بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

EstimationBias-01

جوانان جویای کار اغلب از این نکته نگران‌اند که تخصص کافی و چشمگیری برای استخدام در مشاغل درخواستی ندارند یا آن‌که تجارب کاری آن‌ها اندک است. توصیه‌های متخصصان کاریابی برای ایجاد «برند شخصی» و شهرت نیز در خصوص این افراد چندان معنایی ندارد. آیا چنین شرایطی به معنای ناامید شدن از استخدام و یافتن شغل مناسب است؟ هرگز چنین نیست.

راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید با آن‌ها استعداد خود را به کارفرمایان نشان دهید. همچنین بسیاری از کارفرمایان برای همکاری با نیروهای خلاق و توانمند آمادگی دارند. گاه تنها مانع استخدام ناهماهنگی با خواسته‌های کارفرمایان است. توصیه‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا با دانش و تجربه معمولی و اندک، نظر کارفرمایان را جلب کرده و در مشاغل پیشنهادی استخدام شوید:

 

از آشنایان خود استفاده کنید

نخستین گام برای جستجوی کار، بهره‌گیری مطلوب از روابط موجود است. همه ما در طول دوران تحصیل و زندگی روابط خاصی را شکل داده‌ایم که در شرایط دشوار به کارمان می‌آید. جستجوی ابتدایی کار بدون داشتن شرایط خاص، فرایندی دشوار است؛ اما اگر از آشنایان استفاده کنید، مسیر یافتن شغل مناسب تسهیل خواهد شد. این افراد با شناخت درستی که از شما دارند، می‌توانند بدون نیاز به سوابق کاری، کیفیت کاری‌تان را تأیید کنند. ممکن است هر یک از آن‌ها در کسب و کارخود نیاز به کارکنان جدید داشته باشند یا شما را به دوستانشان در سایر مراکز معرفی کنند. از این رو اگر در جستجوی کارید، شاید بهترین روش آن باشد که سری به ‌فهرست ایمیل‌ها یا دفتر تلفن خود بزنید و روابط قدیمی را احیا کنید.

 

از دانش خود استفاده کنید

شاید نداشتن تخصص و دانش فنی را مشکل اصلی خود بدانید؛ اما بدون شک در طول زندگی و تحصیل، دانش و مهارتی را آموخته‌اید. زمینه تحصیلی، تجارب و حتی علایق خاص می‌تواند منبعی برای خلاقیت و تخصص باشد. تنها باید شیوه استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید: فهرست دقیقی از تحصیلات، آموخته‌ها و تجارب خود فراهم کنید. این فهرست را با نتایجی که تا کنون در زمینه‌های گوناگون به‌دست آورده‌اید تکمیل کنید. بر این اساس، فهرستی داریدکه با تکیه بر آن می‌توانید اقدام به جستجوی کار کنید. اگر تخصص شما بدون سوابق‌کاری برای کارفرمایان جذابیت ندارد، بهتر است مدتی داوطلبانه به فعالیت مشغول شوید و برای خود سابقه ایجاد کنید.

 

اعتماد به نفس داشته باشید

درست است که دانش تخصصی و سوابق کار عوامل مهمی در موفقیت شغلی‌اند، اما نقش اعتماد به نفس از آن‌ها مهم‌تر است. اگر شما به‌خودتان اعتماد نداشته باشید، بالاترین سطح از دانش و مهارت نیز موجب موفقیت نخواهد بود. اعتماد به نفس کافی می‌تواند برخی از نقایص مهارتی را پوشش دهد و شغلی مطلوب را نصیب شما کند. البته به یاد داشته باشید که منظور از اعتماد به نفس، غرور بی‌جا و دور شدن از واقع‌بینی نیست؛ زیرا این ویژگی‌ها مانع بزرگی در راه پیشرفت‌اند. سعی کنید اطلاعات مجازی خود را به روز نگاه دارید، حضور مطلوبی در اجتماعات داشته باشید و با قدرت درخواست کار دهید. مطمئن باشید عزم راسخ و نیروی پشتکار شما هر کارفرمایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

ناامید نشوید

امید، کلید موفقیت است. اگر به‌سادگی و پس از چند بار تلاش مأیوس شوید، بدون شک خود را از موفقیت‌های بعدی محروم خواهید کرد. سعی کنید نگاه مثبتی به وقایع داشته باشید و در هر اتفاق به دنبال کلید موفقیت باشید. گاهی زمانه، ما را آزمایش می‌کند تا از توانایی و ظرفیتمان برای پیشرفت مطمئن شود. این نکته را به ذهن بسپارید و همیشه امید خود را زنده نگاه دارید.

 

 

ماهنامه معیشت، شماره ۲۲، مرداد ۱۳۹۵

 

 

جوانان جویای کار اغلب از این نکته نگران‌اند که تخصص کافی و چشمگیری برای استخدام در مشاغل درخواستی ندارند یا آن‌که تجارب کاری آن‌ها اندک است. توصیه‌های متخصصان کاریابی برای ایجاد «برند شخصی» و شهرت نیز در خصوص این افراد چندان معنایی ندارد. آیا چنین شرایطی به معنای ناامید شدن از استخدام و یافتن شغل مناسب است؟ هرگز چنین نیست. راه‌های ...

جوانان جویای کار اغلب از این نکته نگران‌اند که تخصص کافی و چشمگیری برای استخدام در مشاغل درخواستی ندارند یا آن‌که تجارب کاری آن‌ها اندک است. توصیه‌های متخصصان کاریابی برای ایجاد «برند شخصی» و شهرت نیز در خصوص این افراد چندان معنایی ندارد. آیا چنین شرایطی به معنای ناامید شدن از استخدام و یافتن شغل مناسب است؟ هرگز چنین نیست.

راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید با آن‌ها استعداد خود را به کارفرمایان نشان دهید. همچنین بسیاری از کارفرمایان برای همکاری با نیروهای خلاق و توانمند آمادگی دارند. گاه تنها مانع استخدام ناهماهنگی با خواسته‌های کارفرمایان است. توصیه‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا با دانش و تجربه معمولی و اندک، نظر کارفرمایان را جلب کرده و در مشاغل پیشنهادی استخدام شوید:

 

از آشنایان خود استفاده کنید

نخستین گام برای جستجوی کار، بهره‌گیری مطلوب از روابط موجود است. همه ما در طول دوران تحصیل و زندگی روابط خاصی را شکل داده‌ایم که در شرایط دشوار به کارمان می‌آید. جستجوی ابتدایی کار بدون داشتن شرایط خاص، فرایندی دشوار است؛ اما اگر از آشنایان استفاده کنید، مسیر یافتن شغل مناسب تسهیل خواهد شد. این افراد با شناخت درستی که از شما دارند، می‌توانند بدون نیاز به سوابق کاری، کیفیت کاری‌تان را تأیید کنند. ممکن است هر یک از آن‌ها در کسب و کارخود نیاز به کارکنان جدید داشته باشند یا شما را به دوستانشان در سایر مراکز معرفی کنند. از این رو اگر در جستجوی کارید، شاید بهترین روش آن باشد که سری به ‌فهرست ایمیل‌ها یا دفتر تلفن خود بزنید و روابط قدیمی را احیا کنید.

 

از دانش خود استفاده کنید

شاید نداشتن تخصص و دانش فنی را مشکل اصلی خود بدانید؛ اما بدون شک در طول زندگی و تحصیل، دانش و مهارتی را آموخته‌اید. زمینه تحصیلی، تجارب و حتی علایق خاص می‌تواند منبعی برای خلاقیت و تخصص باشد. تنها باید شیوه استفاده از آن‌ها را یاد بگیرید: فهرست دقیقی از تحصیلات، آموخته‌ها و تجارب خود فراهم کنید. این فهرست را با نتایجی که تا کنون در زمینه‌های گوناگون به‌دست آورده‌اید تکمیل کنید. بر این اساس، فهرستی داریدکه با تکیه بر آن می‌توانید اقدام به جستجوی کار کنید. اگر تخصص شما بدون سوابق‌کاری برای کارفرمایان جذابیت ندارد، بهتر است مدتی داوطلبانه به فعالیت مشغول شوید و برای خود سابقه ایجاد کنید.

 

اعتماد به نفس داشته باشید

درست است که دانش تخصصی و سوابق کار عوامل مهمی در موفقیت شغلی‌اند، اما نقش اعتماد به نفس از آن‌ها مهم‌تر است. اگر شما به‌خودتان اعتماد نداشته باشید، بالاترین سطح از دانش و مهارت نیز موجب موفقیت نخواهد بود. اعتماد به نفس کافی می‌تواند برخی از نقایص مهارتی را پوشش دهد و شغلی مطلوب را نصیب شما کند. البته به یاد داشته باشید که منظور از اعتماد به نفس، غرور بی‌جا و دور شدن از واقع‌بینی نیست؛ زیرا این ویژگی‌ها مانع بزرگی در راه پیشرفت‌اند. سعی کنید اطلاعات مجازی خود را به روز نگاه دارید، حضور مطلوبی در اجتماعات داشته باشید و با قدرت درخواست کار دهید. مطمئن باشید عزم راسخ و نیروی پشتکار شما هر کارفرمایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

ناامید نشوید

امید، کلید موفقیت است. اگر به‌سادگی و پس از چند بار تلاش مأیوس شوید، بدون شک خود را از موفقیت‌های بعدی محروم خواهید کرد. سعی کنید نگاه مثبتی به وقایع داشته باشید و در هر اتفاق به دنبال کلید موفقیت باشید. گاهی زمانه، ما را آزمایش می‌کند تا از توانایی و ظرفیتمان برای پیشرفت مطمئن شود. این نکته را به ذهن بسپارید و همیشه امید خود را زنده نگاه دارید.

 

 

ماهنامه معیشت، شماره ۲۲، مرداد ۱۳۹۵

 

 

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]