بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : خودرو

۱۳ دی ۱۳۹۵

88

خودرو در دنیای امروز نقشی انکارناپذیر در رفاه خانوار دارد و هزینه‌های زیادی را افراد برای خرید خودرو می‌پردازند. در ایران به دلیل اینکه هزینۀ تهیه خودرو زیاد است و نقش آن از کالای مصرفی بادوام فراتر رفته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌تبع هزینه‌های تعمیرات و نگهداری آن به‌عنوان بخش مهمی از هزینۀ خانوار اهمیتی وافر دارد.
نکات بسیاری در مورد نگهداری و تعمیرات خودرو وجود دارد که می‌توانید به‌آسانی و با رعایت آن‌ها در هزینه و وقت خود صرفه‌جویی کرده و ضمن افزایش طول عمر خودرو از بروز ایرادات و درنتیجه تعمیرات اساسی جلوگیری کنید.
روغن موتور و فیلترها (فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت)
مهم‌ترین عامل در نگهداری مطلوب خودرو و افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌ها انجام به‌موقع سرویس روغن و فیلتر است. هر خودروی که خریداری می‌شود شرکت سازنده با توجه به کیفیت و طول عمر قطعات یک دفترچۀ راهنما همراه آن ارائه می‌دهد که زمان‌بندی سرویس روغن و تعویض فیلترها در آن مشخص شده است. البته لازم است راننده روغن موتور را به‌طور مرتب در فواصل بین سرویس و تعویض روغن بازدید کند. برای این کار باید زمانی که موتورِ خودرو سرد است، روغن آن را در یک سطح صاف بررسی کنید و به یاد داشته باشید که هم کسری روغن و هم ازدیاد آن به موتور آسیب می‌رساند. اگر در این بازدیدها متوجه شدید که روغن موتور بیشتر از استاندارد کم می‌شود (معمولاً در فاصلۀ بین دو تعویض روغن تا نیم لیتر کم‌شدن روغن طبیعی است و با سرریز باید آن را جبران کرد)، باید حتماً خودرو را به تعمیرگاه مطمئن ببرید. درضمن توصیه می‌شود از روغنی برای خودرو استفاده کنید که شرکت سازنده در دفترچۀ راهنما ذکر کرده است و حتی‌الامکان از یک نوع روغن استفاده کنید؛ زیرا تنوع روغن با واکنش‌های شیمیایی در موتور باعث فرسایش بدنۀ داخلی موتور شده و عمر مفید آن را کوتاه می‌کند. تعویض‌نکردن به‌موقع فیلترهای روغن، هوا و سوخت نارسایی در سیستم سوخت‌رسانی و در برخی مواقع قطع کامل مدار آن، تخریب رینگ و پیستون، کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی را به‌همراه دارد؛ لذا باید آن را مطابق دفترچۀ راهنما تعویض کنید.
توصیه در این بخش رعایت دستورالعمل‌های سرویس مطابق با دفترچۀ راهنمای خودرو و بازدید مرتب سطح روغن و توجه به نشانگر سطح روغن در پشت آمپر است.
تسمه‌ها
درِ موتور خودرو را که باز می‌کنید، تعدادی تسمه در آن مشاهده می‌کنید که لازم است هر ۳۰ هزار کیلومتر بازدید شود و حتی‌الامکان هر ۶۰ هزار کیلومتر آن را تعویض کنید. مهم‌ترین تسمه در موتور که نقش مهمی در کارکرد خودرو دارد، تسمه تایم است که درصورت خرابی به موتور آسیب جدی می‌زند. خرابی سرسیلندر، پیستون‌ها و ….

خودرو در دنیای امروز نقشی انکارناپذیر در رفاه خانوار دارد و هزینه‌های زیادی را افراد برای خرید خودرو می‌پردازند. در ایران به دلیل اینکه هزینۀ تهیه خودرو زیاد است و نقش آن از کالای مصرفی بادوام فراتر رفته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌تبع هزینه‌های تعمیرات و نگهداری آن به‌عنوان بخش مهمی از هزینۀ خانوار اهمیتی وافر دارد. نکات بسیاری ...

خودرو در دنیای امروز نقشی انکارناپذیر در رفاه خانوار دارد و هزینه‌های زیادی را افراد برای خرید خودرو می‌پردازند. در ایران به دلیل اینکه هزینۀ تهیه خودرو زیاد است و نقش آن از کالای مصرفی بادوام فراتر رفته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌تبع هزینه‌های تعمیرات و نگهداری آن به‌عنوان بخش مهمی از هزینۀ خانوار اهمیتی وافر دارد.
نکات بسیاری در مورد نگهداری و تعمیرات خودرو وجود دارد که می‌توانید به‌آسانی و با رعایت آن‌ها در هزینه و وقت خود صرفه‌جویی کرده و ضمن افزایش طول عمر خودرو از بروز ایرادات و درنتیجه تعمیرات اساسی جلوگیری کنید.
روغن موتور و فیلترها (فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت)
مهم‌ترین عامل در نگهداری مطلوب خودرو و افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌ها انجام به‌موقع سرویس روغن و فیلتر است. هر خودروی که خریداری می‌شود شرکت سازنده با توجه به کیفیت و طول عمر قطعات یک دفترچۀ راهنما همراه آن ارائه می‌دهد که زمان‌بندی سرویس روغن و تعویض فیلترها در آن مشخص شده است. البته لازم است راننده روغن موتور را به‌طور مرتب در فواصل بین سرویس و تعویض روغن بازدید کند. برای این کار باید زمانی که موتورِ خودرو سرد است، روغن آن را در یک سطح صاف بررسی کنید و به یاد داشته باشید که هم کسری روغن و هم ازدیاد آن به موتور آسیب می‌رساند. اگر در این بازدیدها متوجه شدید که روغن موتور بیشتر از استاندارد کم می‌شود (معمولاً در فاصلۀ بین دو تعویض روغن تا نیم لیتر کم‌شدن روغن طبیعی است و با سرریز باید آن را جبران کرد)، باید حتماً خودرو را به تعمیرگاه مطمئن ببرید. درضمن توصیه می‌شود از روغنی برای خودرو استفاده کنید که شرکت سازنده در دفترچۀ راهنما ذکر کرده است و حتی‌الامکان از یک نوع روغن استفاده کنید؛ زیرا تنوع روغن با واکنش‌های شیمیایی در موتور باعث فرسایش بدنۀ داخلی موتور شده و عمر مفید آن را کوتاه می‌کند. تعویض‌نکردن به‌موقع فیلترهای روغن، هوا و سوخت نارسایی در سیستم سوخت‌رسانی و در برخی مواقع قطع کامل مدار آن، تخریب رینگ و پیستون، کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی را به‌همراه دارد؛ لذا باید آن را مطابق دفترچۀ راهنما تعویض کنید.
توصیه در این بخش رعایت دستورالعمل‌های سرویس مطابق با دفترچۀ راهنمای خودرو و بازدید مرتب سطح روغن و توجه به نشانگر سطح روغن در پشت آمپر است.
تسمه‌ها
درِ موتور خودرو را که باز می‌کنید، تعدادی تسمه در آن مشاهده می‌کنید که لازم است هر ۳۰ هزار کیلومتر بازدید شود و حتی‌الامکان هر ۶۰ هزار کیلومتر آن را تعویض کنید. مهم‌ترین تسمه در موتور که نقش مهمی در کارکرد خودرو دارد، تسمه تایم است که درصورت خرابی به موتور آسیب جدی می‌زند. خرابی سرسیلندر، پیستون‌ها و ….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]