بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

14

۱- زمانی را برای خودتان صرف کنید

به دنیا آوردن و پرورش کودکان در بسیاری موارد باعث فراموش کردن خود می شود. در میان والدین، مادران بیشتر در معرض این آسیب هستند و مسئولیت های مرتبط با کودکان آن ها را از توجه به خودشان دور می کند. این مساله نه تنها بر سلامت روانی و جسمانی مادر، بلکه در نهایت بر سلامت کودک و کیفیت رشد او نیز تاثیرگذار خواهد بود. در نتیجه اگر به تازگی صاحب فرزندی شده اید، توجه به نیازهای کوچک خود را از یاد نبرید. زمانی را برای استراحت و توجه صِرف به خودتان اختصاص دهید، کتاب بخوانید، برای دیدن فیلمی جذاب به سینما بروید، با دوستان خود قرار بگذارید و یا به مانند دوران ابتدایی ازدواج، برای خوردن شام با همسرتان بیرون بروید. با انجام این اقدامات به ظاهر کوچک آرامش و کیفیت احساسات شما بهبود قابل توجهی خواهد یافت. خودتان را به یاد داشته باشید. ارزشمندترین دارایی شما در جهان جسم و به تبع آن روان شما است. در کنار انجام کارهای مادرانه به این دارایی نیز توجه کنید.

 

۲- به زیبایی جسمانی و ظاهری خود اهمیت دهید
دوران بارداری دوران بسیار دشواری برای مادران است و برخی از آنها تا سال ها بعد نیز به لحاظ روانی در همان شرایط باقی می مانند. آنها نسبت به وضعیت ظاهری و جسمانی خود بی تفاوت هستند و این مساله به صورت جدی اعتماد به نفس آنها را تحت تاثیر قرار داده و از توان عاطفی آنها می کاهد. برای پرهیز از این مساله حتما از مشاوران روان شناسی استفاده کنید. از دوستان و نزدیکان خود برای ارائه پیشنهادات مناسب یاری بگیرید. با پزشک تغذیه مشورت کنید و شرایط را به صورت مطلوب تغییر دهید. اگر نسبت به شرایط روانی و جسمانی خود بیتفاوت بمانید، امکانات شغلی و کاری آینده را از دست خواهید داد و بازگشت به نیروی کار به آرزویی دستنیافتنی برای شما تبدیل می شود.

 

۳- کارهای نیمه کاره را تمام کنید
تولد و رشد فرزندان زمان و انرژی زیادی را از مادران می گیرد. این امر به صورت معمول باعث ایجاد انبوهی از کارهای ریز و درشت نیمه کاره می شود. به علاوه مادران برخی نیازهای خود را نیز بنا به شرایط نادیده گرفته اند که باید به آنها توجه بیشتری شود. برای سر و سامان دادن به اوضاع، در مسیر رشد کودک زمانی را به انجام کارها و تنظیم زندگی شخصی خود اختصاص دهید. ممکن است با وجود کودکی خردسال این امر نشدنی به نظر برسد، اما مطمئن باشید که برنامهریزی کارها را آسان خواهد ساخت. میتوانید برای غلبه بر کمبود زمان از همسر یا دوستان خـــــود یـــاری بگیـــرید و اوضــــــاع را به صورت طبیعی درآورید.اگــر اضـطراب یا افسردگی مانع برنامه ریزی و تصمیم گیری شمــا میشود، از مشاوران استفاده نمایید.

 

۴- در طول روز زمانی را خارج از روند همیشگی و تکراری روزانه بگذرانید
خستگی و فرسودگی جسمی یا روانی از جمله آثار اصلی ورود فرزندی جدید به خانواده است که بیش از همه دامان مادران را می گیرد. انجام امور روزانه خانه در کنار نگهداری از فرزند انرژی روانی زنان را تحلیل می برد و رفتهرفته آنها را با مشکلاتی چون اضطراب و افسردگی مواجه می سازد. برای جلوگیری از این مساله باید در طول روز زمانی را از فضا و روند روزمره خارج شوید. این مساله لزوماً به معنای خروج از خانه نیست. می توانید خواندن رمانی جدید را آغاز کنید، کاردستی و فعالیت های هنری انجام دهید و یا از راه های مطلوب و مورد علاقه خود، ارتباطتان را با فضای جاری قطع نمایید. این کار باعث تأمین مجدد انرژی و ارتقای روحیه شما خواهد شد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۲، شهریور ۹۴

1- زمانی را برای خودتان صرف کنید به دنیا آوردن و پرورش کودکان در بسیاری موارد باعث فراموش کردن خود می شود. در میان والدین، مادران بیشتر در معرض این آسیب هستند و مسئولیت های مرتبط با کودکان آن ها را از توجه به خودشان دور می کند. این مساله نه تنها بر سلامت روانی و جسمانی مادر، بلکه در نهایت ...

۱- زمانی را برای خودتان صرف کنید

به دنیا آوردن و پرورش کودکان در بسیاری موارد باعث فراموش کردن خود می شود. در میان والدین، مادران بیشتر در معرض این آسیب هستند و مسئولیت های مرتبط با کودکان آن ها را از توجه به خودشان دور می کند. این مساله نه تنها بر سلامت روانی و جسمانی مادر، بلکه در نهایت بر سلامت کودک و کیفیت رشد او نیز تاثیرگذار خواهد بود. در نتیجه اگر به تازگی صاحب فرزندی شده اید، توجه به نیازهای کوچک خود را از یاد نبرید. زمانی را برای استراحت و توجه صِرف به خودتان اختصاص دهید، کتاب بخوانید، برای دیدن فیلمی جذاب به سینما بروید، با دوستان خود قرار بگذارید و یا به مانند دوران ابتدایی ازدواج، برای خوردن شام با همسرتان بیرون بروید. با انجام این اقدامات به ظاهر کوچک آرامش و کیفیت احساسات شما بهبود قابل توجهی خواهد یافت. خودتان را به یاد داشته باشید. ارزشمندترین دارایی شما در جهان جسم و به تبع آن روان شما است. در کنار انجام کارهای مادرانه به این دارایی نیز توجه کنید.

 

۲- به زیبایی جسمانی و ظاهری خود اهمیت دهید
دوران بارداری دوران بسیار دشواری برای مادران است و برخی از آنها تا سال ها بعد نیز به لحاظ روانی در همان شرایط باقی می مانند. آنها نسبت به وضعیت ظاهری و جسمانی خود بی تفاوت هستند و این مساله به صورت جدی اعتماد به نفس آنها را تحت تاثیر قرار داده و از توان عاطفی آنها می کاهد. برای پرهیز از این مساله حتما از مشاوران روان شناسی استفاده کنید. از دوستان و نزدیکان خود برای ارائه پیشنهادات مناسب یاری بگیرید. با پزشک تغذیه مشورت کنید و شرایط را به صورت مطلوب تغییر دهید. اگر نسبت به شرایط روانی و جسمانی خود بیتفاوت بمانید، امکانات شغلی و کاری آینده را از دست خواهید داد و بازگشت به نیروی کار به آرزویی دستنیافتنی برای شما تبدیل می شود.

 

۳- کارهای نیمه کاره را تمام کنید
تولد و رشد فرزندان زمان و انرژی زیادی را از مادران می گیرد. این امر به صورت معمول باعث ایجاد انبوهی از کارهای ریز و درشت نیمه کاره می شود. به علاوه مادران برخی نیازهای خود را نیز بنا به شرایط نادیده گرفته اند که باید به آنها توجه بیشتری شود. برای سر و سامان دادن به اوضاع، در مسیر رشد کودک زمانی را به انجام کارها و تنظیم زندگی شخصی خود اختصاص دهید. ممکن است با وجود کودکی خردسال این امر نشدنی به نظر برسد، اما مطمئن باشید که برنامهریزی کارها را آسان خواهد ساخت. میتوانید برای غلبه بر کمبود زمان از همسر یا دوستان خـــــود یـــاری بگیـــرید و اوضــــــاع را به صورت طبیعی درآورید.اگــر اضـطراب یا افسردگی مانع برنامه ریزی و تصمیم گیری شمــا میشود، از مشاوران استفاده نمایید.

 

۴- در طول روز زمانی را خارج از روند همیشگی و تکراری روزانه بگذرانید
خستگی و فرسودگی جسمی یا روانی از جمله آثار اصلی ورود فرزندی جدید به خانواده است که بیش از همه دامان مادران را می گیرد. انجام امور روزانه خانه در کنار نگهداری از فرزند انرژی روانی زنان را تحلیل می برد و رفتهرفته آنها را با مشکلاتی چون اضطراب و افسردگی مواجه می سازد. برای جلوگیری از این مساله باید در طول روز زمانی را از فضا و روند روزمره خارج شوید. این مساله لزوماً به معنای خروج از خانه نیست. می توانید خواندن رمانی جدید را آغاز کنید، کاردستی و فعالیت های هنری انجام دهید و یا از راه های مطلوب و مورد علاقه خود، ارتباطتان را با فضای جاری قطع نمایید. این کار باعث تأمین مجدد انرژی و ارتقای روحیه شما خواهد شد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۲، شهریور ۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]