بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۲۹ مهر ۱۳۹۳

یک شبه ره صدساله را نمی توان رفت (ماهنامه معیشت)

 

کارآفرینی اگر در کنار انگیزه بالا، هدف و پشتکار قرار بگیرد، امکان ندارد نتیجه اش چیزی غیر از یک موفقیت درست و حسابی و مطمئن از کار درآید. این واقعیت را صحبت های مالک گروه صنعتی غزال (دایتی) که همه او را به اسم حاج رضا ابراهیمی می شناسند هم تایید می کنند . حاج رضا ابراهیمی که متولد شیراز است، با لهجه زیبای شیرازی، در محاصبه با ” معیشت” هنوز هم با هیجان از روزهایی می گوید که با این که نیاز مالی نداشت و خانواده متمولی هم داشت، اما وارد بازار کار شد.

او می گوید هدفش قبل از هر چیز، به بهترین نحو انجام دادن وظیفه ای بود که به او محول شده بود. او امروز به عنوان یکی از کارافرینان موفق کشور شناخته می شود و البته در خود شیراز هم او فردی محبوب و قابل اعتماد است. حاج رضا معتقد است تنها چیزی که او را تا این مرحله رسانده، کارکردن برای رضای خدا و مردم و حفظ امانت و درستکاری در تولید محصولات غذایی بوده است. همچنین معتقد است هیچ کس نمی تواند ره صد ساله را یک شبه بپیماید و اگر به هر ترتیب این کار را بکند، حتما یک روز به زمین می خورد چون راه و چاه رسیدن به جایگاهی که هست را نیاموخته است….

  کارآفرینی اگر در کنار انگیزه بالا، هدف و پشتکار قرار بگیرد، امکان ندارد نتیجه اش چیزی غیر از یک موفقیت درست و حسابی و مطمئن از کار درآید. این واقعیت را صحبت های مالک گروه صنعتی غزال (دایتی) که همه او را به اسم حاج رضا ابراهیمی می شناسند هم تایید می کنند . حاج رضا ابراهیمی که متولد شیراز ...

 

کارآفرینی اگر در کنار انگیزه بالا، هدف و پشتکار قرار بگیرد، امکان ندارد نتیجه اش چیزی غیر از یک موفقیت درست و حسابی و مطمئن از کار درآید. این واقعیت را صحبت های مالک گروه صنعتی غزال (دایتی) که همه او را به اسم حاج رضا ابراهیمی می شناسند هم تایید می کنند . حاج رضا ابراهیمی که متولد شیراز است، با لهجه زیبای شیرازی، در محاصبه با ” معیشت” هنوز هم با هیجان از روزهایی می گوید که با این که نیاز مالی نداشت و خانواده متمولی هم داشت، اما وارد بازار کار شد.

او می گوید هدفش قبل از هر چیز، به بهترین نحو انجام دادن وظیفه ای بود که به او محول شده بود. او امروز به عنوان یکی از کارافرینان موفق کشور شناخته می شود و البته در خود شیراز هم او فردی محبوب و قابل اعتماد است. حاج رضا معتقد است تنها چیزی که او را تا این مرحله رسانده، کارکردن برای رضای خدا و مردم و حفظ امانت و درستکاری در تولید محصولات غذایی بوده است. همچنین معتقد است هیچ کس نمی تواند ره صد ساله را یک شبه بپیماید و اگر به هر ترتیب این کار را بکند، حتما یک روز به زمین می خورد چون راه و چاه رسیدن به جایگاهی که هست را نیاموخته است….

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]