بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : برنامه ریزی شغلی

۰۸ اسفند ۱۳۹۶

EstimationBias-03

جدا شدن از محیط کاری قبلی در مجموع کار دشواری است. گذشت سالیان و انس گرفتن به افراد و فرآیندها باعث می‌شود که در زمانی‌که جدایی ضرورت می‌یابد، انجام مراحل آن بسیار دشوار باشد. اما سخت‌ترین بخش از این فرآیند زمانی است که مدیر شما درباره علت این تصمیم از شما سؤال کند. متأسفانه هیچ راهی برای گریز از این لحظه وجود ندارد و شما در نهایت باید با آن روبرو شده و پاسخی مناسب را به مدیرتان ارائه کنید. اما در کنار دشواری طرح استعفا در محیط قبلی، در زمان مصاحبه با مدیران جدید نیز همین پرسش به‌صورت دیگری در مقابل شما قرار خواهد گرفت. استخدام‌کننده می‌خواهد دلایل جدایی را به دقت بداند و بر اساس آنها در مورد پذیرش شما تصمیم‌گیری کند. می‌بینید که نحوه پاسخ شما به این پرسش در هر دو محیط قبلی و جدید تا چه حد اهمیت دارد.
توصیه‌های کوتاه زیر به همین منظور طراحی شده‌اند. با استفاده از این ترفندها عبور کردن از این لحظه دشوار آسان‌تر خواهد شد و می‌توانید در فضایی دوستانه مدیرتان را برای جدایی قانع کرده و استعفا دهید. به‌علاوه در مصاحبه شغلی جدید نیز امکان پاسخ‌گویی دقیق فراهم آمده و احتمال استخدام شما بیشتر می‌شود.

 

هرگز بی‌ادبی یا پرخاش نکنید
ممکن است دلیل شما برای استعفا محیط نامناسب، شرایط نامطلوب و حتی نارضایتی از عملکرد مدیر باشد. اما نباید در لحظه استعفا این موارد را پیش روی خود آورده و سعی کنید از او انتقام بگیرید. به خود مسلط باشید و به یاد داشته باشید که بازار و صنایع به هم پیوسته هستند و ممکن است باز هم با این فرد ملاقات داشته و به همکاری او نیاز داشته باشید. به‌علاوه انتقام گرفتن، هرچند از لحاظ احساسی شما را تخلیه می‌کند، اما در نهایت به زیان شما تمام خواهد شد.
در خصوص مدیر جدید نیز مسأله به‌صورت مشابه است. اگر از مدیر پیشین خود با بی‌ادبی بدگویی کنید احتمالاً تاثیر نامطلوبی بر ذهن او بر جای خواهید گذاشت. ممکن است تصویر فردی یاغی و بی‌منطق از خود بر جای بگذارید و فرصت یافتن کاری مناسب را از دست بدهید.

 

صادق باشید
دلیل جدایی خود را با صراحت و شفاف بیان کنید. این شامل هر دو مدیر قبلی و جدید شما می‌شود. صداقت در تمام موارد کلید موفقیت است. نباید علل اصلی استعفای خود را پنهان کرده و یا درباره آنها دروغ بگویید. به علاوه، طرح شفاف مسائل باعث خواهد شد تا مدیر جدید بتواند نیازها و خواسته‌های شما را بهتر درک کرده و شرایط مناسبی را برایتان ایجاد کند. اگر اخراج شده‌اید این مسأله را پنهان نکنید، چراکه در نهایت حقیقت آشکار شده و فضا برای شما دشوار می‌شود.

 

مسأله فقط به شما مربوط نیست
استعفای یکی از کارمندان سازمان تنها زندگی حرفه‌ای خود او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه دیگر ارکان سازمان نیز با این تصمیم تغییر می‌کنند. از این‌رو حق مدیر پیشین شما است که بداند به چه دلیل تصمیم به جدایی گرفته‌اید. مدیر جدید نیز با آگاهی از دلایل استعفای شما می‌تواند نسبت به تناسب شغل با مهارت‌ها و خواسته‌های شما با دقت بیشتری تأمل کند. این امر در نهایت به سود خود شما نیز خواهد بود.

 

درباره پاسخ خود از قبل فکر کنید
پیش از تصمیم به استعفا به خوبی درباره دلایل خود تأمل کنید. این مسأله باعث افزایش دقت در تصمیم‌گیری می‌شود و احتمال خطا را کاهش می‌دهد. به‌علاوه آگاهی از دلایل استعفا از شغل قبلی امکان پاسخ‌گویی مناسب را فراهم می‌آورد. چراکه در حضور مدیر جدید و یا در برابر پرسش مدیر قبلی، با تسلط از مسائل مختلف سخن خواهید گفت و ابهامی برجای نخواهید گذارد. آمادگی قبلی کلید توجیه دیگران است؛ آن را مدنظر داشته باشید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۶، دی ۱۳۹۴

جدا شدن از محیط کاری قبلی در مجموع کار دشواری است. گذشت سالیان و انس گرفتن به افراد و فرآیندها باعث می‌شود که در زمانی‌که جدایی ضرورت می‌یابد، انجام مراحل آن بسیار دشوار باشد. اما سخت‌ترین بخش از این فرآیند زمانی است که مدیر شما درباره علت این تصمیم از شما سؤال کند. متأسفانه هیچ راهی برای گریز از این ...

جدا شدن از محیط کاری قبلی در مجموع کار دشواری است. گذشت سالیان و انس گرفتن به افراد و فرآیندها باعث می‌شود که در زمانی‌که جدایی ضرورت می‌یابد، انجام مراحل آن بسیار دشوار باشد. اما سخت‌ترین بخش از این فرآیند زمانی است که مدیر شما درباره علت این تصمیم از شما سؤال کند. متأسفانه هیچ راهی برای گریز از این لحظه وجود ندارد و شما در نهایت باید با آن روبرو شده و پاسخی مناسب را به مدیرتان ارائه کنید. اما در کنار دشواری طرح استعفا در محیط قبلی، در زمان مصاحبه با مدیران جدید نیز همین پرسش به‌صورت دیگری در مقابل شما قرار خواهد گرفت. استخدام‌کننده می‌خواهد دلایل جدایی را به دقت بداند و بر اساس آنها در مورد پذیرش شما تصمیم‌گیری کند. می‌بینید که نحوه پاسخ شما به این پرسش در هر دو محیط قبلی و جدید تا چه حد اهمیت دارد.
توصیه‌های کوتاه زیر به همین منظور طراحی شده‌اند. با استفاده از این ترفندها عبور کردن از این لحظه دشوار آسان‌تر خواهد شد و می‌توانید در فضایی دوستانه مدیرتان را برای جدایی قانع کرده و استعفا دهید. به‌علاوه در مصاحبه شغلی جدید نیز امکان پاسخ‌گویی دقیق فراهم آمده و احتمال استخدام شما بیشتر می‌شود.

 

هرگز بی‌ادبی یا پرخاش نکنید
ممکن است دلیل شما برای استعفا محیط نامناسب، شرایط نامطلوب و حتی نارضایتی از عملکرد مدیر باشد. اما نباید در لحظه استعفا این موارد را پیش روی خود آورده و سعی کنید از او انتقام بگیرید. به خود مسلط باشید و به یاد داشته باشید که بازار و صنایع به هم پیوسته هستند و ممکن است باز هم با این فرد ملاقات داشته و به همکاری او نیاز داشته باشید. به‌علاوه انتقام گرفتن، هرچند از لحاظ احساسی شما را تخلیه می‌کند، اما در نهایت به زیان شما تمام خواهد شد.
در خصوص مدیر جدید نیز مسأله به‌صورت مشابه است. اگر از مدیر پیشین خود با بی‌ادبی بدگویی کنید احتمالاً تاثیر نامطلوبی بر ذهن او بر جای خواهید گذاشت. ممکن است تصویر فردی یاغی و بی‌منطق از خود بر جای بگذارید و فرصت یافتن کاری مناسب را از دست بدهید.

 

صادق باشید
دلیل جدایی خود را با صراحت و شفاف بیان کنید. این شامل هر دو مدیر قبلی و جدید شما می‌شود. صداقت در تمام موارد کلید موفقیت است. نباید علل اصلی استعفای خود را پنهان کرده و یا درباره آنها دروغ بگویید. به علاوه، طرح شفاف مسائل باعث خواهد شد تا مدیر جدید بتواند نیازها و خواسته‌های شما را بهتر درک کرده و شرایط مناسبی را برایتان ایجاد کند. اگر اخراج شده‌اید این مسأله را پنهان نکنید، چراکه در نهایت حقیقت آشکار شده و فضا برای شما دشوار می‌شود.

 

مسأله فقط به شما مربوط نیست
استعفای یکی از کارمندان سازمان تنها زندگی حرفه‌ای خود او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه دیگر ارکان سازمان نیز با این تصمیم تغییر می‌کنند. از این‌رو حق مدیر پیشین شما است که بداند به چه دلیل تصمیم به جدایی گرفته‌اید. مدیر جدید نیز با آگاهی از دلایل استعفای شما می‌تواند نسبت به تناسب شغل با مهارت‌ها و خواسته‌های شما با دقت بیشتری تأمل کند. این امر در نهایت به سود خود شما نیز خواهد بود.

 

درباره پاسخ خود از قبل فکر کنید
پیش از تصمیم به استعفا به خوبی درباره دلایل خود تأمل کنید. این مسأله باعث افزایش دقت در تصمیم‌گیری می‌شود و احتمال خطا را کاهش می‌دهد. به‌علاوه آگاهی از دلایل استعفا از شغل قبلی امکان پاسخ‌گویی مناسب را فراهم می‌آورد. چراکه در حضور مدیر جدید و یا در برابر پرسش مدیر قبلی، با تسلط از مسائل مختلف سخن خواهید گفت و ابهامی برجای نخواهید گذارد. آمادگی قبلی کلید توجیه دیگران است؛ آن را مدنظر داشته باشید.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۶، دی ۱۳۹۴

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]