه بر این دشواری ایجاد عادات ذهنی مثبت است. در حقیقت، چگونگی اخذ تصمیمات ریز و درشت و رویکرد شما در طول روز کاری ...

یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد با آن مواجه هستند، کیفیت کاری ضعیف، یا به زبان اقتصادی «بهره وری پایین» است. این مساله عامل اصلی در بسیاری از ناکامی های مالی و شغلی است. بسیاری از ما زمان زیادی را صرف کار می کنیم و در حقیقت زحمت زیادی را متحمل می شویم، اما حاصل کمتر از میزان انتظار است. در حقیقت، مشکل آنجا است که بسیاری از افراد روز کاری خود را با رویکردی واکنشی سپری می کنند، به این معنا که کاملا تحت تاثیر اتفاقات بیرونی هستند و صرفا نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. این کار در کنار دشوار ساختن برنامه ریزی باعث می شود که بخش زیادی از زمان روزانه صرف پاسخ دادن به درخواسته ای دیگران شود. امری که به طور جدی مانع پیشرفت فردی خواهد بود.
روش موثر برای غلبه بر این دشواری ایجاد عادات ذهنی مثبت است. در حقیقت، چگونگی اخذ تصمیمات ریز و درشت و رویکرد شما در طول روز کاری تعیین می کند که بهره وری شما در چه سطحی قرار خواهد داشت. در ادامه به ده روش ذهنی موثر برای غلبه بر بیبرنامگی و ضعف بهره وری اشاره خواهد شد. با کاربرد این روشها می توانید به اهداف شغلی و کاری دست پیدا کنید و نرخ بهره وری خود را افزایش دهید:

۱٫ ذهن خود را پاک کنید
برای این کار، تمام وظایف و کارهایی را که باید انجام دهید روی کاغذ بیاورید. هر زمان که وظیفه ای جدید پیش روی شما قرار میگیرد، آن را در فهرست زمان بندی کاری خود بنویسید و سپس ذهن خود را از آن خالی کنید، تا وقتی که زمان انجام دادن این وظیفه فرا رسد. آگاهی از اینکه تمام کارها را جایی نوشته اید باعث ایجاد آرامش در شما می شود و می توانید انرژی ذهنی خود را آزادانه در کارهای جاری متمرکز کنید. این به معنای افزایش قابل توجه بهره وری است.
۲٫ مهم ترین عاملی را که باعث پیشرفت کارها خواهد شد انتخاب کنید
پس از آن که تمام کارها را روی کاغذ نوشتید…..

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]