بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : تربیت اقتصادی

۱۸ آذر ۱۳۹۶

EstimationBias-01

پدربزرگ و مادربزرگ خوبی باشید

به دنیا آمدن کودکی تازه در خانواده، آن هم اگر پدربزرگ یا مادربزرگ او باشد، شیرینی زیادی دارد. حتماً بارها مثال بادام و مغز بادام را شنیده‌اید! این مثال به جذابیت خاص ورود یک نوه به فهرست خانوادگی شما و ارتباط گرم و خاص میان شما و کودک اشاره می‌کند. این ارتباط جذاب میان نوه‌ها و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها در طول زمان نیز ادامه می‌یابد. به همین دلیل، اگر شما نیز به تازگی وارد این موقعیت جدید شده‌اید، تأثیرگذاری عمیق خود را روی آینده مالی و مادی فرزند جدید خانواده از یاد نبرید. در حقیقت، تربیت کودک و آموزش شیوه‌های مدیریت پول و سرمایه، در کنار وابستگی به نحوه عملکرد والدین، از رفتارها و آموزش‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، باید در شیوه رفتار خود به نوه‌تان دقت زیادی به خرج دهید.

 

در بسیاری موارد، به‌خصوص اگر روابط خانوادگی گرم و ارتباط میان نوه و پدربزرگ یا مادربزرگ زیاد باشد، رفتار مالی آنها ممکن به تخریب شخصیت کودک و ناکامی تلاش‌های والدین منتهی شود. به‌طور مثال، پدر و مادر با آگاهی از اهمیت تربیت پولی، سعی می‌کنند نکاتی را درباره اهمیت کنترل هزینه‌ها، پس‌انداز و موارد مشابه به فرزند خود بیاموزند. در حالی‌که پدربزرگ با دست‌ودلبازی پول بی­حسابی را در قالب هدیه، کمک و دیگر روش‌ها به نوه خود می‌دهد. او با این کار، اثر تربیتی والدین کودک را خنثی می‌کند و آینده او را به خطر می‌اندازد.

 

این‌گونه هدیه دادن باعث می‌شود کودک درک نادرستی از به‌دست آوردن پول پیدا کند. به‌علاوه وجود پول یا امکانات زیاد، هیچ تصویری از اهمیت پس‌انداز در ذهن او ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب، الگوهای روانی نامطلوبی برای فرزندِ فرزند شما به وجود می‌آید که به احتمال بسیار در آینده نیز آنها را ادامه خواهد داد. پس اگر می‌خواهید آینده مالی نوه خود را نابود کنید، به این‌گونه رفتارها ادامه دهید. در مقابل، اگر عشق و محبت خود را به‌صورت مناسبی ابزار کنید، این امکان وجود دارد که رفتارهای شما در امتداد تلاش تربیتی والدین عمل نموده و تأثیرات مطلوبی بر جای بگذارد.

 

پیدا کردن روش‌های متفاوت این کمک تربیتی در مجموع بر عهده خود شما است. چراکه رفتار مناسب در این موقعیت‌ها بستگی به شیوه‌های رفتاری پدر و مادر کودک، نحوه نگرش آنها به پول، توانایی مالی و موارد دیگر دارد. اما به‌طور کلی، می‌توانید از چند روش مشخص استفاده کنید. نخست آنکه هرگاه به کودک پولی می‌دهید، یا به مناسبتی هدیه‌ای را می‌بخشید، سعی کنید امکان و اهمیت پس‌انداز را نیز در کنار آن به نوه خود بیاموزید. مثلاً به او بگویید که اگر این مبلغ را پس‌انداز کرده و خرج نکند، در نوبت بعدی میزان بیشتری پول را به او هدیه می‌دهید. البته انجام این کار باید با هماهنگی با والدین کودک و با محبت انجام گیرد. مطمئن باشید که این روش تأثیر روانی مثبتی بر ذهن کودک خواهد داشت. به‌علاوه سعی کنید نیازهای کودک را شناسایی کرده و در زمان هدیه دادن آنها را برطرف کنید. می‌توانید از خود او برای این کار پرسش کنید و در خلال گفتگوها، اهمیت کنترل هزینه و اولویت‌بندی آن را به او بیاموزید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۶، دی ۹۴

پدربزرگ و مادربزرگ خوبی باشید به دنیا آمدن کودکی تازه در خانواده، آن هم اگر پدربزرگ یا مادربزرگ او باشد، شیرینی زیادی دارد. حتماً بارها مثال بادام و مغز بادام را شنیده‌اید! این مثال به جذابیت خاص ورود یک نوه به فهرست خانوادگی شما و ارتباط گرم و خاص میان شما و کودک اشاره می‌کند. این ارتباط جذاب میان نوه‌ها و ...

پدربزرگ و مادربزرگ خوبی باشید

به دنیا آمدن کودکی تازه در خانواده، آن هم اگر پدربزرگ یا مادربزرگ او باشد، شیرینی زیادی دارد. حتماً بارها مثال بادام و مغز بادام را شنیده‌اید! این مثال به جذابیت خاص ورود یک نوه به فهرست خانوادگی شما و ارتباط گرم و خاص میان شما و کودک اشاره می‌کند. این ارتباط جذاب میان نوه‌ها و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها در طول زمان نیز ادامه می‌یابد. به همین دلیل، اگر شما نیز به تازگی وارد این موقعیت جدید شده‌اید، تأثیرگذاری عمیق خود را روی آینده مالی و مادی فرزند جدید خانواده از یاد نبرید. در حقیقت، تربیت کودک و آموزش شیوه‌های مدیریت پول و سرمایه، در کنار وابستگی به نحوه عملکرد والدین، از رفتارها و آموزش‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، باید در شیوه رفتار خود به نوه‌تان دقت زیادی به خرج دهید.

 

در بسیاری موارد، به‌خصوص اگر روابط خانوادگی گرم و ارتباط میان نوه و پدربزرگ یا مادربزرگ زیاد باشد، رفتار مالی آنها ممکن به تخریب شخصیت کودک و ناکامی تلاش‌های والدین منتهی شود. به‌طور مثال، پدر و مادر با آگاهی از اهمیت تربیت پولی، سعی می‌کنند نکاتی را درباره اهمیت کنترل هزینه‌ها، پس‌انداز و موارد مشابه به فرزند خود بیاموزند. در حالی‌که پدربزرگ با دست‌ودلبازی پول بی­حسابی را در قالب هدیه، کمک و دیگر روش‌ها به نوه خود می‌دهد. او با این کار، اثر تربیتی والدین کودک را خنثی می‌کند و آینده او را به خطر می‌اندازد.

 

این‌گونه هدیه دادن باعث می‌شود کودک درک نادرستی از به‌دست آوردن پول پیدا کند. به‌علاوه وجود پول یا امکانات زیاد، هیچ تصویری از اهمیت پس‌انداز در ذهن او ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب، الگوهای روانی نامطلوبی برای فرزندِ فرزند شما به وجود می‌آید که به احتمال بسیار در آینده نیز آنها را ادامه خواهد داد. پس اگر می‌خواهید آینده مالی نوه خود را نابود کنید، به این‌گونه رفتارها ادامه دهید. در مقابل، اگر عشق و محبت خود را به‌صورت مناسبی ابزار کنید، این امکان وجود دارد که رفتارهای شما در امتداد تلاش تربیتی والدین عمل نموده و تأثیرات مطلوبی بر جای بگذارد.

 

پیدا کردن روش‌های متفاوت این کمک تربیتی در مجموع بر عهده خود شما است. چراکه رفتار مناسب در این موقعیت‌ها بستگی به شیوه‌های رفتاری پدر و مادر کودک، نحوه نگرش آنها به پول، توانایی مالی و موارد دیگر دارد. اما به‌طور کلی، می‌توانید از چند روش مشخص استفاده کنید. نخست آنکه هرگاه به کودک پولی می‌دهید، یا به مناسبتی هدیه‌ای را می‌بخشید، سعی کنید امکان و اهمیت پس‌انداز را نیز در کنار آن به نوه خود بیاموزید. مثلاً به او بگویید که اگر این مبلغ را پس‌انداز کرده و خرج نکند، در نوبت بعدی میزان بیشتری پول را به او هدیه می‌دهید. البته انجام این کار باید با هماهنگی با والدین کودک و با محبت انجام گیرد. مطمئن باشید که این روش تأثیر روانی مثبتی بر ذهن کودک خواهد داشت. به‌علاوه سعی کنید نیازهای کودک را شناسایی کرده و در زمان هدیه دادن آنها را برطرف کنید. می‌توانید از خود او برای این کار پرسش کنید و در خلال گفتگوها، اهمیت کنترل هزینه و اولویت‌بندی آن را به او بیاموزید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۶، دی ۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]