بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

EstimationBias-02

نام آنتونی رابینز برای اغلب ما آشنا است. او نزدیک به سه دهه مشغول سخنرانی و نوشتن کتاب‌هایی درباره موفقیت و ارتقای کیفیت زندگی است. زندگی شخصی او نیز از موفقیت و پیشرفت حکایت دارد و به همین دلیل می‌توان به توصیه‌های او تا حدود زیادی اعتماد کرد. او در کتاب‌هایش که به زبان فارسی نیز ترجمه شده‌اند، همه ما را به تلاش، بلندپروازی و البته منطقی بودن توصیه می‌کند. به همین دلیل، برخی از مهم‌ترین توصیه‌های آنتونی رابینز را درباره پول و مسائل مالی را در اینجا به شما ارائه خواهیم کرد. توصیه‌هایی که کاربرد آنها در سال جدید می‌تواند به تأثیرات مثبت و بی‌نظیر در زندگی شخصی و خانوادگی شما بینجامد.

 

۱- پول خود را بیهوده هدر ندهید

به گفته رابینز، این توصیه شاید مهم‌ترین مورد در میان توصیه‌های مالی باشد. اغلب ما روزهای متمادی به کار می‌پردازیم و مبالغی را به‌دست می‌آوریم. اما در خرج کردن این پول‌ها دقت چندانی نداریم و به همین دلیل مبالغ بسیاری را بیهوده دور می‌ریزیم. این هدر دادن منابع مانع از پس‌انداز کافی می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت را از میان می‌برد.

 

۲- برای پیروزیهای بزرگ خطرات کوچک را پذیرا باشید

با آن‌که چیزی به‌عنوان سود بدون ریسک وجود ندارد، اما تمام مردان و زنان موفق جهان به مسأله ریسک توجهی ویژه‌ای نشان می‌دهند. آنها سعی می‌کنند در زندگی و سرمایه‌گذاری تا حد امکان امنیت منابع مالی خود را حفظ کنند. اما نباید در کاربرد این روش افراط کرد. زیرا در اغلب موارد، سود و منفعت در پذیرش ریسک نهفته است. آنتونی رابینز پیشنهاد می‌کند که قانون پنج به یک را در این مورد به‌کار ببریم. به این معنا که برای هر پنج هزار تومان از پول خود، انتظار هزار تومان سود داشته باشیم و تنها در شرایطی وارد سرمایه‌گذاری شویم، که نسبت سود از این مقدار کمتر نباشید.

 

۳- پولی که برای شما باقی میماند اهمیت دارد، نه آنچه به دست آوردهاید

ممکن است فردی درآمد بسیار زیادی داشته باشید و یا در سرمایه‌گذاری موفق عمل کند. اما این‌گونه سودها به خودی خود اهمیتی ندارند. سود زمانی معنا پیدا می‌کند که واقعی شود و برای شما باقی بماند. در غیر این‌صورت اگر بدون حساب و کتاب پول خود را هزینه کنید و یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری را هدر دهید، در حقیقت چیزی به دست نیاورده‌اید و شاید در نهایت متضرر شوید.

 

۴- برای کاهش ریسک بـه سرمایهگذاری تنوع بدهید

یکی از رموز سرمایه‌گذاری موفق، متنوع ساختن سبد سرمایه است. هر یکی از بازارهای مالی ریسک خاص خود را دارند و این ریسک‌ها در بسیاری موارد در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. به این معنا که با افزایش قیمت در یک بازار، قیمت‌ها در بازار دیگر کاهش می‌یابد. به همین دلیل، ورود همزمان به چندین بازار می‌تواند از میزان ریسک موجود کاسته و امکان حداکثرسازی سود شما را فراهم سازد. البته انتخاب بازار مناسب و نحوه تقسیم سرمایه اقدامی تخصصی است که به مشاوره با متخصصان مالی نیاز دارد.

 

۵- به جای اقدامات روی نتایج متمرکز شوید

یکی از اقداماتی که برای سروسامان دادن به امور شخصی، به‌ویژه در حوزه مسائل پول، انجام می‌شود تهیه فهرستی از کارهای ضروری است. این فهرست به مانند یک راهنما می‌تواند ما را در مسیر موفقیت هدایت کند. اما نباید بیش از اندازه به چنین فهرست‌هایی متمرکز شویم. رابینز به ما توصیه می‌کند که به جای توجه بیش از اندازه به اقدامات و انجام کارها، به نتایج حاصل از آنها تمرکز داشته باشیم. در غیر این صورت، مجموعه‌ اقدامات نامناسب ممکن است به نتایج نامطلوبی بینجامد و به جای پیشرفت، موقعیت ما را تضعیف کند.

 

۶- دانش قدرت نیست، انجام دادن قدرت است

حتماً این جمله را شنیده‌اید که «دانش قدرت است». به این معنا که اگر نسبت به مسأله‌ای آگاهی کافی داشته باشید، در موقعیتی قدرتمند قرار خواهید گرفت. اما این تنها بخشی از واقعیت است. بخش دیگر مسأله که از دید آنتونی رابینز اهمیت بیشتری دارد، انجام دادن کارها و عمل مطابق آگاهی است. شما به هر میزان که آگاهی داشته باشید و از علم کافی نسبت به جوانب مختلف مالی برخوردار باشید، باز هم بدون عمل کردن به چیزی دست نخواهید یافت. به گفته استاد سخن سعدی بزرگ:

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند یکی آن‌که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۷و۱۸، اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

 

نام آنتونی رابینز برای اغلب ما آشنا است. او نزدیک به سه دهه مشغول سخنرانی و نوشتن کتاب‌هایی درباره موفقیت و ارتقای کیفیت زندگی است. زندگی شخصی او نیز از موفقیت و پیشرفت حکایت دارد و به همین دلیل می‌توان به توصیه‌های او تا حدود زیادی اعتماد کرد. او در کتاب‌هایش که به زبان فارسی نیز ترجمه شده‌اند، همه ما ...

نام آنتونی رابینز برای اغلب ما آشنا است. او نزدیک به سه دهه مشغول سخنرانی و نوشتن کتاب‌هایی درباره موفقیت و ارتقای کیفیت زندگی است. زندگی شخصی او نیز از موفقیت و پیشرفت حکایت دارد و به همین دلیل می‌توان به توصیه‌های او تا حدود زیادی اعتماد کرد. او در کتاب‌هایش که به زبان فارسی نیز ترجمه شده‌اند، همه ما را به تلاش، بلندپروازی و البته منطقی بودن توصیه می‌کند. به همین دلیل، برخی از مهم‌ترین توصیه‌های آنتونی رابینز را درباره پول و مسائل مالی را در اینجا به شما ارائه خواهیم کرد. توصیه‌هایی که کاربرد آنها در سال جدید می‌تواند به تأثیرات مثبت و بی‌نظیر در زندگی شخصی و خانوادگی شما بینجامد.

 

۱- پول خود را بیهوده هدر ندهید

به گفته رابینز، این توصیه شاید مهم‌ترین مورد در میان توصیه‌های مالی باشد. اغلب ما روزهای متمادی به کار می‌پردازیم و مبالغی را به‌دست می‌آوریم. اما در خرج کردن این پول‌ها دقت چندانی نداریم و به همین دلیل مبالغ بسیاری را بیهوده دور می‌ریزیم. این هدر دادن منابع مانع از پس‌انداز کافی می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت را از میان می‌برد.

 

۲- برای پیروزیهای بزرگ خطرات کوچک را پذیرا باشید

با آن‌که چیزی به‌عنوان سود بدون ریسک وجود ندارد، اما تمام مردان و زنان موفق جهان به مسأله ریسک توجهی ویژه‌ای نشان می‌دهند. آنها سعی می‌کنند در زندگی و سرمایه‌گذاری تا حد امکان امنیت منابع مالی خود را حفظ کنند. اما نباید در کاربرد این روش افراط کرد. زیرا در اغلب موارد، سود و منفعت در پذیرش ریسک نهفته است. آنتونی رابینز پیشنهاد می‌کند که قانون پنج به یک را در این مورد به‌کار ببریم. به این معنا که برای هر پنج هزار تومان از پول خود، انتظار هزار تومان سود داشته باشیم و تنها در شرایطی وارد سرمایه‌گذاری شویم، که نسبت سود از این مقدار کمتر نباشید.

 

۳- پولی که برای شما باقی میماند اهمیت دارد، نه آنچه به دست آوردهاید

ممکن است فردی درآمد بسیار زیادی داشته باشید و یا در سرمایه‌گذاری موفق عمل کند. اما این‌گونه سودها به خودی خود اهمیتی ندارند. سود زمانی معنا پیدا می‌کند که واقعی شود و برای شما باقی بماند. در غیر این‌صورت اگر بدون حساب و کتاب پول خود را هزینه کنید و یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری را هدر دهید، در حقیقت چیزی به دست نیاورده‌اید و شاید در نهایت متضرر شوید.

 

۴- برای کاهش ریسک بـه سرمایهگذاری تنوع بدهید

یکی از رموز سرمایه‌گذاری موفق، متنوع ساختن سبد سرمایه است. هر یکی از بازارهای مالی ریسک خاص خود را دارند و این ریسک‌ها در بسیاری موارد در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. به این معنا که با افزایش قیمت در یک بازار، قیمت‌ها در بازار دیگر کاهش می‌یابد. به همین دلیل، ورود همزمان به چندین بازار می‌تواند از میزان ریسک موجود کاسته و امکان حداکثرسازی سود شما را فراهم سازد. البته انتخاب بازار مناسب و نحوه تقسیم سرمایه اقدامی تخصصی است که به مشاوره با متخصصان مالی نیاز دارد.

 

۵- به جای اقدامات روی نتایج متمرکز شوید

یکی از اقداماتی که برای سروسامان دادن به امور شخصی، به‌ویژه در حوزه مسائل پول، انجام می‌شود تهیه فهرستی از کارهای ضروری است. این فهرست به مانند یک راهنما می‌تواند ما را در مسیر موفقیت هدایت کند. اما نباید بیش از اندازه به چنین فهرست‌هایی متمرکز شویم. رابینز به ما توصیه می‌کند که به جای توجه بیش از اندازه به اقدامات و انجام کارها، به نتایج حاصل از آنها تمرکز داشته باشیم. در غیر این صورت، مجموعه‌ اقدامات نامناسب ممکن است به نتایج نامطلوبی بینجامد و به جای پیشرفت، موقعیت ما را تضعیف کند.

 

۶- دانش قدرت نیست، انجام دادن قدرت است

حتماً این جمله را شنیده‌اید که «دانش قدرت است». به این معنا که اگر نسبت به مسأله‌ای آگاهی کافی داشته باشید، در موقعیتی قدرتمند قرار خواهید گرفت. اما این تنها بخشی از واقعیت است. بخش دیگر مسأله که از دید آنتونی رابینز اهمیت بیشتری دارد، انجام دادن کارها و عمل مطابق آگاهی است. شما به هر میزان که آگاهی داشته باشید و از علم کافی نسبت به جوانب مختلف مالی برخوردار باشید، باز هم بدون عمل کردن به چیزی دست نخواهید یافت. به گفته استاد سخن سعدی بزرگ:

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند یکی آن‌که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

 

ماهنامه معیشت، شماره ۱۷و۱۸، اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]