بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : برنامه ریزی شغلی

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

21

کمتر کسی است که در مورد اهمیت روابط کاری و نقش آن در موفقیت شغلی و مالی تردید داشته باشد. روابط موثر کاری می‌توانند با برجسته کردن قابلیت‌های شما به موفقیت قابل توجه و درآمد بالاتر بیانجامند. اما برای ایجاد یک رابطه مفید و موثر، پیش از هر چیز به شناخت بهتر افراد پیرامونی و همکارانتان نیاز دارید. مطالعات نشان می‌دهند که برقراری روابط دوستانه در محیط کار نه تنها باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس می‌شوند، بلکه همچنین بهره‌وری و کیفیت انجام امور را نیز ارتقا می‌بخشند. گام‌های زیر را پیگیری کنید تا روابط ارزشمند، اصیل و پرمنفعتی را با همکاران خود برقرار سازید:

به حلقه‌های دوستی مناسب وارد شوید

پیوستن به گروه‌ها و جمع‌های کاریِ بی‌کیفیت باعث کم شدن کیفیت شما خواهد شد. از این رو برای بهبود تصویر سازمانی و عملکرد خود باید در کنار گروه‌های سخت‌کوش و موفق قرار بگیرید. برای آسان‌تر شدن انتخاب افراد، می‌توانید فهرستی از همکاران فعلی یا سابق خود تهیه کنید و میزان کیفیت کاری و جایگاه آنها را در میان سایرین مشخص سازید. بر اساس ارزیابی این فهرست می‌توانید از میان گروه‌های گوناگونِ افراد بهترین و ارزشمندترین انتخاب را داشته باشید. به علاوه با تعیین ویژگی‌های مثبت هر یک از آنها، قادر خواهید بود به نسبت نیازهای خود روابط مشخصی را بر گزینید.

 

روابط دوستانه را عمق و گسترش دهید

حضور در فضاهای دوستی و کاری به خودی خود باعث افزایش رضایت و احساس مطلوبیت در شما می‌شود. اما می‌توانید از این گام فراتر روید و با اشخاص خاصی در محیط کاری ارتباطی نزدیک‌تر و دونفره برقرار کنید. برای شروع، فرد مورد نظر را برای نوشیدن چای یا نهار دعوت کنید. می‌توانید با او در مورد فضای کاری، مسائل و دشواری‌های پیش رو یا تجارب پیشین گفتگو کنید. البته باید به این مساله توجه داشته باشید که در پایان روزی سخت، سخن گفتن از کار ممکن است اثر معکوس داشته باشید. اگر شما یا همکارتان روز سختی را پشت سر گذاشته‌اید، گفتگوی خود را به مسائل دوستانه و امور دیگر معطوف کنید. اجازه دهید در کنار کار، لذت دوستی نیز در میان شما تجربه شود.

از سوی دیگر می‌توانید برای تحکیم روابط در زمان نیاز به یاری دوستان و همکاران‌تان بروید. این کار حسی از اعتماد و وفاداری را در آنها ایجاد خواهد کرد و روابط شما را مستحکم‌تر خواهد ساخت.

 

از روابط خود استفاده کنید

بدون شک بخش مهمی از وجود انسان‌ها به طور مستقیم از روابط دوستانه لذت می‌برد و از این رو نباید با انگیزه استفاده از منافع آتی وارد رابطه شد. اما در یک گروه کاری، دوستان همکار می‌توانند در موفقیت شما نقشی کلیدی ایفا کنند و این مساله تناقضی با دوستی صمیمانه و صادقانه شما نخواهد داشت. می‌توانید در مواقعی که تصمیم دشواری پیش رو دارید یا زمان برای انجام بهینه امور اندک است، از دوستان خود کمک بخواهید. به علاوه آنها می‌توانند در مذاکرات کاری و ایجاد روابط موثر بیرون از سازمان نیز به شما کمک کنند و جایگاه شما را در سازمان تقویت نمایند.

البته از یاد نبرید که در صورت نیاز، آماده انجام متقابل این کمک‌ها برای دوستان خود نیز باشید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۱، مرداد ۹۴

کمتر کسی است که در مورد اهمیت روابط کاری و نقش آن در موفقیت شغلی و مالی تردید داشته باشد. روابط موثر کاری می‌توانند با برجسته کردن قابلیت‌های شما به موفقیت قابل توجه و درآمد بالاتر بیانجامند. اما برای ایجاد یک رابطه مفید و موثر، پیش از هر چیز به شناخت بهتر افراد پیرامونی و همکارانتان نیاز دارید. مطالعات نشان ...

کمتر کسی است که در مورد اهمیت روابط کاری و نقش آن در موفقیت شغلی و مالی تردید داشته باشد. روابط موثر کاری می‌توانند با برجسته کردن قابلیت‌های شما به موفقیت قابل توجه و درآمد بالاتر بیانجامند. اما برای ایجاد یک رابطه مفید و موثر، پیش از هر چیز به شناخت بهتر افراد پیرامونی و همکارانتان نیاز دارید. مطالعات نشان می‌دهند که برقراری روابط دوستانه در محیط کار نه تنها باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس می‌شوند، بلکه همچنین بهره‌وری و کیفیت انجام امور را نیز ارتقا می‌بخشند. گام‌های زیر را پیگیری کنید تا روابط ارزشمند، اصیل و پرمنفعتی را با همکاران خود برقرار سازید:

به حلقه‌های دوستی مناسب وارد شوید

پیوستن به گروه‌ها و جمع‌های کاریِ بی‌کیفیت باعث کم شدن کیفیت شما خواهد شد. از این رو برای بهبود تصویر سازمانی و عملکرد خود باید در کنار گروه‌های سخت‌کوش و موفق قرار بگیرید. برای آسان‌تر شدن انتخاب افراد، می‌توانید فهرستی از همکاران فعلی یا سابق خود تهیه کنید و میزان کیفیت کاری و جایگاه آنها را در میان سایرین مشخص سازید. بر اساس ارزیابی این فهرست می‌توانید از میان گروه‌های گوناگونِ افراد بهترین و ارزشمندترین انتخاب را داشته باشید. به علاوه با تعیین ویژگی‌های مثبت هر یک از آنها، قادر خواهید بود به نسبت نیازهای خود روابط مشخصی را بر گزینید.

 

روابط دوستانه را عمق و گسترش دهید

حضور در فضاهای دوستی و کاری به خودی خود باعث افزایش رضایت و احساس مطلوبیت در شما می‌شود. اما می‌توانید از این گام فراتر روید و با اشخاص خاصی در محیط کاری ارتباطی نزدیک‌تر و دونفره برقرار کنید. برای شروع، فرد مورد نظر را برای نوشیدن چای یا نهار دعوت کنید. می‌توانید با او در مورد فضای کاری، مسائل و دشواری‌های پیش رو یا تجارب پیشین گفتگو کنید. البته باید به این مساله توجه داشته باشید که در پایان روزی سخت، سخن گفتن از کار ممکن است اثر معکوس داشته باشید. اگر شما یا همکارتان روز سختی را پشت سر گذاشته‌اید، گفتگوی خود را به مسائل دوستانه و امور دیگر معطوف کنید. اجازه دهید در کنار کار، لذت دوستی نیز در میان شما تجربه شود.

از سوی دیگر می‌توانید برای تحکیم روابط در زمان نیاز به یاری دوستان و همکاران‌تان بروید. این کار حسی از اعتماد و وفاداری را در آنها ایجاد خواهد کرد و روابط شما را مستحکم‌تر خواهد ساخت.

 

از روابط خود استفاده کنید

بدون شک بخش مهمی از وجود انسان‌ها به طور مستقیم از روابط دوستانه لذت می‌برد و از این رو نباید با انگیزه استفاده از منافع آتی وارد رابطه شد. اما در یک گروه کاری، دوستان همکار می‌توانند در موفقیت شما نقشی کلیدی ایفا کنند و این مساله تناقضی با دوستی صمیمانه و صادقانه شما نخواهد داشت. می‌توانید در مواقعی که تصمیم دشواری پیش رو دارید یا زمان برای انجام بهینه امور اندک است، از دوستان خود کمک بخواهید. به علاوه آنها می‌توانند در مذاکرات کاری و ایجاد روابط موثر بیرون از سازمان نیز به شما کمک کنند و جایگاه شما را در سازمان تقویت نمایند.

البته از یاد نبرید که در صورت نیاز، آماده انجام متقابل این کمک‌ها برای دوستان خود نیز باشید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۱، مرداد ۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]