بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اسلایدر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

34

کتابِ «هنر سرمایه‌گذاری» نوشتۀ دکتر مصطفی نصراصفهانی است که انتشارات بین‌المللی نویدمهر آن را چاپ کرده است. کتاب مذکور به بررسی خطاهای روانی در تصمیمات مالی می‌پردازد. مکاتب مختلف روان‌شناسی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها توصیه‌های مختلفی دارند. امروزه مکتب روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی رفتاری، روان‌شناسی شناختی- ادراکی، و روان‌شناسی فراشناخت در درمان بیماری‌ها و اختلالات بسیار موفق بوده‌اند. برای مثال روان‌شناسی رفتاری با تأکید بر اثرات رفتار بر افکار راهکارهایی را توصیه می‌کند و علّت نام‌گذاریِ «اقتصاد رفتاری» هم همین است. چراکه در این علم، بیشتر بر اصلاح رفتارها با تغییراتی در طراحی‌های محیطی (یا همان Nudge که بنده آن را «مشوق نرم» ترجمه می‌کنم) تمرکز می‌شود. ازسوی دیگر روان‌شناسی شناختی روی اصلاح باورها تأکید می‌کند.
اگرچه این مکاتب روان‌شناختی بیشتر برای اختلالات روانی به‌کار برده می‌شوند، امّا واقعیت این است که اگر نگاه صفر و یک را کنار بگذاریم، همۀ ما همواره می‌توانیم بهبود داشته باشیم. به این‌صورت‌که ارتباطمان با محیط و طبیعت واقع‌بینانه‌تر باشد و «درصد رفتارهای عقلایی» را هر روز بیشتر کنیم.
کتاب هنرِ سرمایه‌گذاری که بر کاهش خطاهای شناختی- ادراکی در تصمیمات و به‌ویژه تصمیمات سرمایه‌گذای تمرکز دارد، شامل یازده فصل هست:
فصل اوّل با عنوان «کارکرد ذهن» به نحوۀ ادراک و پردازش اطّلاعات در ذهن می‌پردازد. در این فصل، خواننده برای مطالعۀ فصول بعدی آمادگی پیدا می‌کند و به چارچوبی دست پیدا می‌کند که در آن بتواند تمایز و تفاوت بین انواع خطاها و یا سوگیری‌های رفتاری را تشخیص بدهد.
مطالعۀ این فصل از کتاب را به دوستانی که به‌طور تخصصی وارد اقتصاد رفتاری یا مالی رفتاری شده‌اند هم توصیه می‌کنم.
در فصول دو تا ده، اشتباهات پرتکرار براساس یک طبقه‌بندی استاندارد و دقیق آموزش داده می‌شوند. سعی شده است که مثال‌های به‌کار رفته در کتاب کاملاً بومی باشند و این درواقع وجه تمایز این کتاب با کتب ترجمه‌ایِ موجود در ایران است. بعد از آموزش هر خطا مثال‌های مرتبط، سوگیری‌های رفتاری مرتبط، و نحوۀ فرار از این دام‌های روانی توضیح داده شده است.
در فصل یازدهم، با عنوانِ «تجویزِ مکمّل»، توصیه‌هایی که برای همۀ موارد قابلِ‌تجویزند، آورده شده‌ است. به‌عبارتی، تجویزهای مرتبط با هر دام روانی که مخصوص خود آن دام است، در بخش خودش آورده شده؛ ولی تجویزهایی که برای همۀ دام‌ها کاربرد دارند، در فصل یازده جمع شده‌اند.
اگرچه سعی شده است کتاب رنگ‌وبوی «سرمایه‌گذاری» داشته باشد، امّا خطاهای روانی در همۀ جنبه‌های زندگی تکرار می‌شوند. به‌عبارتی اگر شخصی یک خطای روانی را در تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌صورت سیستماتیک مرتکب می‌شود، به‌احتمال بسیار زیاد…

کتابِ «هنر سرمایه‌گذاری» نوشتۀ دکتر مصطفی نصراصفهانی است که انتشارات بین‌المللی نویدمهر آن را چاپ کرده است. کتاب مذکور به بررسی خطاهای روانی در تصمیمات مالی می‌پردازد. مکاتب مختلف روان‌شناسی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها توصیه‌های مختلفی دارند. امروزه مکتب روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی رفتاری، روان‌شناسی شناختی- ادراکی، و روان‌شناسی فراشناخت در درمان بیماری‌ها و اختلالات بسیار موفق بوده‌اند. برای مثال روان‌شناسی رفتاری ...

کتابِ «هنر سرمایه‌گذاری» نوشتۀ دکتر مصطفی نصراصفهانی است که انتشارات بین‌المللی نویدمهر آن را چاپ کرده است. کتاب مذکور به بررسی خطاهای روانی در تصمیمات مالی می‌پردازد. مکاتب مختلف روان‌شناسی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها توصیه‌های مختلفی دارند. امروزه مکتب روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی رفتاری، روان‌شناسی شناختی- ادراکی، و روان‌شناسی فراشناخت در درمان بیماری‌ها و اختلالات بسیار موفق بوده‌اند. برای مثال روان‌شناسی رفتاری با تأکید بر اثرات رفتار بر افکار راهکارهایی را توصیه می‌کند و علّت نام‌گذاریِ «اقتصاد رفتاری» هم همین است. چراکه در این علم، بیشتر بر اصلاح رفتارها با تغییراتی در طراحی‌های محیطی (یا همان Nudge که بنده آن را «مشوق نرم» ترجمه می‌کنم) تمرکز می‌شود. ازسوی دیگر روان‌شناسی شناختی روی اصلاح باورها تأکید می‌کند.
اگرچه این مکاتب روان‌شناختی بیشتر برای اختلالات روانی به‌کار برده می‌شوند، امّا واقعیت این است که اگر نگاه صفر و یک را کنار بگذاریم، همۀ ما همواره می‌توانیم بهبود داشته باشیم. به این‌صورت‌که ارتباطمان با محیط و طبیعت واقع‌بینانه‌تر باشد و «درصد رفتارهای عقلایی» را هر روز بیشتر کنیم.
کتاب هنرِ سرمایه‌گذاری که بر کاهش خطاهای شناختی- ادراکی در تصمیمات و به‌ویژه تصمیمات سرمایه‌گذای تمرکز دارد، شامل یازده فصل هست:
فصل اوّل با عنوان «کارکرد ذهن» به نحوۀ ادراک و پردازش اطّلاعات در ذهن می‌پردازد. در این فصل، خواننده برای مطالعۀ فصول بعدی آمادگی پیدا می‌کند و به چارچوبی دست پیدا می‌کند که در آن بتواند تمایز و تفاوت بین انواع خطاها و یا سوگیری‌های رفتاری را تشخیص بدهد.
مطالعۀ این فصل از کتاب را به دوستانی که به‌طور تخصصی وارد اقتصاد رفتاری یا مالی رفتاری شده‌اند هم توصیه می‌کنم.
در فصول دو تا ده، اشتباهات پرتکرار براساس یک طبقه‌بندی استاندارد و دقیق آموزش داده می‌شوند. سعی شده است که مثال‌های به‌کار رفته در کتاب کاملاً بومی باشند و این درواقع وجه تمایز این کتاب با کتب ترجمه‌ایِ موجود در ایران است. بعد از آموزش هر خطا مثال‌های مرتبط، سوگیری‌های رفتاری مرتبط، و نحوۀ فرار از این دام‌های روانی توضیح داده شده است.
در فصل یازدهم، با عنوانِ «تجویزِ مکمّل»، توصیه‌هایی که برای همۀ موارد قابلِ‌تجویزند، آورده شده‌ است. به‌عبارتی، تجویزهای مرتبط با هر دام روانی که مخصوص خود آن دام است، در بخش خودش آورده شده؛ ولی تجویزهایی که برای همۀ دام‌ها کاربرد دارند، در فصل یازده جمع شده‌اند.
اگرچه سعی شده است کتاب رنگ‌وبوی «سرمایه‌گذاری» داشته باشد، امّا خطاهای روانی در همۀ جنبه‌های زندگی تکرار می‌شوند. به‌عبارتی اگر شخصی یک خطای روانی را در تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌صورت سیستماتیک مرتکب می‌شود، به‌احتمال بسیار زیاد…

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]