بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۱۲ مهر ۱۳۹۶

photo_2017-10-04_13-23-56

یکی از ارکان اصلی در هر ازدواج موفق و تشکیل خانواده‌ خوشبخت وفاداری و صداقت مالی است. این مسأله نه تنها باعث تقویت پشتوانه مالی خانواده می‌شود بلکه در روابط عاطفی همسران نیز تأثیر به سزایی بر جای می‌گذارد. با این‌حال، بر اساس برخی پژوهش‌ها، درصد قابل توجهی از زوجین نوعی از عدم صداقت را در خصوص مسائل مالی نسبت به همسر خود به‌کار می‌گیرند. روانشناسان در این تحقیقات دریافته‌اند که فریب مالی اغلب شامل مواردی چون پنهان کردن وجوه نقد، سفارشات و یا صورت‌حساب‌ها و در موارد جدی‌تر برخی از حساب‌های بانکی یا دارایی‌ها نیز از همسر پنهان شده است.

طبیعی است که فریب مالی، در صورت افشا شدن، به مشاجرات شدید و پردامنه‌ای در فضای خانوادگی منجر خواهد شد. گاهی اوقات و در شرایطی که عوامل دیگر نیز منجر به ایجاد فاصله میان زوجین شده باشد، این‌گونه عدم صداقت ممکن است به نابودی خانواده و جدایی نیز منجر شود. بر اساس پژوهش‌ها، اختلافات مرتبط با مسائل پولی به مراتب بیشتر از عوامل دیگری چون اختلافات فرهنگی و یا تربیتی بر جدایی زوجین تأثیرگذار است؛ به‌طوری که وجود مشاجرات مالی احتمال نابودی خانواده را تا ۶۹ درصد افزایش می‌دهد.

راه‌های شناسایی و درک عدم صداقت مالی به‌طور کلی با شناسایی سایر انواع بی‌وفایی مشابه است. ممکن است یکی از زوجین به صورت اتفاقی با صورتحساب یا دارایی خاصی مواجه شود که همسرش پیشتر درباره آن سخن نگفته است. رفتارهای متقابل این شناسایی اتفاقی نیز اغلب با انواع دیگر مشابهت دارد. فردی که فریب او آشکار شده است، ممکن است تلاش کند تا مسأله را از اساس منکر شود و یا برای جلوگیری از تضعیف موقعیت خود، موضعی تهاجمی اتخاذ نماید.

اما گاهی اوقات، عدم صداقت مالی نشانه‌ای از مسائل جدی‌تر است. به طور مثال، اعتیاد، قمار، بیماری‌های روانی مرتبط با پول، خیانت و یا سوءاستفاده از قدرت نمونه‌هایی از این‌گونه مشکلات جدی هستند که فریب پولی تنها علامتی از آنها است. اگر چنین شرایطی میان همسران وجود داشته باشد، بدون شک به مداخله مشاوران روانشناس نیاز خواهد بود و خود-درمانی یا تلاش برای غلبه بر مشکلات، بدون یاری از پزشک، در نهایت به فاجعه ختم خواهد شد.

اما اگر مسأله عدم صداقت صرفاً به پول مرتبط باشد، بهتر آن است که در تصمیم‌گیری برای قطع رابطه و یا تغییر مناسبات عجله نکنید. پیش از هر چیز باید تحلیل دقیقی از چند و چون موقعیت پیش رو و شرایط موجود به‌دست آورد. به‌طور مثال، اگر این عدم صداقت برای نخستین بار روی داده و حجم آن اندک است، شاید چشم‌پوشی بهترین راه باشد. هرچند در صورت برداشتن این گام، باید با دقت بیشتری به رصد کردن شرایط آینده بپردازید و برای پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه، با همسرتان به صورت جدی توافق کنید.

اگر این‌گونه عدم صداقت‌ها ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها و رویکردها نسبت به پول است، بهترین راه گفتگو و تدوین برنامه‌ای مشترک است که خواسته‌های هر دوطرف را برآورده سازد. به‌طور مثال، اگر یکی از زوجین عادت به ولخرجی داشته و دیگری تمایل به پس‌انداز دارد، احتمال پنهان کردن بخشی از پول و خرج کردن (یا پس‌انداز) آن به‌صورت غیرعلنی افزایش می‌یابد. در این شرایط، باید طی گفتگوهای منظم و متمرکز، ارزش‌های مالی هر دو زوج مشخص شده و آنگاه برنامه‌ای میانه برای تحقق گرایش هر دوی آنها تدوین شود. با پایبندی به این توافقات، نه تنها شرایط مالی خانواده انضباط مطلوبی پیدا خواهد کرد، بلکه با افزایش اعتماد، روابط عاطفی همسران نیز بهبود چشمگیری می‌یابد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۴، آبان ۹۴

یکی از ارکان اصلی در هر ازدواج موفق و تشکیل خانواده‌ خوشبخت وفاداری و صداقت مالی است. این مسأله نه تنها باعث تقویت پشتوانه مالی خانواده می‌شود بلکه در روابط عاطفی همسران نیز تأثیر به سزایی بر جای می‌گذارد. با این‌حال، بر اساس برخی پژوهش‌ها، درصد قابل توجهی از زوجین نوعی از عدم صداقت را در خصوص مسائل مالی نسبت ...

یکی از ارکان اصلی در هر ازدواج موفق و تشکیل خانواده‌ خوشبخت وفاداری و صداقت مالی است. این مسأله نه تنها باعث تقویت پشتوانه مالی خانواده می‌شود بلکه در روابط عاطفی همسران نیز تأثیر به سزایی بر جای می‌گذارد. با این‌حال، بر اساس برخی پژوهش‌ها، درصد قابل توجهی از زوجین نوعی از عدم صداقت را در خصوص مسائل مالی نسبت به همسر خود به‌کار می‌گیرند. روانشناسان در این تحقیقات دریافته‌اند که فریب مالی اغلب شامل مواردی چون پنهان کردن وجوه نقد، سفارشات و یا صورت‌حساب‌ها و در موارد جدی‌تر برخی از حساب‌های بانکی یا دارایی‌ها نیز از همسر پنهان شده است.

طبیعی است که فریب مالی، در صورت افشا شدن، به مشاجرات شدید و پردامنه‌ای در فضای خانوادگی منجر خواهد شد. گاهی اوقات و در شرایطی که عوامل دیگر نیز منجر به ایجاد فاصله میان زوجین شده باشد، این‌گونه عدم صداقت ممکن است به نابودی خانواده و جدایی نیز منجر شود. بر اساس پژوهش‌ها، اختلافات مرتبط با مسائل پولی به مراتب بیشتر از عوامل دیگری چون اختلافات فرهنگی و یا تربیتی بر جدایی زوجین تأثیرگذار است؛ به‌طوری که وجود مشاجرات مالی احتمال نابودی خانواده را تا ۶۹ درصد افزایش می‌دهد.

راه‌های شناسایی و درک عدم صداقت مالی به‌طور کلی با شناسایی سایر انواع بی‌وفایی مشابه است. ممکن است یکی از زوجین به صورت اتفاقی با صورتحساب یا دارایی خاصی مواجه شود که همسرش پیشتر درباره آن سخن نگفته است. رفتارهای متقابل این شناسایی اتفاقی نیز اغلب با انواع دیگر مشابهت دارد. فردی که فریب او آشکار شده است، ممکن است تلاش کند تا مسأله را از اساس منکر شود و یا برای جلوگیری از تضعیف موقعیت خود، موضعی تهاجمی اتخاذ نماید.

اما گاهی اوقات، عدم صداقت مالی نشانه‌ای از مسائل جدی‌تر است. به طور مثال، اعتیاد، قمار، بیماری‌های روانی مرتبط با پول، خیانت و یا سوءاستفاده از قدرت نمونه‌هایی از این‌گونه مشکلات جدی هستند که فریب پولی تنها علامتی از آنها است. اگر چنین شرایطی میان همسران وجود داشته باشد، بدون شک به مداخله مشاوران روانشناس نیاز خواهد بود و خود-درمانی یا تلاش برای غلبه بر مشکلات، بدون یاری از پزشک، در نهایت به فاجعه ختم خواهد شد.

اما اگر مسأله عدم صداقت صرفاً به پول مرتبط باشد، بهتر آن است که در تصمیم‌گیری برای قطع رابطه و یا تغییر مناسبات عجله نکنید. پیش از هر چیز باید تحلیل دقیقی از چند و چون موقعیت پیش رو و شرایط موجود به‌دست آورد. به‌طور مثال، اگر این عدم صداقت برای نخستین بار روی داده و حجم آن اندک است، شاید چشم‌پوشی بهترین راه باشد. هرچند در صورت برداشتن این گام، باید با دقت بیشتری به رصد کردن شرایط آینده بپردازید و برای پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه، با همسرتان به صورت جدی توافق کنید.

اگر این‌گونه عدم صداقت‌ها ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها و رویکردها نسبت به پول است، بهترین راه گفتگو و تدوین برنامه‌ای مشترک است که خواسته‌های هر دوطرف را برآورده سازد. به‌طور مثال، اگر یکی از زوجین عادت به ولخرجی داشته و دیگری تمایل به پس‌انداز دارد، احتمال پنهان کردن بخشی از پول و خرج کردن (یا پس‌انداز) آن به‌صورت غیرعلنی افزایش می‌یابد. در این شرایط، باید طی گفتگوهای منظم و متمرکز، ارزش‌های مالی هر دو زوج مشخص شده و آنگاه برنامه‌ای میانه برای تحقق گرایش هر دوی آنها تدوین شود. با پایبندی به این توافقات، نه تنها شرایط مالی خانواده انضباط مطلوبی پیدا خواهد کرد، بلکه با افزایش اعتماد، روابط عاطفی همسران نیز بهبود چشمگیری می‌یابد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۴، آبان ۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]