بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۲۹ مهر ۱۳۹۳

رازهای اقتصادی برای پدران و مادران (ماهنامه معیشت)

 

جیغ می کشد و گریه می کند و اشک می ریزد ، چشم ها را می بندد و دهان را تا جا دارد باز می کند و کل فروشگاه را روی سرش می گذارد. که چه؟ الله و بالله فلان اسباب بازی که چند رنگ و مدل آن را در خانه دارد، پدرش یا مادرش باید بخرد و اگر نه، تا صبح قیامت هم شده همان جا می ماند و تا جان در بدن دارد جیغ می زند و اشک می ریزد و گریه می کند.

حالا تصمیم با والدین هست که می خواهند این وضعیت ادامه پیدا کند یا به درخواست فرزندشان تن داده و شاید با هر بدبختی که شده آن اسباب بازی را بخرند که هم خودشان هم آن همه آدم که گوش و اعصابشان از جیغ زدن بچه آسیب دیده راحت و در ظاهر همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. اما حتما باید راهی باشد که بتوان بچه ها را به سمتی هدایت کرد که از اول خودشان تصمیم بگیرند خریدن یا نخریدن چیزهایی که می خواهند به صلاح است یا نه …

  جیغ می کشد و گریه می کند و اشک می ریزد ، چشم ها را می بندد و دهان را تا جا دارد باز می کند و کل فروشگاه را روی سرش می گذارد. که چه؟ الله و بالله فلان اسباب بازی که چند رنگ و مدل آن را در خانه دارد، پدرش یا مادرش باید بخرد و اگر نه، ...

 

جیغ می کشد و گریه می کند و اشک می ریزد ، چشم ها را می بندد و دهان را تا جا دارد باز می کند و کل فروشگاه را روی سرش می گذارد. که چه؟ الله و بالله فلان اسباب بازی که چند رنگ و مدل آن را در خانه دارد، پدرش یا مادرش باید بخرد و اگر نه، تا صبح قیامت هم شده همان جا می ماند و تا جان در بدن دارد جیغ می زند و اشک می ریزد و گریه می کند.

حالا تصمیم با والدین هست که می خواهند این وضعیت ادامه پیدا کند یا به درخواست فرزندشان تن داده و شاید با هر بدبختی که شده آن اسباب بازی را بخرند که هم خودشان هم آن همه آدم که گوش و اعصابشان از جیغ زدن بچه آسیب دیده راحت و در ظاهر همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. اما حتما باید راهی باشد که بتوان بچه ها را به سمتی هدایت کرد که از اول خودشان تصمیم بگیرند خریدن یا نخریدن چیزهایی که می خواهند به صلاح است یا نه …

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]