بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

42

بچه های امروز، قدر پول را نمی دانند. یعنی پول برایشان بیارزش است. از این دست می گیرند و از آن طرف همه را بر باد می دهند، این تجربه مشترک پدران و مادران امروزی است. آن ها که زیاد کار می کنند، به سختی پول در می آورند، هزینه های بالایی دارند، زندگیشان را پای بچه هایشان می ریزند تا کم و کسری احساس نکند، آخرش هم ناله می  کنند که بچه ها قدر پول را نمیدانند، کمی عقب تر، پدر و مادرهای نسل یک هم همین افسوس ها را میخوردند، اصلا این یک ارث است که هر نسل با آن نسل قبلی را حرص می دهد. فقط هر نسل یادشان می رود به بعدی یاد بدهند که پول علف خرس نیست و هیچ درختی آن قدر توانمند نیست که اسکناس بار دهد. برای همین نه تنها پول برای نسل های پشت سر هم بی ارزش است، مسایل مالی را آن قدر نمی دانند تا شرایط ایجاب کند یا فرصتی برای یادگیری داشته باشند. آن هم اگر دری به تخته بخورد یا شرایط حکم کند.
یاد دادن مسایل مالی به بچه ها آن قدر کار سختی نیست و تنها هفت گام دارد. این گام ها را خودتان هم می توانید بردارید. گام هایی که می تواند آینده بچه ها را از این رو به آن رو کند و حساب بانکی پر و پیمانی داشته باشند.

۱٫ ساده توضیح دهید پول از کجا می آید
اعداد و ارقام برای بچه ها خیلی معنا ندارد. یعنی چندان ارزشمند نیست. خیلی ساده از هزار تومان و ۱۰ هزار تومان حرف می زنند و انگار در نظرشان ارزش هر دو یکی است و تقریبا صفر است. برای آن ها کار کردن و پول درآوردن پدر و مادرها مانند یک تفریح است. تصوری از دنیای بیرون ندارند. انگار آنها در ازای بازی و خوشگذرانی در جایی که اسمش محل کار است، پول دریافت می کنند، برای همین خیلی ساده پول خرج می کنند. شما، الان خوب می دانید هیچ دستگاه پول سازی در کار نیست و از هیچ درختی پول نمی چینید، پس خیلی دقیق برایش توضیح دهید. فقط نگویید خسته اید، بلکه توضیح دهید چه پروسه طولانی طی می شود تا چند ریالی پول به کف آید. در ضمن با آنها صادق باشید. فکر نکنید حالا که مشکل مالی دارید، حالا که باید بیشتر هوای خرج و مخارج را داشته باشید و محتاطانه تر رفتار کنید، باید…

به بعدی یاد بدهند که پول علف خرس نیست و هیچ درختی آن قدر توانمند نیست که اسکناس بار دهد. برای همین نه تنها پول برای نسل های پشت سر هم بی ارزش است، مسایل مالی را آن قدر نمی دانند تا شرایط ایجاب کند یا فرصتی برای یادگیری داشته باشند. آن هم اگر دری به تخته بخورد یا شرایط ...

بچه های امروز، قدر پول را نمی دانند. یعنی پول برایشان بیارزش است. از این دست می گیرند و از آن طرف همه را بر باد می دهند، این تجربه مشترک پدران و مادران امروزی است. آن ها که زیاد کار می کنند، به سختی پول در می آورند، هزینه های بالایی دارند، زندگیشان را پای بچه هایشان می ریزند تا کم و کسری احساس نکند، آخرش هم ناله می  کنند که بچه ها قدر پول را نمیدانند، کمی عقب تر، پدر و مادرهای نسل یک هم همین افسوس ها را میخوردند، اصلا این یک ارث است که هر نسل با آن نسل قبلی را حرص می دهد. فقط هر نسل یادشان می رود به بعدی یاد بدهند که پول علف خرس نیست و هیچ درختی آن قدر توانمند نیست که اسکناس بار دهد. برای همین نه تنها پول برای نسل های پشت سر هم بی ارزش است، مسایل مالی را آن قدر نمی دانند تا شرایط ایجاب کند یا فرصتی برای یادگیری داشته باشند. آن هم اگر دری به تخته بخورد یا شرایط حکم کند.
یاد دادن مسایل مالی به بچه ها آن قدر کار سختی نیست و تنها هفت گام دارد. این گام ها را خودتان هم می توانید بردارید. گام هایی که می تواند آینده بچه ها را از این رو به آن رو کند و حساب بانکی پر و پیمانی داشته باشند.

۱٫ ساده توضیح دهید پول از کجا می آید
اعداد و ارقام برای بچه ها خیلی معنا ندارد. یعنی چندان ارزشمند نیست. خیلی ساده از هزار تومان و ۱۰ هزار تومان حرف می زنند و انگار در نظرشان ارزش هر دو یکی است و تقریبا صفر است. برای آن ها کار کردن و پول درآوردن پدر و مادرها مانند یک تفریح است. تصوری از دنیای بیرون ندارند. انگار آنها در ازای بازی و خوشگذرانی در جایی که اسمش محل کار است، پول دریافت می کنند، برای همین خیلی ساده پول خرج می کنند. شما، الان خوب می دانید هیچ دستگاه پول سازی در کار نیست و از هیچ درختی پول نمی چینید، پس خیلی دقیق برایش توضیح دهید. فقط نگویید خسته اید، بلکه توضیح دهید چه پروسه طولانی طی می شود تا چند ریالی پول به کف آید. در ضمن با آنها صادق باشید. فکر نکنید حالا که مشکل مالی دارید، حالا که باید بیشتر هوای خرج و مخارج را داشته باشید و محتاطانه تر رفتار کنید، باید…

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]