بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

photo_2017-09-05_12-22-57

پول علت بسياري از مشاجره‌ها ميان زوجين است و متاسفانه گاهي رابطه را کاملا نابود مي‌کند. اين مساله به ويژه همسران جوان را گرفتار مي‌کند، چراکه در ابتداي مسير زندگي مشترک، شناخت طرفين از هم محدود است و امکان بروز سوءتفاهم بالا است. از اين رو نبايد اجازه دهيد که پول بر روابط عاشقانه سايه بيندازد و شما را از همسرتان دور کند. اين کار با اتخاذ رويکردي مناسب در خصوص مسائل مالي به آساني قابل انجام است. آزمون زير به شما کمک خواهد کرد که روابط مالي خود را با شريک زندگي‌تان هماهنگ کنيد و به نحو مطلوبي مديريت نماييد.

 

۱-آيا زوجين بايد پيش از ازدواج اطلاعات مالي دقيقي از خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهند؟

الف. آري

ب. خير

 

۲-شما در شرايطي که شاغل بوده‌ايد ازدواج کرده‌ايد. همسرتان نيز شاغل است و هر دوي شما بيمه هستيد. اين امکان وجود دارد که بيمه يکي از شما فرد ديگر را نيز شامل شود. آيا بهتر است يکي از اين بيمه‌ها را حذف کنيد، يا آنکه به صورت موازي بيمه هر دو نفر را حفظ کني

الف. آري

ب. خير

 

۳- مرد نتوانسته شرايط مالي شخصي‌اش را مديريت کند و مقدار قابل توجهي بدهي به بار آورده است. در حالي که همسر او همواره مطابق برنامه عمل کرده و توازن را حفظ کرده است. حال چه کسي مسئول باز گرداندن بدهي شوهر است؟

الف. هر دو

ب.  اين بدهي شوهر است و بايد خود بازگرداندن آن را بر عهده گيرد.

ج. کسي که درآمد بيشتري دارد مسئول بازپرداخت بدهي است.

د. هيچ کدام، بدهي‌هاي پيش از ازدواج مشمول زندگي مشترک نمي‌شوند.

 

۴-قاعده طلايي براي ازدواج موفق تلفيق حساب‌هاي مالي زوجين است.

الف. آري

ب. خير

 

۵-وقتي مقداري پول اضافه مي‌آيد، مرد ترجيح مي‌دهد خودروي خود را ارتقا دهد در حالي که همسر او به پس‌انداز گرايش دارد. بهترين راه براي پرهيز از مشاجره چيست؟

الف. از گفتگو درباره مسائل مالي خودداري کنند

ب. بخشي از پول را از هم جدا کنند

ج. هميشه پس‌انداز کردن را در اولويت قرار دهند

د. هيچ يک از موارد بالا

 

 

۶- اگر شما و همسرتان هر دو از زمان دانشجويي وام‌هايي بر عهده داريد، بهترين راه براي بازگرداندن بدهي، ترکيب آنها با هم است.

الف. آري

ب. خير

 

 

۷- مرد به خريد سهام در قيمت بالا پرداخته است. همسر او تمام پول خود را در حساب‌هاي کم‌بهره سپرده‌گذاري کرده است. بهترين راه براي اين زوج جداسازي زندگي مالي است

الف. آري

ب. خير

 

۸- هر دوي شما موافق هستيد که بايد بخشي از صندوق اضطراري را براي خريد خانه‌اي جديد استفاده کنيد. اما هر ماه براي کنار گذاردن ميزان پس‌انداز مورد نياز با دشواري مواجه مي‌شويد. اين امر به مشاجره ميان شما منتهي شده است. چه راهي را براي کاهش اين درگيري و تامين پس‌انداز ماهانه پيشنهاد مي‌کنيد؟

الف. رديابي هزينه‌هاي ماهانه و پيدا کردن نقاطي که در آنها پول به هدر رفته است

ب. استفاده از حساب‌هاي پس‌انداز خودکار

ج. پاکت‌هاي جداگانه‌اي براي هزينه‌هاي مختلف و پر کردن آنها با ميزان مشخصي پول

د. تمام موارد بالا

 

۹- زن خانه با بدهي مواجه است و در عين حال درآمد خوبي نيز دارد. بهترين راه براي غلبه بر اين مشکل درخواست وام ديگري بر اساس درآمد او و به صورت مشترک است

الف. آري

ب. خير

 

۱۰- شما مي‌خواهيد براي تربيت و آموزش آينده فرزندان خود و نيز دوران بازنشستگي پس‌انداز کنيد. اولويت اصلي کدام است؟

الف. فرزندان

ب. بازنشستگي

ج. تقسيم پس‌انداز بلند مدت به صورتي که هر دو زمينه پوشش داده شود

 

 

پاسخ پرسش‌ها

پرسش ۱

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بهترين روش براي پرهيز از آسيب به روابط و جلوگيري از مشاجره ميان همسران شفافيت مالي کامل است. در حقيقت بسياري از مشکلات ميان زوجين از اين واقعيت ناشي مي‌شود که آنها حاضر نيستند اطلاعات کاملي را در خصوص شرايط خود در اختيار طرف مقابل قرار دهد. اين احساس بي‌اعتمادي نه تنها مشکلات مالي را دامن مي‌زند بلکه به تفاهم ميان زوجين نيز زيان مي‌رساند.

 

پرسش ۲

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. پيش از تصميم‌گيري در اين زمينه با متخصص مالي مشورت کنيد. کدام شرکت خدمات بهتري ارائه مي‌کند؟ هزينه بيمه‌اي که بر عهده هر کدام از شما است چقدر است؟ بر اساس برنامه‌ريزي آينده و ميزان هزينه‌هاي وارد شده بر خانواده مي‌توانيد در اين زمينه تصميم‌گيري کنيد.

 

پرسش ۳

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بدهي هر يک از زوجين به خود آنها مرتبط است و بايد به تنهايي مسئوليت بازپرداخت آن را بر عهده گيرند. با اين حال، زوجين بايد در تصميمات مرتبط با بازپرداخت اين بدهي‌ها مشارکت داشته باشند و بهترين راه را براي اين کار پيدا نمايند. ممکن است زن مقداري پول اضافي داشته باشد و مايل باشد به همسر خود کمک کند. يا آنکه هر دو نفر موافقت کنند که با تمرکز بر درآمدها و بازگرداندن بدهي‌ها، مسير دستيابي به اهدافشان را تسهيل کنند.

 

پرسش ۴

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. براي همسراني که خانه مشترکي خريده‌اند و در مسير تربيت فرزندان قرار دارند تلفيق حساب‌ها مي‌تواند گزينه مطلوبي باشد. اما تا زماني که گفتگوهاي صادقانه و شفافي درباره پول نداشته‌ايد، حساب‌هاي خود را جدا نگاه داريد. اين کار باعث کاهش مشاجرات و تقويت روابط شما خواهد شد. البته در خصوص حساب‌ها بايد اطلاعات کافي را در اختيار همسر خود قرار دهيد.

 

پرسش ۵

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. در چنين مواردي بهترين راه آن است که بخشي از پول را از حساب همسر خود جدا نگاه داريد. شما با هم ازدواج کرده‌ايد اما اين امر به معناي پذيرفتن تمام تصميمات همسرتان نيست. مي‌توانيد براي هزينه‌هاي مشترک حسابي باز کنيد و به صورت ماهانه مبلغي را در آن واريز کنيد. اما بخشي از پول را براي مصارف و تصميمات شخصي خود نگاه داريد.

 

پرسش ۶

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بياييد بدترين حالت ممکن را در نظر بگيريم. اگر نتوانيد زندگي خود را ادامه دهيد، محاسبه اينکه از هر يک از بدهي‌ها چه ميزان بازگردانده شده کاري بسيار دشوار خواهد بود. از اين رو بهتر اين است که ترکيبي از آنها را محاسبه نموده و به صورت ماهانه بازپرداخت کنيد.

پرسش ۷

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اتفاقا ترکيب زوجي که هر يک درجه متفاوتي از ريسک‌پذيري دارند، براي موفقيت مالي خانواده بسيار مناسب است. فرد ريسک‌پذير با ورود به حوزه‌هاي پرخطر امکان سود بالاي خانواده را تضمين مي‌کند، در حالي که فرد کمتر ريسک‌پذير، با سپرده‌گذاري در حساب‌هاي مطمئن، امنيت آن را تامين مي‌کنند. اين ترکيبي ايده‌آل است که در اغلب موارد توسط مشاوران سرمايه‌گذاري توصيه مي‌شود. بنابر اين جداسازي حساب‌ها در اين  شرايط فکر بسيار بدي است.

 

پرسش ۸

اگر گزينه د را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. هيچ يک از اين موارد به تنهايي کافي نيستند و بايد ترکيبي از آنها را به کار بگيريد.

 

پرسش ۹

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اگر درآمد همسرتان در سطح مطلوبي است، مي‌توانيد با استفاده از يک وام کم‌بهره بدهي‌هاي قبلي را بازگردانيد. مشترک بودن اين وام نيز به شما کمک مي‌کند تا اعتبار بيشتري از بانک دريافت کنيد و شرايط خود را بهبود بخشيد. البته به ياد داشته باشيد که افزودن بر حجم بدهي‌ها جز در موارد ضروري انتخاب چندان مناسبي نيست.

 

پرسش ۱۰

اگر گزينه ج را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اگر تنها يکي از اين دو زمينه را مورد توجه قرار دهيد، در نهايت با سختي روبرو مي‌‌شويد. انتخاب عاقلانه آن است که پس‌انداز خود را به قسمت‌هاي مجزا تقسيم کنيد و تمام نيازهاي آتي خود را پوشش دهيد. با اين کار مي‌توانيد زمينه‌هاي متفاوت زندگي خود را پوشش دهيد و آينده را از جهات مختلف تضمين نماييد.

 

ماهنامه معیشت، شمار ۱۴، آبان ۹۴

 

پول علت بسياري از مشاجره‌ها ميان زوجين است و متاسفانه گاهي رابطه را کاملا نابود مي‌کند. اين مساله به ويژه همسران جوان را گرفتار مي‌کند، چراکه در ابتداي مسير زندگي مشترک، شناخت طرفين از هم محدود است و امکان بروز سوءتفاهم بالا است. از اين رو نبايد اجازه دهيد که پول بر روابط عاشقانه سايه بيندازد و شما را از ...

پول علت بسياري از مشاجره‌ها ميان زوجين است و متاسفانه گاهي رابطه را کاملا نابود مي‌کند. اين مساله به ويژه همسران جوان را گرفتار مي‌کند، چراکه در ابتداي مسير زندگي مشترک، شناخت طرفين از هم محدود است و امکان بروز سوءتفاهم بالا است. از اين رو نبايد اجازه دهيد که پول بر روابط عاشقانه سايه بيندازد و شما را از همسرتان دور کند. اين کار با اتخاذ رويکردي مناسب در خصوص مسائل مالي به آساني قابل انجام است. آزمون زير به شما کمک خواهد کرد که روابط مالي خود را با شريک زندگي‌تان هماهنگ کنيد و به نحو مطلوبي مديريت نماييد.

 

۱-آيا زوجين بايد پيش از ازدواج اطلاعات مالي دقيقي از خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهند؟

الف. آري

ب. خير

 

۲-شما در شرايطي که شاغل بوده‌ايد ازدواج کرده‌ايد. همسرتان نيز شاغل است و هر دوي شما بيمه هستيد. اين امکان وجود دارد که بيمه يکي از شما فرد ديگر را نيز شامل شود. آيا بهتر است يکي از اين بيمه‌ها را حذف کنيد، يا آنکه به صورت موازي بيمه هر دو نفر را حفظ کني

الف. آري

ب. خير

 

۳- مرد نتوانسته شرايط مالي شخصي‌اش را مديريت کند و مقدار قابل توجهي بدهي به بار آورده است. در حالي که همسر او همواره مطابق برنامه عمل کرده و توازن را حفظ کرده است. حال چه کسي مسئول باز گرداندن بدهي شوهر است؟

الف. هر دو

ب.  اين بدهي شوهر است و بايد خود بازگرداندن آن را بر عهده گيرد.

ج. کسي که درآمد بيشتري دارد مسئول بازپرداخت بدهي است.

د. هيچ کدام، بدهي‌هاي پيش از ازدواج مشمول زندگي مشترک نمي‌شوند.

 

۴-قاعده طلايي براي ازدواج موفق تلفيق حساب‌هاي مالي زوجين است.

الف. آري

ب. خير

 

۵-وقتي مقداري پول اضافه مي‌آيد، مرد ترجيح مي‌دهد خودروي خود را ارتقا دهد در حالي که همسر او به پس‌انداز گرايش دارد. بهترين راه براي پرهيز از مشاجره چيست؟

الف. از گفتگو درباره مسائل مالي خودداري کنند

ب. بخشي از پول را از هم جدا کنند

ج. هميشه پس‌انداز کردن را در اولويت قرار دهند

د. هيچ يک از موارد بالا

 

 

۶- اگر شما و همسرتان هر دو از زمان دانشجويي وام‌هايي بر عهده داريد، بهترين راه براي بازگرداندن بدهي، ترکيب آنها با هم است.

الف. آري

ب. خير

 

 

۷- مرد به خريد سهام در قيمت بالا پرداخته است. همسر او تمام پول خود را در حساب‌هاي کم‌بهره سپرده‌گذاري کرده است. بهترين راه براي اين زوج جداسازي زندگي مالي است

الف. آري

ب. خير

 

۸- هر دوي شما موافق هستيد که بايد بخشي از صندوق اضطراري را براي خريد خانه‌اي جديد استفاده کنيد. اما هر ماه براي کنار گذاردن ميزان پس‌انداز مورد نياز با دشواري مواجه مي‌شويد. اين امر به مشاجره ميان شما منتهي شده است. چه راهي را براي کاهش اين درگيري و تامين پس‌انداز ماهانه پيشنهاد مي‌کنيد؟

الف. رديابي هزينه‌هاي ماهانه و پيدا کردن نقاطي که در آنها پول به هدر رفته است

ب. استفاده از حساب‌هاي پس‌انداز خودکار

ج. پاکت‌هاي جداگانه‌اي براي هزينه‌هاي مختلف و پر کردن آنها با ميزان مشخصي پول

د. تمام موارد بالا

 

۹- زن خانه با بدهي مواجه است و در عين حال درآمد خوبي نيز دارد. بهترين راه براي غلبه بر اين مشکل درخواست وام ديگري بر اساس درآمد او و به صورت مشترک است

الف. آري

ب. خير

 

۱۰- شما مي‌خواهيد براي تربيت و آموزش آينده فرزندان خود و نيز دوران بازنشستگي پس‌انداز کنيد. اولويت اصلي کدام است؟

الف. فرزندان

ب. بازنشستگي

ج. تقسيم پس‌انداز بلند مدت به صورتي که هر دو زمينه پوشش داده شود

 

 

پاسخ پرسش‌ها

پرسش ۱

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بهترين روش براي پرهيز از آسيب به روابط و جلوگيري از مشاجره ميان همسران شفافيت مالي کامل است. در حقيقت بسياري از مشکلات ميان زوجين از اين واقعيت ناشي مي‌شود که آنها حاضر نيستند اطلاعات کاملي را در خصوص شرايط خود در اختيار طرف مقابل قرار دهد. اين احساس بي‌اعتمادي نه تنها مشکلات مالي را دامن مي‌زند بلکه به تفاهم ميان زوجين نيز زيان مي‌رساند.

 

پرسش ۲

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. پيش از تصميم‌گيري در اين زمينه با متخصص مالي مشورت کنيد. کدام شرکت خدمات بهتري ارائه مي‌کند؟ هزينه بيمه‌اي که بر عهده هر کدام از شما است چقدر است؟ بر اساس برنامه‌ريزي آينده و ميزان هزينه‌هاي وارد شده بر خانواده مي‌توانيد در اين زمينه تصميم‌گيري کنيد.

 

پرسش ۳

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بدهي هر يک از زوجين به خود آنها مرتبط است و بايد به تنهايي مسئوليت بازپرداخت آن را بر عهده گيرند. با اين حال، زوجين بايد در تصميمات مرتبط با بازپرداخت اين بدهي‌ها مشارکت داشته باشند و بهترين راه را براي اين کار پيدا نمايند. ممکن است زن مقداري پول اضافي داشته باشد و مايل باشد به همسر خود کمک کند. يا آنکه هر دو نفر موافقت کنند که با تمرکز بر درآمدها و بازگرداندن بدهي‌ها، مسير دستيابي به اهدافشان را تسهيل کنند.

 

پرسش ۴

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. براي همسراني که خانه مشترکي خريده‌اند و در مسير تربيت فرزندان قرار دارند تلفيق حساب‌ها مي‌تواند گزينه مطلوبي باشد. اما تا زماني که گفتگوهاي صادقانه و شفافي درباره پول نداشته‌ايد، حساب‌هاي خود را جدا نگاه داريد. اين کار باعث کاهش مشاجرات و تقويت روابط شما خواهد شد. البته در خصوص حساب‌ها بايد اطلاعات کافي را در اختيار همسر خود قرار دهيد.

 

پرسش ۵

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. در چنين مواردي بهترين راه آن است که بخشي از پول را از حساب همسر خود جدا نگاه داريد. شما با هم ازدواج کرده‌ايد اما اين امر به معناي پذيرفتن تمام تصميمات همسرتان نيست. مي‌توانيد براي هزينه‌هاي مشترک حسابي باز کنيد و به صورت ماهانه مبلغي را در آن واريز کنيد. اما بخشي از پول را براي مصارف و تصميمات شخصي خود نگاه داريد.

 

پرسش ۶

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. بياييد بدترين حالت ممکن را در نظر بگيريم. اگر نتوانيد زندگي خود را ادامه دهيد، محاسبه اينکه از هر يک از بدهي‌ها چه ميزان بازگردانده شده کاري بسيار دشوار خواهد بود. از اين رو بهتر اين است که ترکيبي از آنها را محاسبه نموده و به صورت ماهانه بازپرداخت کنيد.

پرسش ۷

اگر گزينه ب را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اتفاقا ترکيب زوجي که هر يک درجه متفاوتي از ريسک‌پذيري دارند، براي موفقيت مالي خانواده بسيار مناسب است. فرد ريسک‌پذير با ورود به حوزه‌هاي پرخطر امکان سود بالاي خانواده را تضمين مي‌کند، در حالي که فرد کمتر ريسک‌پذير، با سپرده‌گذاري در حساب‌هاي مطمئن، امنيت آن را تامين مي‌کنند. اين ترکيبي ايده‌آل است که در اغلب موارد توسط مشاوران سرمايه‌گذاري توصيه مي‌شود. بنابر اين جداسازي حساب‌ها در اين  شرايط فکر بسيار بدي است.

 

پرسش ۸

اگر گزينه د را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. هيچ يک از اين موارد به تنهايي کافي نيستند و بايد ترکيبي از آنها را به کار بگيريد.

 

پرسش ۹

اگر گزينه الف را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اگر درآمد همسرتان در سطح مطلوبي است، مي‌توانيد با استفاده از يک وام کم‌بهره بدهي‌هاي قبلي را بازگردانيد. مشترک بودن اين وام نيز به شما کمک مي‌کند تا اعتبار بيشتري از بانک دريافت کنيد و شرايط خود را بهبود بخشيد. البته به ياد داشته باشيد که افزودن بر حجم بدهي‌ها جز در موارد ضروري انتخاب چندان مناسبي نيست.

 

پرسش ۱۰

اگر گزينه ج را انتخاب کرده‌ايد پاسخ شما درست است. اگر تنها يکي از اين دو زمينه را مورد توجه قرار دهيد، در نهايت با سختي روبرو مي‌‌شويد. انتخاب عاقلانه آن است که پس‌انداز خود را به قسمت‌هاي مجزا تقسيم کنيد و تمام نيازهاي آتي خود را پوشش دهيد. با اين کار مي‌توانيد زمينه‌هاي متفاوت زندگي خود را پوشش دهيد و آينده را از جهات مختلف تضمين نماييد.

 

ماهنامه معیشت، شمار ۱۴، آبان ۹۴

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]