بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : عناوین ویژه

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

26

براساس آمار منتشرشده ازسوی مراجع رسمی ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است و فاصلۀ به‌نسبت زیادی با کشورهای توسعه‌یافته دارد. اگرچه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه معلول دلایل زیادی ازجمله وضعیت اقتصادی است، به‌نظر می‌رسد یکی از علت‌های اصلی آن ناآشنایی افراد با مزایای بیمه و نبود فرهنگ بیمه‌ای باشد. در فقدان آموزش مؤثر بیمه‌ای به‌ویژه در دوران تحصیل، دانش بیمه‌ای جامعه محدود به اطلاعات جسته‌و‌گریخته‌ای می‌شود که از گوشه‌وکنار و به‌صورت غیررسمی به‌دست می‌آید.
ازطرف‌دیگر فعالیت تبلیغی شرکت¬های بیمه به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات بیمه¬ای نیز در معرفی محصولات خود، کفایت لازم را در اقناع افراد جامعه برای خرید بیمه‌نامه ندارد و این موضوع درنهایت باعث محرومیت بسیاری از افراد از مزایای بیمه شده و بار عمدۀ جبران خسارت را در حوادث همه‌گیر به دوش دولت می‌اندازد. این درحالی‌ است که در کشورهای توسعه یافته با وجود پوشش بیمه‌ای کافی، جبران عمدۀ خسارت‌های حادث‌شده در اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازسوی شرکت‌های بیمه انجام شده و قسمت اندکی از خسارت به دولت و بخش عمومی تحمیل می‌شود. برای درک این موضوع کافی‌ است بدانیم که در زلزلۀ شهر بم در سال ۱۳۸۲ کمتر از یک درصد منازل مسکونی بیمۀ زلزله داشته‌اند.
حادثۀ دردناک آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو نیز ازجمله حوادثی بود که بار دیگر لزوم توجه بیشتر به بحث بیمه به‌عنوان پشتوانۀ اقتصادی بخش صنعت، تولید و بازرگانی کشور را به یاد همگان آورد. متأسفانه پس از وقوع حادثۀ مذکور نیز مشخص شد که کمتر از ۲۵ درصد واحدهای تجاری مستقر در ساختمان پلاسکو دارای بیمه‌نامه آتش‌سوزی بوده‌اند؛ این درحالی است که به‌طور مسلم چنانچه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای به‌صورت صحیح و کارآمد به مالکان واحدهای تجاری مستقر در ساختمان مذکور معرفی می‌شد، بسیاری از آن‌ها با توجه به حق بیمۀ ناچیز برای خرید بیمه‌نامه اقدام می‌کردند.
با درنظرگرفتن تراکم چشمگیر جمعیتی، موضوع خرید بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی واحدهای تجاری و مسکونی به‌ویژه در کلان شهرها از اهمیتی به‌مراتب بیشتر برخوردار است. هرچند تراکم جمعیتی اثری در وقوع حوادث طبیعی نداشته است، وقوع حوادث غیرطبیعی همانند حادثۀ آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو رابطۀ مستقیمی با آن دارد. در چنین اماکنی به‌علت نبودن امکان مناسب برای اطفای حریق‌های احتمالی ممکن است بر اثر غفلت اشخاص دیگر یا همسایگان در ظرف چند دقیقه سرمایۀ چندین‌سالۀ افراد به‌کلی نابود شود. با این تفاسیر عقل سلیم حکم می‌کند که خرید بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی به‌عنوان پشتوانۀ سرمایه و جبران‌کنندۀ خسارت‌های احتمالی در سبد هزینه‌ای همۀ واحدهای تجاری، صنعتی، خدماتی و ….

ازطرف‌دیگر فعالیت تبلیغی شرکت¬های بیمه به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات بیمه¬ای نیز در معرفی محصولات خود، کفایت لازم را در اقناع افراد جامعه برای خرید بیمه‌نامه ندارد و این موضوع درنهایت باعث محرومیت بسیاری از افراد از مزایای بیمه شده و بار عمدۀ جبران خسارت را در حوادث همه‌گیر به دوش دولت می‌اندازد. این درحالی‌ است که در کشورهای توسعه یافته با ...

براساس آمار منتشرشده ازسوی مراجع رسمی ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است و فاصلۀ به‌نسبت زیادی با کشورهای توسعه‌یافته دارد. اگرچه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه معلول دلایل زیادی ازجمله وضعیت اقتصادی است، به‌نظر می‌رسد یکی از علت‌های اصلی آن ناآشنایی افراد با مزایای بیمه و نبود فرهنگ بیمه‌ای باشد. در فقدان آموزش مؤثر بیمه‌ای به‌ویژه در دوران تحصیل، دانش بیمه‌ای جامعه محدود به اطلاعات جسته‌و‌گریخته‌ای می‌شود که از گوشه‌وکنار و به‌صورت غیررسمی به‌دست می‌آید.
ازطرف‌دیگر فعالیت تبلیغی شرکت¬های بیمه به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات بیمه¬ای نیز در معرفی محصولات خود، کفایت لازم را در اقناع افراد جامعه برای خرید بیمه‌نامه ندارد و این موضوع درنهایت باعث محرومیت بسیاری از افراد از مزایای بیمه شده و بار عمدۀ جبران خسارت را در حوادث همه‌گیر به دوش دولت می‌اندازد. این درحالی‌ است که در کشورهای توسعه یافته با وجود پوشش بیمه‌ای کافی، جبران عمدۀ خسارت‌های حادث‌شده در اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازسوی شرکت‌های بیمه انجام شده و قسمت اندکی از خسارت به دولت و بخش عمومی تحمیل می‌شود. برای درک این موضوع کافی‌ است بدانیم که در زلزلۀ شهر بم در سال ۱۳۸۲ کمتر از یک درصد منازل مسکونی بیمۀ زلزله داشته‌اند.
حادثۀ دردناک آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو نیز ازجمله حوادثی بود که بار دیگر لزوم توجه بیشتر به بحث بیمه به‌عنوان پشتوانۀ اقتصادی بخش صنعت، تولید و بازرگانی کشور را به یاد همگان آورد. متأسفانه پس از وقوع حادثۀ مذکور نیز مشخص شد که کمتر از ۲۵ درصد واحدهای تجاری مستقر در ساختمان پلاسکو دارای بیمه‌نامه آتش‌سوزی بوده‌اند؛ این درحالی است که به‌طور مسلم چنانچه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای به‌صورت صحیح و کارآمد به مالکان واحدهای تجاری مستقر در ساختمان مذکور معرفی می‌شد، بسیاری از آن‌ها با توجه به حق بیمۀ ناچیز برای خرید بیمه‌نامه اقدام می‌کردند.
با درنظرگرفتن تراکم چشمگیر جمعیتی، موضوع خرید بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی واحدهای تجاری و مسکونی به‌ویژه در کلان شهرها از اهمیتی به‌مراتب بیشتر برخوردار است. هرچند تراکم جمعیتی اثری در وقوع حوادث طبیعی نداشته است، وقوع حوادث غیرطبیعی همانند حادثۀ آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو رابطۀ مستقیمی با آن دارد. در چنین اماکنی به‌علت نبودن امکان مناسب برای اطفای حریق‌های احتمالی ممکن است بر اثر غفلت اشخاص دیگر یا همسایگان در ظرف چند دقیقه سرمایۀ چندین‌سالۀ افراد به‌کلی نابود شود. با این تفاسیر عقل سلیم حکم می‌کند که خرید بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی به‌عنوان پشتوانۀ سرمایه و جبران‌کنندۀ خسارت‌های احتمالی در سبد هزینه‌ای همۀ واحدهای تجاری، صنعتی، خدماتی و ….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]