بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

39

جهان امروز نقش های سنتی زنانه و مردانه را در حوزه اقتصادی تغییر داده است. زنان در شرایط حاضر پا به پای مردان به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و نقشی برابر یا حتی بیش از همسران خود در تامین مالی خانواده ایفا می کنند. اما این تغییر نقش ها برخی مشکلات را نیز با خود به همراه آورده است. در واقع از آنجا که وظایف مرتبط با تربیت و رشد فرزندان همچنان به طور عمده بر عهده مادر خانواده قرار دارد، تلاش آنها در بیرون از منزل باعث بروز برخی بحران ها در داخل خانه خواهد شد؛ یا دستکم باور عمومی چنین است. از جمله مهم ترین مسائل مرتبط با اشتغال زنان، نحوه تربیت کودکان است. کودکانی که به نظر میرسد با وجود مادران شاغل، زمان اندکی را از تربیت آنها استفاده می کنند.
اما بر اساس آخرین یافته های محققان دانشگاه هاروارد، دخترانِ مادرانی که در بیرون از خانه به کار مشغول هستند، در محیط کار موفق تر از همکارانشان عمل می کنند. این دختران به طور متوسط درآمد بیشتری دارند و نزد مدیران محبوبتر هستند. در همین حال، پسرانِ این مادران نیز برای مشارکت در نگهداری از فرزندان آمادگی بیشتری دارند و مهارت های مرتبط با امور خانه را به میزان بیشتری از خود نشان می دهند. اموری که آشکارا ناشی از تجربه مادری شاغل است.
در واقع در سراسر جهان، فرزندانِ مادرانِ شاغل کمتر از سایر هم جنسان خود به چارچوب های سنتیِ کار و زندگی وفادارند و با گسترش دیدگاه خود، به فراسوی نقش های مردانه و زنانه گام میگذارند. بر اساس یافته ها، کودکانی که مادرانشان دستکم یک سال به کار تمام وقت یا پاره وقت مشغول بوده اند، در دوران بلوغ نسبت به برابری جنسیتی دیدگاه مثبتی دارند و عمکرد مناسب تری نشان میدهد.

نگرانی بیهوده است
در عرصه جهانی، زنان بالغی که در شرایط شاغل بودنِ مادرانِ خود رشد کردهاند، نه تنها …

مسائل مرتبط با اشتغال زنان، نحوه تربیت کودکان است. کودکانی که به نظر میرسد با وجود مادران شاغل، زمان اندکی را از تربیت آنها استفاده می کنند. اما بر اساس آخرین یافته های محققان دانشگاه هاروارد، دخترانِ مادرانی که در بیرون از خانه به کار مشغول هستند، در محیط کار موفق تر از همکارانشان عمل می کنند. این دختران به طور ...

جهان امروز نقش های سنتی زنانه و مردانه را در حوزه اقتصادی تغییر داده است. زنان در شرایط حاضر پا به پای مردان به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و نقشی برابر یا حتی بیش از همسران خود در تامین مالی خانواده ایفا می کنند. اما این تغییر نقش ها برخی مشکلات را نیز با خود به همراه آورده است. در واقع از آنجا که وظایف مرتبط با تربیت و رشد فرزندان همچنان به طور عمده بر عهده مادر خانواده قرار دارد، تلاش آنها در بیرون از منزل باعث بروز برخی بحران ها در داخل خانه خواهد شد؛ یا دستکم باور عمومی چنین است. از جمله مهم ترین مسائل مرتبط با اشتغال زنان، نحوه تربیت کودکان است. کودکانی که به نظر میرسد با وجود مادران شاغل، زمان اندکی را از تربیت آنها استفاده می کنند.
اما بر اساس آخرین یافته های محققان دانشگاه هاروارد، دخترانِ مادرانی که در بیرون از خانه به کار مشغول هستند، در محیط کار موفق تر از همکارانشان عمل می کنند. این دختران به طور متوسط درآمد بیشتری دارند و نزد مدیران محبوبتر هستند. در همین حال، پسرانِ این مادران نیز برای مشارکت در نگهداری از فرزندان آمادگی بیشتری دارند و مهارت های مرتبط با امور خانه را به میزان بیشتری از خود نشان می دهند. اموری که آشکارا ناشی از تجربه مادری شاغل است.
در واقع در سراسر جهان، فرزندانِ مادرانِ شاغل کمتر از سایر هم جنسان خود به چارچوب های سنتیِ کار و زندگی وفادارند و با گسترش دیدگاه خود، به فراسوی نقش های مردانه و زنانه گام میگذارند. بر اساس یافته ها، کودکانی که مادرانشان دستکم یک سال به کار تمام وقت یا پاره وقت مشغول بوده اند، در دوران بلوغ نسبت به برابری جنسیتی دیدگاه مثبتی دارند و عمکرد مناسب تری نشان میدهد.

نگرانی بیهوده است
در عرصه جهانی، زنان بالغی که در شرایط شاغل بودنِ مادرانِ خود رشد کردهاند، نه تنها …

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]