بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : رسانه ها

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

media1

 طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار سال ۱۳۹۵ بر اساس آمارگيري از ۱۸۸۰۹ خانوار نمونه در نقاط شهری و۱۹۳۳۷ خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور اجرا شده است.

نتايج تفصيلي اين طرح شامل ۲۳۴ جدول در قالب ۲ نشريه به تفكيك شهري و روستايي توسط مركز آمار ايران هر ساله منتشر شده و دراختيار علاقمندان، برنامه‌ريزان و پژوهشگران قرار مي‌گيرد.

جامعه‌ی هدف این طرح شامل همه‌ی خانوارهای معمولی ساکن و گروهي درنقاط شهری یا روستایی است. اين خانوارهاي نمونه از ۳۸۷شهرستان در مناطق شهري و از ۳۹۵ شهرستان در مناطق روستايي كل كشورانتخاب شده اند.

در سال ۱۳۹۵ خانوارهای شهری ایران سالانه به‌طور میانگین۲۸۴,۸۲۰ هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند. این مبلغ رشدی مثبت برابر با ۸/۵ درصد نسبت به نتایج به‌دست آمده از این طرح در سال گذشته نشان می‌دهد.

     میانگین هزینه‌‌‌ی خانوارهای روستایی در این سال برابر با ۱۵۶,۹۰۷ هزار ریال است. که از رشد مثبت ۶/۸ درصدی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

** فایل پیوست 

 

منبع : https://www.amar.org.ir

 طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار سال 1395 بر اساس آمارگيري از 18809 خانوار نمونه در نقاط شهری و19337 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور اجرا شده است. نتايج تفصيلي اين طرح شامل 234 جدول در قالب 2 نشريه به تفكيك شهري و روستايي توسط مركز آمار ايران هر ساله منتشر شده و دراختيار علاقمندان، برنامه‌ريزان و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. جامعه‌ی هدف این طرح ...

 طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار سال ۱۳۹۵ بر اساس آمارگيري از ۱۸۸۰۹ خانوار نمونه در نقاط شهری و۱۹۳۳۷ خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور اجرا شده است.

نتايج تفصيلي اين طرح شامل ۲۳۴ جدول در قالب ۲ نشريه به تفكيك شهري و روستايي توسط مركز آمار ايران هر ساله منتشر شده و دراختيار علاقمندان، برنامه‌ريزان و پژوهشگران قرار مي‌گيرد.

جامعه‌ی هدف این طرح شامل همه‌ی خانوارهای معمولی ساکن و گروهي درنقاط شهری یا روستایی است. اين خانوارهاي نمونه از ۳۸۷شهرستان در مناطق شهري و از ۳۹۵ شهرستان در مناطق روستايي كل كشورانتخاب شده اند.

در سال ۱۳۹۵ خانوارهای شهری ایران سالانه به‌طور میانگین۲۸۴,۸۲۰ هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند. این مبلغ رشدی مثبت برابر با ۸/۵ درصد نسبت به نتایج به‌دست آمده از این طرح در سال گذشته نشان می‌دهد.

     میانگین هزینه‌‌‌ی خانوارهای روستایی در این سال برابر با ۱۵۶,۹۰۷ هزار ریال است. که از رشد مثبت ۶/۸ درصدی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

** فایل پیوست 

 

منبع : https://www.amar.org.ir

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]