بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : ترفندهای مالی

۲۵ مهر ۱۳۹۶

photo_2017-10-17_09-43-02

دزدی اطلاعات هویتی اشخاص به صورت مداوم در حال رشد است و گسترش فن‌آوری‌های جدید ارتباطی امکانات گسترده‌ای را برای سارقان مجازی فراهم آورده است. این گونه جرایم به کارت‌های اعتباری و اطلاعات بانکی محدود نیستند. هکرهای ماهر در سال های اخیر بسیاری از مراکز دولتی را در کشورهای مختلف مورد حمله قرار داده‌اند و اطلاعات آنها را به سرقت برده‌اند. مطابق گزارشات منتشر شده، اطلاعات هویتی و بانکی میلیون‌ها نفر در کشورهایی چون ایالات متحده به سرقت رفته و این مساله را به اولویت مهمی در فعالیت‌های پلیس سایبری بدل کرده است.

اما در بسیاری موارد، افراد حتی از دزدیده شدن اطلاعات خود مطلع نمی‌شوند و سارقان به صورت پنهان و آرام آرام از این اطلاعات استفاده می‌کنند. این مساله می‌تواند بحرانی جدی برای فرد ایجاد کند و او را با مسائل مالی خاصی مواجه سازد. به گفته متخصصان، فاصله میان آغاز سرقت و زمان شناسایی آن گاهی سالها به طول می‌انجامد؛ امری که برای افراد فاجعه‌ای تمام عیار محسوب خواهد شد.

چنین گسترش بی‌سابقه‌ای در جرائم اینترنتی اهمیت توجه به مسائل امنیتی را دو چندان کرده است. در جهان امروز، شرکت‌ها نیز در برابر سارقان در امان نیستند و باید برای محافظت از اطلاعات و داده‌های خود تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. اطلاعات به سرقت رفته در زمینه‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شود. ممکن است اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده قرار گرفته و مبالغ موجودی آنها به سرقت رود. یا اینکه از اطلاعات مالی برای فرآیندهای پیچیده‌تری همچون پول‌شویی استفاده شود. در کنار این موارد، سرقت اطلاعات افرادِ درگذشته نیز خطری بسیار جدی است و به سبب عدم حضور فرد، ممکن است امکان سوء استفاده از هویت او را تا سال ها فراهم آورد.

برای ایستادگی در برابر این خطرات گسترده، نیاز به اقدامات پیچیده و همه‌جانبه‌ای وجود دارد. پیش از هر چیز قوانین دقیقی باید به تصویب برسند که فرآیند جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات هویتی افراد را به شدت محدود کرده و تحت نظارت دقیق امنیتی درآورد. بانک‌ها و موسسات مالی باید ملزم به استفاده از پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای شوند که مانع از دسترسی سارقان به اطلاعات مشتریان شده و از سرقت‌های اینترنتی ممانعت کند. در حقیقت، مسیر پیشگیری از این گونه جرایم، بر خلاف آنچه به طور معمول توصیه می‌شود، به عملکردهای فردی چندان وابسته نیست و سرمایه‌گذاری جدی دولت‌ها و نهادهای اقتصادی را می‌طلبد.

اما در حوزه فردی توصیه‌هایی وجود دارد که به طور معمول برای همه آشنا است. عدم ارائه اطلاعات هویتی و مالی به افراد ناشناس، استفاده از رمزهای اینترنتی پیچیده و همچنین پرهیز از تکیه صِرف به رویه‌های مجازی از جمله مهمترین این موارد است.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۳، مهر ۹۴

 

دزدی اطلاعات هویتی اشخاص به صورت مداوم در حال رشد است و گسترش فن‌آوری‌های جدید ارتباطی امکانات گسترده‌ای را برای سارقان مجازی فراهم آورده است. این گونه جرایم به کارت‌های اعتباری و اطلاعات بانکی محدود نیستند. هکرهای ماهر در سال های اخیر بسیاری از مراکز دولتی را در کشورهای مختلف مورد حمله قرار داده‌اند و اطلاعات آنها را به سرقت ...

دزدی اطلاعات هویتی اشخاص به صورت مداوم در حال رشد است و گسترش فن‌آوری‌های جدید ارتباطی امکانات گسترده‌ای را برای سارقان مجازی فراهم آورده است. این گونه جرایم به کارت‌های اعتباری و اطلاعات بانکی محدود نیستند. هکرهای ماهر در سال های اخیر بسیاری از مراکز دولتی را در کشورهای مختلف مورد حمله قرار داده‌اند و اطلاعات آنها را به سرقت برده‌اند. مطابق گزارشات منتشر شده، اطلاعات هویتی و بانکی میلیون‌ها نفر در کشورهایی چون ایالات متحده به سرقت رفته و این مساله را به اولویت مهمی در فعالیت‌های پلیس سایبری بدل کرده است.

اما در بسیاری موارد، افراد حتی از دزدیده شدن اطلاعات خود مطلع نمی‌شوند و سارقان به صورت پنهان و آرام آرام از این اطلاعات استفاده می‌کنند. این مساله می‌تواند بحرانی جدی برای فرد ایجاد کند و او را با مسائل مالی خاصی مواجه سازد. به گفته متخصصان، فاصله میان آغاز سرقت و زمان شناسایی آن گاهی سالها به طول می‌انجامد؛ امری که برای افراد فاجعه‌ای تمام عیار محسوب خواهد شد.

چنین گسترش بی‌سابقه‌ای در جرائم اینترنتی اهمیت توجه به مسائل امنیتی را دو چندان کرده است. در جهان امروز، شرکت‌ها نیز در برابر سارقان در امان نیستند و باید برای محافظت از اطلاعات و داده‌های خود تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. اطلاعات به سرقت رفته در زمینه‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شود. ممکن است اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده قرار گرفته و مبالغ موجودی آنها به سرقت رود. یا اینکه از اطلاعات مالی برای فرآیندهای پیچیده‌تری همچون پول‌شویی استفاده شود. در کنار این موارد، سرقت اطلاعات افرادِ درگذشته نیز خطری بسیار جدی است و به سبب عدم حضور فرد، ممکن است امکان سوء استفاده از هویت او را تا سال ها فراهم آورد.

برای ایستادگی در برابر این خطرات گسترده، نیاز به اقدامات پیچیده و همه‌جانبه‌ای وجود دارد. پیش از هر چیز قوانین دقیقی باید به تصویب برسند که فرآیند جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات هویتی افراد را به شدت محدود کرده و تحت نظارت دقیق امنیتی درآورد. بانک‌ها و موسسات مالی باید ملزم به استفاده از پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای شوند که مانع از دسترسی سارقان به اطلاعات مشتریان شده و از سرقت‌های اینترنتی ممانعت کند. در حقیقت، مسیر پیشگیری از این گونه جرایم، بر خلاف آنچه به طور معمول توصیه می‌شود، به عملکردهای فردی چندان وابسته نیست و سرمایه‌گذاری جدی دولت‌ها و نهادهای اقتصادی را می‌طلبد.

اما در حوزه فردی توصیه‌هایی وجود دارد که به طور معمول برای همه آشنا است. عدم ارائه اطلاعات هویتی و مالی به افراد ناشناس، استفاده از رمزهای اینترنتی پیچیده و همچنین پرهیز از تکیه صِرف به رویه‌های مجازی از جمله مهمترین این موارد است.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۳، مهر ۹۴

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]