بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : برنامه ریزی شغلی

۱۸ آذر ۱۳۹۶

EstimationBias-02

نارضایتی شغلی از جمله دلایل اصلی ناکامی و ناخشنودی است. این شرایط می‌تواند به لحاظ مالی شما را تضعیف کند و افسردگی و اضطراب به همراه آورد. از این‌رو، تصمیم برای خروج از شغل فعلی در شرایط نارضایتی در مجموع تصمیم درستی است. اما پیش از تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه، باید مطمئن شوید که شغل فعلی شما به لحاظ امکانات پیشرفت به انتها رسیده و باقی‌ماندن در آن سودی برای شما ندارد. این وضعیت دارای نشانه‌های خاصی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم. اگر چند مورد از نشانه‌های زیر بر شرایط کاری شما حکم‌فرما است، شاید زمان تغییر شغل فرارسیده باشد. البته چنان‌که در مطالب دیگر اشاره شده است، این تغییر باید آگاهانه و با برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرد.

 

نشانه اول: رئیستان هیچ علاقـهای به پیشرفت شما ندارد

کارفرمای شما خواسته یا ناخواسته بر سرنوشت‌تان تأثیرگذار است. به همین دلیل، رویکرد او به موقعیت حرفه‌ای شما باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اگر در طول ماه‌ها و سال‌های متمادی در رییس خود تمایلی به پیشرفت موقعیت خود را مشاهده نکرده‌اید، احتمالاً با شرایط دشواری مواجه هستید. این مسأله می‌تواند از عوامل متعدد شغلی یا روانی نشأت گرفته باشد. ابتدا مطمئن شوید که در مورد این مسأله، تقصیر با خود شما نیست. به‌طور مثال، مطمئن شوید که کم‌کاری یا بی‌ادبی نکرده‌اید و همه وجوه کار را به درستی انجام می‌دهید. اگر نسبت به کیفیت کار خود اطمینان دارید، اما همچنان با موضع مخالف و محدودکننده کارفرما مواجه هستید، زمان تغییر برای شما فرارسیده است.

 

نشانه دوم: شرکت شــما از فرآیند پیشرفت بازار بیرون مانده است

این مورد به توانایی‌های کلی مجموعه‌ای مرتبط است که در آن مشغول به‌کار هستید. به‌طور مثال، ممکن است به دلیل مدیریت نادرست و یا ضعف‌های ساختاری، شرکت شما نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، رضایت مشتریان را جلب کند و موقعیت خود را مستحکم نماید. بدیهی است که در چنین شرایطی وضعیت به تدریج بدتر و بدتر خواهد شد و اساساً جایی برای پیشرفت پرسنل در چنین شرکتی باقی نخواهد ماند.

 

نشانه سوم: رفتن به سرکار بــرای شما آزاردهنده است

اگر شرایط روانی شما طبیعی است، اضطراب ندارید و با مشکلی مواجه نیستید، بیزاری از حضور در محل کار احتمالاً به شرایط نامناسب کاری مرتبط است و نشانه‌ای برای تغییر شغل است. سعی کنید به دقت وضعیت را بررسی کنید و مطمئن شوید که مسأله به رویکرد شما مرتبط نیست. اگر از این مسأله اطمینان دارید. بهتر است برای تغییر شغل اقدام کنید. چراکه کار کردن در محیطی عذا‌ب‌آور رفته‌رفته انرژی شما را تحلیل می‌برد و مسیر پیشرفت را مسدود می‌کند.

 

نشانه چهارم: با چالــش مواجه نمیشوید

شغل صرفاً به کسب درآمد مرتبط نیست. بهترین حرفه‌ها آنهایی هستند که از طریق دشواری‌های کاری و چالش‌های حرفه‌ای، کارکنان را در وضعیت‌های دشوار قرار می‌دهند. در این شرایط خلاقیت افراد شکوفا می‌شود و راه‌های جدیدی برای پیشرفت ظاهر می‌گردد. به همین جهت، محیط کاری که در آن امکانی برای قرار گرفتن در معرض چالش‌ها وجود ندارد، در نهایت چیزی به کارکنان نخواهد افزود و مهارت و کیفیت کاری آنها را ارتقا نخواهد بخشید.

 

نشانه پنجم: با همکاران خود ارتباط خوبی ندارید

در خصوص این مورد عجله نکنید. ارتباط دوستانه و کاری در طول زمان به‌وجود می‌آید و برای پذیرفته شدن در محیطی خاص ماه‌ها و شاید سال‌ها زمان نیاز است. اما اگر مدت طولانی در یک محل به کار مشغول هستید، اما همچنان ارتباط مناسبی با همکاران خود ندارید، احتمالاً مشکلی وجود دارد. سعی کنید در ابتدا مشکل را در خودتان جستجو کنید. رفتارهای‌تان را بازبینی کنید ونقاط ضعف را بیابید. این‌کار به صداقت شدید با خود و دوری از خودفریبی نیاز دارد. اما در این فرآیند افراط نکنید. ممکن است عملکرد شما خوب باشد و ایراد از شرایط دیگر به وجود آمده باشد.

 

ماهنامه معیشت، شمار ۱۷و۱۸، اسفند۹۴ و فروردین ۹۵

 

نارضایتی شغلی از جمله دلایل اصلی ناکامی و ناخشنودی است. این شرایط می‌تواند به لحاظ مالی شما را تضعیف کند و افسردگی و اضطراب به همراه آورد. از این‌رو، تصمیم برای خروج از شغل فعلی در شرایط نارضایتی در مجموع تصمیم درستی است. اما پیش از تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه، باید مطمئن شوید که شغل فعلی شما به لحاظ ...

نارضایتی شغلی از جمله دلایل اصلی ناکامی و ناخشنودی است. این شرایط می‌تواند به لحاظ مالی شما را تضعیف کند و افسردگی و اضطراب به همراه آورد. از این‌رو، تصمیم برای خروج از شغل فعلی در شرایط نارضایتی در مجموع تصمیم درستی است. اما پیش از تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه، باید مطمئن شوید که شغل فعلی شما به لحاظ امکانات پیشرفت به انتها رسیده و باقی‌ماندن در آن سودی برای شما ندارد. این وضعیت دارای نشانه‌های خاصی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم. اگر چند مورد از نشانه‌های زیر بر شرایط کاری شما حکم‌فرما است، شاید زمان تغییر شغل فرارسیده باشد. البته چنان‌که در مطالب دیگر اشاره شده است، این تغییر باید آگاهانه و با برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرد.

 

نشانه اول: رئیستان هیچ علاقـهای به پیشرفت شما ندارد

کارفرمای شما خواسته یا ناخواسته بر سرنوشت‌تان تأثیرگذار است. به همین دلیل، رویکرد او به موقعیت حرفه‌ای شما باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اگر در طول ماه‌ها و سال‌های متمادی در رییس خود تمایلی به پیشرفت موقعیت خود را مشاهده نکرده‌اید، احتمالاً با شرایط دشواری مواجه هستید. این مسأله می‌تواند از عوامل متعدد شغلی یا روانی نشأت گرفته باشد. ابتدا مطمئن شوید که در مورد این مسأله، تقصیر با خود شما نیست. به‌طور مثال، مطمئن شوید که کم‌کاری یا بی‌ادبی نکرده‌اید و همه وجوه کار را به درستی انجام می‌دهید. اگر نسبت به کیفیت کار خود اطمینان دارید، اما همچنان با موضع مخالف و محدودکننده کارفرما مواجه هستید، زمان تغییر برای شما فرارسیده است.

 

نشانه دوم: شرکت شــما از فرآیند پیشرفت بازار بیرون مانده است

این مورد به توانایی‌های کلی مجموعه‌ای مرتبط است که در آن مشغول به‌کار هستید. به‌طور مثال، ممکن است به دلیل مدیریت نادرست و یا ضعف‌های ساختاری، شرکت شما نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، رضایت مشتریان را جلب کند و موقعیت خود را مستحکم نماید. بدیهی است که در چنین شرایطی وضعیت به تدریج بدتر و بدتر خواهد شد و اساساً جایی برای پیشرفت پرسنل در چنین شرکتی باقی نخواهد ماند.

 

نشانه سوم: رفتن به سرکار بــرای شما آزاردهنده است

اگر شرایط روانی شما طبیعی است، اضطراب ندارید و با مشکلی مواجه نیستید، بیزاری از حضور در محل کار احتمالاً به شرایط نامناسب کاری مرتبط است و نشانه‌ای برای تغییر شغل است. سعی کنید به دقت وضعیت را بررسی کنید و مطمئن شوید که مسأله به رویکرد شما مرتبط نیست. اگر از این مسأله اطمینان دارید. بهتر است برای تغییر شغل اقدام کنید. چراکه کار کردن در محیطی عذا‌ب‌آور رفته‌رفته انرژی شما را تحلیل می‌برد و مسیر پیشرفت را مسدود می‌کند.

 

نشانه چهارم: با چالــش مواجه نمیشوید

شغل صرفاً به کسب درآمد مرتبط نیست. بهترین حرفه‌ها آنهایی هستند که از طریق دشواری‌های کاری و چالش‌های حرفه‌ای، کارکنان را در وضعیت‌های دشوار قرار می‌دهند. در این شرایط خلاقیت افراد شکوفا می‌شود و راه‌های جدیدی برای پیشرفت ظاهر می‌گردد. به همین جهت، محیط کاری که در آن امکانی برای قرار گرفتن در معرض چالش‌ها وجود ندارد، در نهایت چیزی به کارکنان نخواهد افزود و مهارت و کیفیت کاری آنها را ارتقا نخواهد بخشید.

 

نشانه پنجم: با همکاران خود ارتباط خوبی ندارید

در خصوص این مورد عجله نکنید. ارتباط دوستانه و کاری در طول زمان به‌وجود می‌آید و برای پذیرفته شدن در محیطی خاص ماه‌ها و شاید سال‌ها زمان نیاز است. اما اگر مدت طولانی در یک محل به کار مشغول هستید، اما همچنان ارتباط مناسبی با همکاران خود ندارید، احتمالاً مشکلی وجود دارد. سعی کنید در ابتدا مشکل را در خودتان جستجو کنید. رفتارهای‌تان را بازبینی کنید ونقاط ضعف را بیابید. این‌کار به صداقت شدید با خود و دوری از خودفریبی نیاز دارد. اما در این فرآیند افراط نکنید. ممکن است عملکرد شما خوب باشد و ایراد از شرایط دیگر به وجود آمده باشد.

 

ماهنامه معیشت، شمار ۱۷و۱۸، اسفند۹۴ و فروردین ۹۵

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]