بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۰۸ شهریور ۱۳۹۶

doc_2017-08-30_15-36-33

ازدواج يکي از مهمترين و تعيين‌کننده‌ترين مراحل زندگي است. زوج‌هاي جوان در ابتداي مسير مشترک خود در زندگي با اميد و آرزوي بسيار کنار يکديگر قرار مي‌گيرند؛ اما به محض ورود به دنياي واقعي و دشواري‌هاي مرتبط با آن، خود را در برابر حجم انبوهي از مشکلات مي‌يابند که مديريت نامناسب آنها مي‌تواند پايه‌هاي زندگي مشترک را ويران سازد. از اين رو، آگاهي کافي و مناسب از مسائل ماليِ مرتبط با زندگي و تلاش دقيق براي غلبه بر آنها گامي حياتي در ادامه مسير زندگي همسران جوان است. اين مساله در بسياري موارد ناديده گرفته مي‌شود و همسران ماه‌ها و سال هاي ابتدايي زندگي را در نوعي از ناآگاهي نسبت به بحران‌هاي پيش رو سپري مي‌کنند. غافل از آنکه پس از گذشت مدتي، مشکلات يک به يک ظاهر شده و زندگي مشترک را به مخاطره خواهند انداخت.

مطابق آمارها، بسياري از موارد طلاق واقعي و يا جدايي عاطفي (که در آن زوجين کنار هم هستند اما روابط عاطفي مستحکمي ندارند) به طور مستقيم از مسائل پولي و مالي ناشي مي‌شود. به همين دليل متخصصان مالي به راه‌کارهايي انديشيده‌اند که با استفاده از آنها، زندگي‌هاي تازه در برابر انبوه مشکلات و فشارهاي مالي مقاوم شوند. بخشي از اين راه‌کارها به معرفي خطاهاي عمده مالي در همسران جوان اختصاص دارد که در زير به شش نمونه از مهترين اين خطاها اشاره شده است:

۱- پرهيز از گفتگو درباره مسائل پولي

تمام متخصصان امور مالي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که گفتگو بخشي بسيار از ضروري از فرآيند موفقيت است. از اين رو همسران جوان بايد پيش از آغاز گرفتارهاي مالي، صحبت کردن درباره اين مسائل را آغاز کنند. اين در حالي است که در بسياري موارد زوجين از اين امر حياتي غفلت مي‌کنند و بيشتر گفتگوهاي آنها به چند و چون برگزاري مراسم يا اهداف ديگر زندگي اختصاص دارد. بايد پيش از آغاز زندگي، زمان‌هايي را به گفتگوي جدي با همسر خود اختصاص دهيد. از او بپرسيد که ديدگاه مالي خانواده‌اش نسبت به پول چگونه بوده است؟ چه ميزان ريسک‌پذير است؟ اهداف مالي کوتاه و بلند مدت او چيست؟ آيا تمايل دارد که تمام سرمايه و اقدامات مالي خانواده با هم ادغام شود؟ چه نظري درباره بودجه‌بندي دارد؟ با اين پرسش‌ها زوجين مي‌توانند چشم‌اندازهاي مالي يکديگر را شناسايي نموده و تصميمات متناسب با شخصيت خود اتخاذ نمايند. بي‌توجهي به اهميت گفتگو باعث مي‌شود نوعي از ابهام ميان همسران باقي بماند. اين ابهامات ممکن است در ادامه به بحران تبديل شوند و پايه‌هاي زندگي تازه را متزلزل سازند.

 

۲- بي‌توجهي به تفاوت ديدگاه‌هاي مالي

اگر ديدگاه‌هاي مالي شما در تقابل کامل با همسرتان قرار دارد، بايد تلاش کنيد در طول گفتگوها حد وسطي را بيابيد و آن را به عنوان معيار عملکرد آتي معرفي نماييد. به طور مثال، اگر يکي از همسران به پس‌انداز شديد گرايش دارد و ديگري مايل است تمام پول خود را بي حساب و کتاب خرج نمايد، راه‌حل عاقلانه و ميانه آن است که بودجه‌اي را تعريف نموده و در آن بر سر ميزان پس‌انداز و هزينه‌هاي ماهانه توافق کنيد. مي‌توانيد اهداف مشترکي را ميان خود يافته و بودجه را براي دستيابي به اين اهداف طراحي نماييد. دقت کنيد که در بودجه ماهانه حتماً ميزاني از پول در نظر گرفته شود تا هر يک از شما بتوانيد آزادانه و بنا بر ميل خود آن را خرج نماييد. با اين کار ضمن کاسته شدن از تنش‌هاي احتمالي درباره پول، مسير مطمئن و هماهنگي را در پيش خواهيد گرفت.

 

۳- ناآگاهي يکي از همسران از مسائل پولي خانواده

گاهي اوقات در اثر ناهماهنگي ميان ديدگاه‌هاي مالي زوجين و يا درآمد بيشتر يکي از آنها، اداره امور خانواده بر عهده يک طرف قرار مي‌گيرد و فرد ديگر به طور کلي با چند و چون مسائل بيگانه است. اما اين مسير براي ايجاد زندگي مشترک و موفقيت در ادامهِ آن چندان کارساز نيست. اشتراک اهداف و مسيرهاي زندگي و يا دست‌کم همراهي ميان آنها يکي از مهمترين اجزاي هر ازدواج موفق است. به طور طبيعي دستيابي به اين اهداف بيش از هر چيز به تأمين مالي دقيق و برنامه‌ريزي مناسب نياز دارد. اما در صورت ناآگاهي يکي از زوجين از اين فعاليت‌ها موفقيت در اين مسير بسيار دشوار خواهد شد.

 

۴- هزينه زيـاد براي خريد يا اجاره خانه

پس از آغاز زندگي و ترکيب درآمدهاي همسران، قدرت خريد خانواده افزايش مي‌يابد و يکي از جذاب‌ترين گزينه‌ها در اين مرحله خريد يا اجاره خانه‌اي مناسب است. اين انتخاب مي‌تواند از جهات بسياري جالب توجه باشد، اما در ابتداي زندگي مشترک چندان کارآمد نيست. فشار زيادي ناشي از اجاره يا بازپرداخت وام مسکن، مي‌تواند سال‌هاي ابتدايي زندگي را با دشواري مواجه سازد. به توصيه متخصصان مالي بهتر است ميزان هزينه ماهانه شما براي خريد يا اجاره خانه از ۲۵ درصد کل درآمد خانواده فراتر نرود. اگر سطوح بالاتر درآمدي را تجربه مي‌کنيد، بهتر است به جاي خرج کردن فوري آن براي خريد خانه، به پس‌انداز کردن مشغول شويد و با تکيه بر اين پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري آنها، زماني اقدام به خريد خانه نماييد که هزينه وارد شده بر دارايي و درآمد شما از ۲۵ درصد بيشتر نشود.

 

۵- پنهان کردن يا فراموشي بدهي‌‌ها

بسياري از همسران در ابتداي زندگي خود آگاهانه يا در اثر فراموشي اطلاعات مرتبط با بدهي‌ها و تعهدات مالي قبلي خود را پنهان مي‌کنند. کاري که بدون ترديد عواقب وخيمي را به دنبال خواهد آورد. ممکن است سخن گفتن درباره بدهي‌ها و مشکلات مالي شخصي براي شما دشوار باشد، اما اين کار براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به زندگي مشترک ضروري است.

بايد پيش از آغاز زندگي، تمام بدهي‌هاي خود را بررسي کنيد و تصميم قاطع بگيريد که آنها را پرداخت نموده و فشار مالي را به زندگي مشترک خود منتقل نسازيد؛ چراکه پس از اين مرحله، بدهي‌ها و مسؤوليت‌هاي شما به امري مشترک تبديل خواهد شد. اگر قادر نيستيد اين بدهي‌ها را پيش از آغاز زندگي تسويه کنيد، شريک زندگي خود را در جريان جزئيات  کامل آنها قرار دهيد و در مورد بازپرداخت آنها گفتگو نماييد.

ممکن است همسرتان تمايل داشته باشد در اين مسير به شما کمک کند، اما به هر حال بازپرداخت بدهي مسؤوليت شما است و بايد بار اين مسؤوليت را به طور کامل بر عهده بگيريد.

 

۶- آماده نبودن براي شرايط دشوار

بسياري از زوج‌هاي جوان با تکيه بر نيروي جواني و انرژي آن نسبت به آينده بي‌تفاوت هستند. آنها تصور مي‌کنند که همه چيز به سهولت پيش خواهد رفت و از اين جهت نيازي به برنامه‌ريزي و آماده‌سازي مالي احساس نمي‌کنند. اين در حالي است که با افزايش تعداد اعضاي خانواده و بالاتر رفتن سن شرايط رفته‌رفته تغيير خواهد کرد. از اين رو آمادگي قبلي و تهيه بيمه‌هاي مناسب براي مراحل بعدي زندگي و اتفاقات پيش‌بيني  نشده، براي موفقيت يک زندگي مشترک اهميت بسياري دارد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۴، آبان ۹۴

 

ازدواج يکي از مهمترين و تعيين‌کننده‌ترين مراحل زندگي است. زوج‌هاي جوان در ابتداي مسير مشترک خود در زندگي با اميد و آرزوي بسيار کنار يکديگر قرار مي‌گيرند؛ اما به محض ورود به دنياي واقعي و دشواري‌هاي مرتبط با آن، خود را در برابر حجم انبوهي از مشکلات مي‌يابند که مديريت نامناسب آنها مي‌تواند پايه‌هاي زندگي مشترک را ويران سازد. از ...

ازدواج يکي از مهمترين و تعيين‌کننده‌ترين مراحل زندگي است. زوج‌هاي جوان در ابتداي مسير مشترک خود در زندگي با اميد و آرزوي بسيار کنار يکديگر قرار مي‌گيرند؛ اما به محض ورود به دنياي واقعي و دشواري‌هاي مرتبط با آن، خود را در برابر حجم انبوهي از مشکلات مي‌يابند که مديريت نامناسب آنها مي‌تواند پايه‌هاي زندگي مشترک را ويران سازد. از اين رو، آگاهي کافي و مناسب از مسائل ماليِ مرتبط با زندگي و تلاش دقيق براي غلبه بر آنها گامي حياتي در ادامه مسير زندگي همسران جوان است. اين مساله در بسياري موارد ناديده گرفته مي‌شود و همسران ماه‌ها و سال هاي ابتدايي زندگي را در نوعي از ناآگاهي نسبت به بحران‌هاي پيش رو سپري مي‌کنند. غافل از آنکه پس از گذشت مدتي، مشکلات يک به يک ظاهر شده و زندگي مشترک را به مخاطره خواهند انداخت.

مطابق آمارها، بسياري از موارد طلاق واقعي و يا جدايي عاطفي (که در آن زوجين کنار هم هستند اما روابط عاطفي مستحکمي ندارند) به طور مستقيم از مسائل پولي و مالي ناشي مي‌شود. به همين دليل متخصصان مالي به راه‌کارهايي انديشيده‌اند که با استفاده از آنها، زندگي‌هاي تازه در برابر انبوه مشکلات و فشارهاي مالي مقاوم شوند. بخشي از اين راه‌کارها به معرفي خطاهاي عمده مالي در همسران جوان اختصاص دارد که در زير به شش نمونه از مهترين اين خطاها اشاره شده است:

۱- پرهيز از گفتگو درباره مسائل پولي

تمام متخصصان امور مالي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که گفتگو بخشي بسيار از ضروري از فرآيند موفقيت است. از اين رو همسران جوان بايد پيش از آغاز گرفتارهاي مالي، صحبت کردن درباره اين مسائل را آغاز کنند. اين در حالي است که در بسياري موارد زوجين از اين امر حياتي غفلت مي‌کنند و بيشتر گفتگوهاي آنها به چند و چون برگزاري مراسم يا اهداف ديگر زندگي اختصاص دارد. بايد پيش از آغاز زندگي، زمان‌هايي را به گفتگوي جدي با همسر خود اختصاص دهيد. از او بپرسيد که ديدگاه مالي خانواده‌اش نسبت به پول چگونه بوده است؟ چه ميزان ريسک‌پذير است؟ اهداف مالي کوتاه و بلند مدت او چيست؟ آيا تمايل دارد که تمام سرمايه و اقدامات مالي خانواده با هم ادغام شود؟ چه نظري درباره بودجه‌بندي دارد؟ با اين پرسش‌ها زوجين مي‌توانند چشم‌اندازهاي مالي يکديگر را شناسايي نموده و تصميمات متناسب با شخصيت خود اتخاذ نمايند. بي‌توجهي به اهميت گفتگو باعث مي‌شود نوعي از ابهام ميان همسران باقي بماند. اين ابهامات ممکن است در ادامه به بحران تبديل شوند و پايه‌هاي زندگي تازه را متزلزل سازند.

 

۲- بي‌توجهي به تفاوت ديدگاه‌هاي مالي

اگر ديدگاه‌هاي مالي شما در تقابل کامل با همسرتان قرار دارد، بايد تلاش کنيد در طول گفتگوها حد وسطي را بيابيد و آن را به عنوان معيار عملکرد آتي معرفي نماييد. به طور مثال، اگر يکي از همسران به پس‌انداز شديد گرايش دارد و ديگري مايل است تمام پول خود را بي حساب و کتاب خرج نمايد، راه‌حل عاقلانه و ميانه آن است که بودجه‌اي را تعريف نموده و در آن بر سر ميزان پس‌انداز و هزينه‌هاي ماهانه توافق کنيد. مي‌توانيد اهداف مشترکي را ميان خود يافته و بودجه را براي دستيابي به اين اهداف طراحي نماييد. دقت کنيد که در بودجه ماهانه حتماً ميزاني از پول در نظر گرفته شود تا هر يک از شما بتوانيد آزادانه و بنا بر ميل خود آن را خرج نماييد. با اين کار ضمن کاسته شدن از تنش‌هاي احتمالي درباره پول، مسير مطمئن و هماهنگي را در پيش خواهيد گرفت.

 

۳- ناآگاهي يکي از همسران از مسائل پولي خانواده

گاهي اوقات در اثر ناهماهنگي ميان ديدگاه‌هاي مالي زوجين و يا درآمد بيشتر يکي از آنها، اداره امور خانواده بر عهده يک طرف قرار مي‌گيرد و فرد ديگر به طور کلي با چند و چون مسائل بيگانه است. اما اين مسير براي ايجاد زندگي مشترک و موفقيت در ادامهِ آن چندان کارساز نيست. اشتراک اهداف و مسيرهاي زندگي و يا دست‌کم همراهي ميان آنها يکي از مهمترين اجزاي هر ازدواج موفق است. به طور طبيعي دستيابي به اين اهداف بيش از هر چيز به تأمين مالي دقيق و برنامه‌ريزي مناسب نياز دارد. اما در صورت ناآگاهي يکي از زوجين از اين فعاليت‌ها موفقيت در اين مسير بسيار دشوار خواهد شد.

 

۴- هزينه زيـاد براي خريد يا اجاره خانه

پس از آغاز زندگي و ترکيب درآمدهاي همسران، قدرت خريد خانواده افزايش مي‌يابد و يکي از جذاب‌ترين گزينه‌ها در اين مرحله خريد يا اجاره خانه‌اي مناسب است. اين انتخاب مي‌تواند از جهات بسياري جالب توجه باشد، اما در ابتداي زندگي مشترک چندان کارآمد نيست. فشار زيادي ناشي از اجاره يا بازپرداخت وام مسکن، مي‌تواند سال‌هاي ابتدايي زندگي را با دشواري مواجه سازد. به توصيه متخصصان مالي بهتر است ميزان هزينه ماهانه شما براي خريد يا اجاره خانه از ۲۵ درصد کل درآمد خانواده فراتر نرود. اگر سطوح بالاتر درآمدي را تجربه مي‌کنيد، بهتر است به جاي خرج کردن فوري آن براي خريد خانه، به پس‌انداز کردن مشغول شويد و با تکيه بر اين پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري آنها، زماني اقدام به خريد خانه نماييد که هزينه وارد شده بر دارايي و درآمد شما از ۲۵ درصد بيشتر نشود.

 

۵- پنهان کردن يا فراموشي بدهي‌‌ها

بسياري از همسران در ابتداي زندگي خود آگاهانه يا در اثر فراموشي اطلاعات مرتبط با بدهي‌ها و تعهدات مالي قبلي خود را پنهان مي‌کنند. کاري که بدون ترديد عواقب وخيمي را به دنبال خواهد آورد. ممکن است سخن گفتن درباره بدهي‌ها و مشکلات مالي شخصي براي شما دشوار باشد، اما اين کار براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به زندگي مشترک ضروري است.

بايد پيش از آغاز زندگي، تمام بدهي‌هاي خود را بررسي کنيد و تصميم قاطع بگيريد که آنها را پرداخت نموده و فشار مالي را به زندگي مشترک خود منتقل نسازيد؛ چراکه پس از اين مرحله، بدهي‌ها و مسؤوليت‌هاي شما به امري مشترک تبديل خواهد شد. اگر قادر نيستيد اين بدهي‌ها را پيش از آغاز زندگي تسويه کنيد، شريک زندگي خود را در جريان جزئيات  کامل آنها قرار دهيد و در مورد بازپرداخت آنها گفتگو نماييد.

ممکن است همسرتان تمايل داشته باشد در اين مسير به شما کمک کند، اما به هر حال بازپرداخت بدهي مسؤوليت شما است و بايد بار اين مسؤوليت را به طور کامل بر عهده بگيريد.

 

۶- آماده نبودن براي شرايط دشوار

بسياري از زوج‌هاي جوان با تکيه بر نيروي جواني و انرژي آن نسبت به آينده بي‌تفاوت هستند. آنها تصور مي‌کنند که همه چيز به سهولت پيش خواهد رفت و از اين جهت نيازي به برنامه‌ريزي و آماده‌سازي مالي احساس نمي‌کنند. اين در حالي است که با افزايش تعداد اعضاي خانواده و بالاتر رفتن سن شرايط رفته‌رفته تغيير خواهد کرد. از اين رو آمادگي قبلي و تهيه بيمه‌هاي مناسب براي مراحل بعدي زندگي و اتفاقات پيش‌بيني  نشده، براي موفقيت يک زندگي مشترک اهميت بسياري دارد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۴، آبان ۹۴

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]