بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : برنامه ریزی شغلی

۰۸ اسفند ۱۳۹۶

EstimationBias-01

هریک از ما خواسته یا ناخواسته تحت مدیریت فرد دیگری به فعالیت مشغول هستیم. این افراد که آنها را مدیر، مسئول یا رئیس می‌دانند در سلسله‌مراتب سازمانی بلافصل بالاتر از ما قرار می‌گیرند، بر انجام کارها نظارت می‌کنند و در زمان بروز مشکلات به بازخواست زیردستان می‌پردازند. پذیرش این موقعیت و اقتدار فردی دیگر به‌طور کلی ما را با دشواری‌های عملی و ذهنی مواجه می سازد. حال تصور کنید مدیر شما بسیار جوان‌تر از شما باشد؛ از کار کردن تحت مدیریت چنین فردی چه احساسی خواهید داشت؟ مثلاً فرض کنید مدیر شما در سن و سال فرزند یا خواهر و برادر کوچک‌ترتان باشد. آیا می‌توانید در شغل خود باقی بمانید و روابط کارآمدی را با چنین مدیری شکل دهید؟

انصافاً این کار بسیار دشوار است، اما ناممکن نیست. ورود نیروهای تازه به بازار کار که برخی از آنها دانش و تجربه‌ بالایی دارند، امکان وقوع چنین موقعیت‌هایی را بیشتر می‌کند. در نتیجه باید برای مواجه شدن با مدیران کم سن‌وسال و توانا آماده باشیم. توصیه‌های زیر به شما یاری خواهند کرد تا ضمن حفظ تعادل ذهنی و عملی، با مدیر جوان خود تعامل مناسبی برقرار کرده و به مانند گذشته موفق عمل کنید.

 

۱- موقعیت مدیر برتر از شما نیست، صرفاً متفاوت است

نخستین گام برای عملکرد موفق و هماهنگ با مدیری جوان، درک صحیح مسأله است. به یاد داشته باشید که فرد بالادستی شما صرفاً وظیفه‌ای متفاوت بر عهده دارد و این تفاوت به معنای برتری همه‌جانبه او نیست. با چنین زاویه دیدی، تحمل موقعیت جدید برای شما آسان‌تر خواهد بود. چراکه می‌توانید به لحاظ روانی نقش خود را بپذیرید و از آسیب کاری جلوگیری کنید. البته رسیدن به این درک درونی دشوار است و باید زمان کافی را برای تفکر و تأمل در این‌باره صرف نمایید.

 

۲- خودخواهی را کنار بگذارید

نکته دیگری که برای درک موقعیت تازه به شما کمک می‌کند، محدود کردن خودخواهی است. به هرحال تفاوت‌هایی در عملکرد و تخصص باعث شده است که فردی کم سن‌وسال‌تر مسئولیت مدیریت را بر عهده داشته باشد. این به معنای ضعف شما نیست و نباید خودخواهانه با او مقابله کنید؛ چراکه این تصمیم بدترین روش برای حل مسأله است. سعی کنید با رویکردی شفقت‌آمیز با مدیر جدید خود مواجه شوید و با کمک به او، تجارب‌تان را در اختیارش بگذارید. بدون تردید این روش ارتباط دوستانه و عمیقی را میان شما پدید خواهد آورد.

 

۳- سن و سال را به مسأله‌ای عمده تبدیل نکنید

حقیقت آن است که سن عامل چندان مهمی نیست و این نه تنها در مورد شما بلکه درباره مدیرتان نیز صادق است. اگر سعی کنید با تکیه بر سن کمتر با مدیر جدید مقابله کنید، در واقع ضعف و پیری خود را تصدیق کرده‌اید. امری که آثار روانی نامطلوبی بر جای گذاشته و روحیه شما را تضعیف خواهد کرد. مرتباً به خود یادآور شوید که سن ملاک هیچ چیزی نیست و اگر فردی با سن کمتر توانسته به موفقیت دست پیدا کند، شما نیز می‌توانید با ارتقای تخصص و مهارت خود، پیشرفت نمایید.

 

۴- دشواری‌های پیش روی مدیر جدید را نیز درک کنید

فعالیت تحت مدیریت یک فرد کم سن نه تنها برای شما بلکه برای او نیز فوق‌العاده دشوار است و شاید این سختی در مورد رییس شما بیشتر باشد. به هرحال مدیریت یک مجموعه مستلزم جدیت و برخورد قاطع است. امری که اگر کارکنان و زیردستانی مسن‌تر از فرد وجود داشته باشند، انجام آن پیچیده است. شرمندگی و رعایت احترام بزرگتر باعث می‌شود مدیر شما در موقعیت تازه‌ای قرار گیرد و اوضاع بر او نیز سخت شود. سعی کنید با درک این مسأله به مدیرتان کمک کنید. خودخواهی را کنار بگذارید و به او اطمینان دهید که سن و سال مانع همکاری دوستانه شما نخواهد بود. به این ترتیب احترام و صمیمت میان شما افزایش یافته و امور به آسانی بیشتر صورت می‌پذیرند.

 

ماهنامه معیشت، شماره۱۶، ی ۱۳۹۴

 

هریک از ما خواسته یا ناخواسته تحت مدیریت فرد دیگری به فعالیت مشغول هستیم. این افراد که آنها را مدیر، مسئول یا رئیس می‌دانند در سلسله‌مراتب سازمانی بلافصل بالاتر از ما قرار می‌گیرند، بر انجام کارها نظارت می‌کنند و در زمان بروز مشکلات به بازخواست زیردستان می‌پردازند. پذیرش این موقعیت و اقتدار فردی دیگر به‌طور کلی ما را با دشواری‌های ...

هریک از ما خواسته یا ناخواسته تحت مدیریت فرد دیگری به فعالیت مشغول هستیم. این افراد که آنها را مدیر، مسئول یا رئیس می‌دانند در سلسله‌مراتب سازمانی بلافصل بالاتر از ما قرار می‌گیرند، بر انجام کارها نظارت می‌کنند و در زمان بروز مشکلات به بازخواست زیردستان می‌پردازند. پذیرش این موقعیت و اقتدار فردی دیگر به‌طور کلی ما را با دشواری‌های عملی و ذهنی مواجه می سازد. حال تصور کنید مدیر شما بسیار جوان‌تر از شما باشد؛ از کار کردن تحت مدیریت چنین فردی چه احساسی خواهید داشت؟ مثلاً فرض کنید مدیر شما در سن و سال فرزند یا خواهر و برادر کوچک‌ترتان باشد. آیا می‌توانید در شغل خود باقی بمانید و روابط کارآمدی را با چنین مدیری شکل دهید؟

انصافاً این کار بسیار دشوار است، اما ناممکن نیست. ورود نیروهای تازه به بازار کار که برخی از آنها دانش و تجربه‌ بالایی دارند، امکان وقوع چنین موقعیت‌هایی را بیشتر می‌کند. در نتیجه باید برای مواجه شدن با مدیران کم سن‌وسال و توانا آماده باشیم. توصیه‌های زیر به شما یاری خواهند کرد تا ضمن حفظ تعادل ذهنی و عملی، با مدیر جوان خود تعامل مناسبی برقرار کرده و به مانند گذشته موفق عمل کنید.

 

۱- موقعیت مدیر برتر از شما نیست، صرفاً متفاوت است

نخستین گام برای عملکرد موفق و هماهنگ با مدیری جوان، درک صحیح مسأله است. به یاد داشته باشید که فرد بالادستی شما صرفاً وظیفه‌ای متفاوت بر عهده دارد و این تفاوت به معنای برتری همه‌جانبه او نیست. با چنین زاویه دیدی، تحمل موقعیت جدید برای شما آسان‌تر خواهد بود. چراکه می‌توانید به لحاظ روانی نقش خود را بپذیرید و از آسیب کاری جلوگیری کنید. البته رسیدن به این درک درونی دشوار است و باید زمان کافی را برای تفکر و تأمل در این‌باره صرف نمایید.

 

۲- خودخواهی را کنار بگذارید

نکته دیگری که برای درک موقعیت تازه به شما کمک می‌کند، محدود کردن خودخواهی است. به هرحال تفاوت‌هایی در عملکرد و تخصص باعث شده است که فردی کم سن‌وسال‌تر مسئولیت مدیریت را بر عهده داشته باشد. این به معنای ضعف شما نیست و نباید خودخواهانه با او مقابله کنید؛ چراکه این تصمیم بدترین روش برای حل مسأله است. سعی کنید با رویکردی شفقت‌آمیز با مدیر جدید خود مواجه شوید و با کمک به او، تجارب‌تان را در اختیارش بگذارید. بدون تردید این روش ارتباط دوستانه و عمیقی را میان شما پدید خواهد آورد.

 

۳- سن و سال را به مسأله‌ای عمده تبدیل نکنید

حقیقت آن است که سن عامل چندان مهمی نیست و این نه تنها در مورد شما بلکه درباره مدیرتان نیز صادق است. اگر سعی کنید با تکیه بر سن کمتر با مدیر جدید مقابله کنید، در واقع ضعف و پیری خود را تصدیق کرده‌اید. امری که آثار روانی نامطلوبی بر جای گذاشته و روحیه شما را تضعیف خواهد کرد. مرتباً به خود یادآور شوید که سن ملاک هیچ چیزی نیست و اگر فردی با سن کمتر توانسته به موفقیت دست پیدا کند، شما نیز می‌توانید با ارتقای تخصص و مهارت خود، پیشرفت نمایید.

 

۴- دشواری‌های پیش روی مدیر جدید را نیز درک کنید

فعالیت تحت مدیریت یک فرد کم سن نه تنها برای شما بلکه برای او نیز فوق‌العاده دشوار است و شاید این سختی در مورد رییس شما بیشتر باشد. به هرحال مدیریت یک مجموعه مستلزم جدیت و برخورد قاطع است. امری که اگر کارکنان و زیردستانی مسن‌تر از فرد وجود داشته باشند، انجام آن پیچیده است. شرمندگی و رعایت احترام بزرگتر باعث می‌شود مدیر شما در موقعیت تازه‌ای قرار گیرد و اوضاع بر او نیز سخت شود. سعی کنید با درک این مسأله به مدیرتان کمک کنید. خودخواهی را کنار بگذارید و به او اطمینان دهید که سن و سال مانع همکاری دوستانه شما نخواهد بود. به این ترتیب احترام و صمیمت میان شما افزایش یافته و امور به آسانی بیشتر صورت می‌پذیرند.

 

ماهنامه معیشت، شماره۱۶، ی ۱۳۹۴

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]