بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اقتصاد زندگی

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

5

یکی از دلایل عمده بروز اختلاف در خانواده‌ها به ویژه در خصوص زوج‌های جوان مسائل پولی و مالی است. در حالی که اختلاف نظر و یا بحران‌های جدی مالی می‌تواند به نابودی کامل یک رابطه زناشویی بینجامد، هم‌راستا بودن فعالیت‌ها و دیدگاه‌های مالی علاوه بر کنترل بحران‌های احتمالی به ایجاد احساس امنیت مالی و در نتیجه روابط شادتر و توام با آرامش بیشتر منتهی می‌شود.

بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلات مرتبط با بدهی‌ها و کمبود اعتبار مواجه هستند و این مشکلات مساله بدهی‌ها را به یکی از دلایل عمده اختلافات در خانواده‌ها بدل ساخته است. این مساله به ویژه در شرایط بحران اقتصادی عمومی تشدید می‌شود و در صورت نبود همراهی میان زوجین و طراحی استراتژی مشخص مالی می‌تواند روابط خانوادگی را با فاجعه روبرو سازد. در حقیقت، بدهی‌های خانواده قاتلی خاموش است که اعتماد به نفس زوجین را آرام آرام از میان می‌برد و در نتیجه با رشد بدهی‌ها شادمانی آنها نیز کاهش می‌یابد.

اما خبر خوش برای زوج‌های جوان این است که می‌توان با استفاده از روش‌های دقیق و تدوین استراتژی مشخص از آسیب‌پذیری روابط در برابر بدهی‌ها و یا سایر بحران‌های مالی جلوگیری کرد.

در قدم نخست باید برای کنترل سطح بدهی‌هایخود کوشش کنید. فهرستی از بدهی‌ها جاری را تهیه کرده و با همسر خود قرار بگذارید که تا زمان بازگرداندن تمامی آنها تا حد ممکن از افزایش میزان بدهی جلوگیری خواهید کرد. البته ممکن است وام‌های اعتباری دریافتی شما در اثر تاخیر در پرداخت به صورت صعودی رو به افزایش باشند؛ از این رو باید به سرعت برنامه‌ای دقیق را برای پس‌انداز و بازگرداندن بدهی‌ها طراحی کرده و به اجرا درآورید.

توجه داشته باشید که بدترین روش برای کنترل بدهی روی آوردن به بدهی‌های جدید و وام‌های تازه برای پرداخت بدهی‌های معوق پیشین است. این روش در صورتی که درآمد جاری ماهانه شما افزایش پیدا نکرده باشد نه تنها هیچ کارایی نخواهد داشت، بلکه روز به روز بر گرفتاری‌های مالی شما خواهد افزود. از این رو برای کنترل بدهی‌ها نخستین اقدام تلاش برای افزایش درآمد خانواده است. باید همراه با همسر خود به راه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر بیندیشید. اگر هر دو زوج شاغل باشند این کار می‌تواند شامل پذیرش مشاغل پاره وقت و افزایش زمان کاری باشد تا آن هنگام که بدهی‌ها به صورت کامل پرداخت شوند. اگر یکی از زوجین به کار مشغول نیست، می‌تواند مسوولیت کنترل هزینه‌ها را بر عهده گیرد تا با کاهش آنها امکان بازپرداخت سرعتر بدهی‌ها فراهم شود. کنترل هزینه‌های خانواده را به هیچ عنوان دستکم نگیرید چراکه اهمیت آن از افزایش درآمد خانواده بیشتر است. با کنترل هزینه‌ها می‌توانید علاوه بر پس‌انداز و ایجاد اطمینان در خانواده مبالغی را نیز برای بازپرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید.

نکته دیگری که در طراحی این استراتژی باید مورد توجه قرار گیرد  اهمیت بسیار زیاد سرمایه‌گذاری است.  ممکن است زوجین به اشتباه به این باور برسند که تا زمان بازگشت بدهی‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشند. اما حقیقت آن است که سرمایه‌گذاری پس‌انداز، هرچند هم اندک باشد، موجب افزایش میزان موجودی خانواده می‌شود و با به دست آمدن سود ناشی از سرمایه‌گذاری نه تنها می‌توان چشم‌انداز روانی خانواده را بهبود بخشید، بلکه با سودهای حاصل امکان بازگشت بدهی و در نتیجه کاستن از فشار روانی خاناواده را نیز فراهم خواهد کرد.

نقش آرامش مالی در آسایش خانواده و روابط عاشقانه بسیار چشمگیر است. از آن غافل نشوید!

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۱، مرداد ۹۴

یکی از دلایل عمده بروز اختلاف در خانواده‌ها به ویژه در خصوص زوج‌های جوان مسائل پولی و مالی است. در حالی که اختلاف نظر و یا بحران‌های جدی مالی می‌تواند به نابودی کامل یک رابطه زناشویی بینجامد، هم‌راستا بودن فعالیت‌ها و دیدگاه‌های مالی علاوه بر کنترل بحران‌های احتمالی به ایجاد احساس امنیت مالی و در نتیجه روابط شادتر و توام ...

یکی از دلایل عمده بروز اختلاف در خانواده‌ها به ویژه در خصوص زوج‌های جوان مسائل پولی و مالی است. در حالی که اختلاف نظر و یا بحران‌های جدی مالی می‌تواند به نابودی کامل یک رابطه زناشویی بینجامد، هم‌راستا بودن فعالیت‌ها و دیدگاه‌های مالی علاوه بر کنترل بحران‌های احتمالی به ایجاد احساس امنیت مالی و در نتیجه روابط شادتر و توام با آرامش بیشتر منتهی می‌شود.

بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلات مرتبط با بدهی‌ها و کمبود اعتبار مواجه هستند و این مشکلات مساله بدهی‌ها را به یکی از دلایل عمده اختلافات در خانواده‌ها بدل ساخته است. این مساله به ویژه در شرایط بحران اقتصادی عمومی تشدید می‌شود و در صورت نبود همراهی میان زوجین و طراحی استراتژی مشخص مالی می‌تواند روابط خانوادگی را با فاجعه روبرو سازد. در حقیقت، بدهی‌های خانواده قاتلی خاموش است که اعتماد به نفس زوجین را آرام آرام از میان می‌برد و در نتیجه با رشد بدهی‌ها شادمانی آنها نیز کاهش می‌یابد.

اما خبر خوش برای زوج‌های جوان این است که می‌توان با استفاده از روش‌های دقیق و تدوین استراتژی مشخص از آسیب‌پذیری روابط در برابر بدهی‌ها و یا سایر بحران‌های مالی جلوگیری کرد.

در قدم نخست باید برای کنترل سطح بدهی‌هایخود کوشش کنید. فهرستی از بدهی‌ها جاری را تهیه کرده و با همسر خود قرار بگذارید که تا زمان بازگرداندن تمامی آنها تا حد ممکن از افزایش میزان بدهی جلوگیری خواهید کرد. البته ممکن است وام‌های اعتباری دریافتی شما در اثر تاخیر در پرداخت به صورت صعودی رو به افزایش باشند؛ از این رو باید به سرعت برنامه‌ای دقیق را برای پس‌انداز و بازگرداندن بدهی‌ها طراحی کرده و به اجرا درآورید.

توجه داشته باشید که بدترین روش برای کنترل بدهی روی آوردن به بدهی‌های جدید و وام‌های تازه برای پرداخت بدهی‌های معوق پیشین است. این روش در صورتی که درآمد جاری ماهانه شما افزایش پیدا نکرده باشد نه تنها هیچ کارایی نخواهد داشت، بلکه روز به روز بر گرفتاری‌های مالی شما خواهد افزود. از این رو برای کنترل بدهی‌ها نخستین اقدام تلاش برای افزایش درآمد خانواده است. باید همراه با همسر خود به راه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر بیندیشید. اگر هر دو زوج شاغل باشند این کار می‌تواند شامل پذیرش مشاغل پاره وقت و افزایش زمان کاری باشد تا آن هنگام که بدهی‌ها به صورت کامل پرداخت شوند. اگر یکی از زوجین به کار مشغول نیست، می‌تواند مسوولیت کنترل هزینه‌ها را بر عهده گیرد تا با کاهش آنها امکان بازپرداخت سرعتر بدهی‌ها فراهم شود. کنترل هزینه‌های خانواده را به هیچ عنوان دستکم نگیرید چراکه اهمیت آن از افزایش درآمد خانواده بیشتر است. با کنترل هزینه‌ها می‌توانید علاوه بر پس‌انداز و ایجاد اطمینان در خانواده مبالغی را نیز برای بازپرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید.

نکته دیگری که در طراحی این استراتژی باید مورد توجه قرار گیرد  اهمیت بسیار زیاد سرمایه‌گذاری است.  ممکن است زوجین به اشتباه به این باور برسند که تا زمان بازگشت بدهی‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشند. اما حقیقت آن است که سرمایه‌گذاری پس‌انداز، هرچند هم اندک باشد، موجب افزایش میزان موجودی خانواده می‌شود و با به دست آمدن سود ناشی از سرمایه‌گذاری نه تنها می‌توان چشم‌انداز روانی خانواده را بهبود بخشید، بلکه با سودهای حاصل امکان بازگشت بدهی و در نتیجه کاستن از فشار روانی خاناواده را نیز فراهم خواهد کرد.

نقش آرامش مالی در آسایش خانواده و روابط عاشقانه بسیار چشمگیر است. از آن غافل نشوید!

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۱، مرداد ۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]