بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : برنامه ریزی شغلی

۰۴ تیر ۱۳۹۷

EstimationBias-02

شاید درخصوص ادامۀ شغل فعلی مردد باشید و از درون خود ندایی برای تغییر شغل بشنوید. بااین‌حال نتوانید دلایل کافی برای این تغییر را درخود پیدا کنید. اگر دراین شرایط قرار دارید، توجه به وضعیت سلامتی و پیشگیری از مشکلات آینده تصمیم‌گیری را آسان‌تر خواهد کرد. زیرا براساس پژوهش‌ها، تنفر از شغل و ناخشنودی حرفه‌ای یکی از عوامل اصلی بیماری است. این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اگر فرد درطول‌مدت زمان کاری خود همواره احساس ناامیدی، ناراحتی، شکست و فشار داشته باشد، رفته‌رفته قوای جسمانی‌اش تحلیل رفته و بیمار خواهد شد.

 

درحالی‌‌که براساس آمارهای ارائه‌شده، کسانی که خشنودی بیشتری از کار‌کردن در حرفه‌ای خاص داشته‌اند، به‌طور متوسط کمتر از دیگران دچار بیماری شده‌اند. مطابق این پژوهش‌ها حدود ۱۵درصد از افراد کار خودرا با خشنودی آغاز می‌کنند و با شادمانی ادامه می‌دهند. ۱۷درصد ازآن‌ها در آغاز چندان خشنود نیستند، اما اوضاع به‌تدریج بهتر می‌شود. ۲۳درصد با شادمانی، شغل خود را آغاز می‌کنند اما باگذشت زمان از رضایتشان کاسته می‌شود؛ جالب توجه است که ۴۵درصد از افراد شرکت‌کننده، از ابتدا با ناخشنودی شغل را می‌پذیرند و در ادامه نیز ناراضی می‌مانند.

 

این ارقام که در ایالات متحده به‌دست آمده است، بسیار فاجعه‌بار است و می‌توان وضعیت مشابه و حتی بدتری را در کشور ایران انتظار داشت. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان خواهد شد که بدانیم، درخصوص نارضایتی شغلی نوعی دور باطل وجود دارد. بدین معنا که کیفیت کاری فرد دراثر فشارهای روانی کمتر و کمتر می‌شود و این کاهش کیفی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به فشار و نارضایتی بیشتر می‌انجامد. به‌نحوی که احتمالاً پس‌از چند سال، شرایط برای فرد مورد نظر تحمل‌پذیر نخواهد بود.

 

افرادی که از شغل خود ناخشنودند، به‌طور معمول دچار انواع مشکلات جسمی و روانی می‌شوند. کیفیت خواب آن‌ها کاهش می‌یابد و درطول روز مدام احساس خستگی می‌کنند. افسردگی و فشارهای عاطفی ناشی از شکست و ناامیدی نیز روحیۀ این افراد را تخریب می‌کند. گام بعدی پس‌از این فشارهای روانی زمانی آغاز می‌شود که نشانه‌های فیزیکی مرتبط ظاهر شوند. برای مثال فردی که در استرس و افسردگی مداوم قرار دارد، احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و گوارشی خواهد داشت و هرچه این وضعیت ادامه یابد، شرایط جسمانی او نیز بدتر خواهد شد.

 

باوجود این، دانشمندان هنوز دربارۀ دلایل اصلی و قطعی ناخشنودی شغلی، نظر قاطعی ندارند. برخی پژوهشگران فشار مالی و پولی را عامل اصلی این مسئله می‌دانند؛ درحالی‌‌که گروه دیگر ناکامی فرد برای شکوفایی و تحقق رؤیاها را علت اصلی ناامیدی می‌دانند. به‌هرحال، عامل این مسئله هرچه باشد، باید هرچه سریع‌تر راهی عمومی برای درمان آن پیدا کرد. اگر شما نیز در شرایط ناخشنودی شغلی قرار دارید، شاید بهتر باشد دربارۀ موقعیت خود بیشتر تأمل کنید و تصمیماتی سخت اما حیاتی بگیرید. توصیه‌های ارائه ‌شده دراین شماره و شماره‌های پیشین معیشت دراین مسیر یاری‌گر شما خواهند بود.

 

پیش‌از هرچیز سعی کنید با کمک‌گرفتن از پرسش‌نامه‌های رضایت شغلی و یا با رجوع به احساس درونی خود، شرایط را به‌صورت واقع‌بینانه بررسی کنید. شاید شغل شما همچنان فرصت‌های جذابی داشته باشد که تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده‌‌اید. اگر پس‌از انجام این ارزیابی همچنان بر قضاوت خود باقی ماندید، بهتر است با فردی مورد اعتماد مشورت کنید و پیش‌از تصمیم‌گیری نهایی تمام جوانب مسئله را بسنجید. دراین مرحله می‌توانید تصمیم به تغییر شغل بگیرید. اما این گام را نه به‌عنوان یک لحظه بلکه به‌صورت فرایندی چندماهه نگاه کنید. بدین روش، می‌توانید با پس‌انداز و آماده‌سازی اولیه، مانع فشار مالی براثر بیکاری شوید.

 

 

ماهنامه معیشت، شماره۲۶، آذر ۱۳۹۵

شاید درخصوص ادامۀ شغل فعلی مردد باشید و از درون خود ندایی برای تغییر شغل بشنوید. بااین‌حال نتوانید دلایل کافی برای این تغییر را درخود پیدا کنید. اگر دراین شرایط قرار دارید، توجه به وضعیت سلامتی و پیشگیری از مشکلات آینده تصمیم‌گیری را آسان‌تر خواهد کرد. زیرا براساس پژوهش‌ها، تنفر از شغل و ناخشنودی حرفه‌ای یکی از عوامل اصلی بیماری ...

شاید درخصوص ادامۀ شغل فعلی مردد باشید و از درون خود ندایی برای تغییر شغل بشنوید. بااین‌حال نتوانید دلایل کافی برای این تغییر را درخود پیدا کنید. اگر دراین شرایط قرار دارید، توجه به وضعیت سلامتی و پیشگیری از مشکلات آینده تصمیم‌گیری را آسان‌تر خواهد کرد. زیرا براساس پژوهش‌ها، تنفر از شغل و ناخشنودی حرفه‌ای یکی از عوامل اصلی بیماری است. این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اگر فرد درطول‌مدت زمان کاری خود همواره احساس ناامیدی، ناراحتی، شکست و فشار داشته باشد، رفته‌رفته قوای جسمانی‌اش تحلیل رفته و بیمار خواهد شد.

 

درحالی‌‌که براساس آمارهای ارائه‌شده، کسانی که خشنودی بیشتری از کار‌کردن در حرفه‌ای خاص داشته‌اند، به‌طور متوسط کمتر از دیگران دچار بیماری شده‌اند. مطابق این پژوهش‌ها حدود ۱۵درصد از افراد کار خودرا با خشنودی آغاز می‌کنند و با شادمانی ادامه می‌دهند. ۱۷درصد ازآن‌ها در آغاز چندان خشنود نیستند، اما اوضاع به‌تدریج بهتر می‌شود. ۲۳درصد با شادمانی، شغل خود را آغاز می‌کنند اما باگذشت زمان از رضایتشان کاسته می‌شود؛ جالب توجه است که ۴۵درصد از افراد شرکت‌کننده، از ابتدا با ناخشنودی شغل را می‌پذیرند و در ادامه نیز ناراضی می‌مانند.

 

این ارقام که در ایالات متحده به‌دست آمده است، بسیار فاجعه‌بار است و می‌توان وضعیت مشابه و حتی بدتری را در کشور ایران انتظار داشت. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان خواهد شد که بدانیم، درخصوص نارضایتی شغلی نوعی دور باطل وجود دارد. بدین معنا که کیفیت کاری فرد دراثر فشارهای روانی کمتر و کمتر می‌شود و این کاهش کیفی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به فشار و نارضایتی بیشتر می‌انجامد. به‌نحوی که احتمالاً پس‌از چند سال، شرایط برای فرد مورد نظر تحمل‌پذیر نخواهد بود.

 

افرادی که از شغل خود ناخشنودند، به‌طور معمول دچار انواع مشکلات جسمی و روانی می‌شوند. کیفیت خواب آن‌ها کاهش می‌یابد و درطول روز مدام احساس خستگی می‌کنند. افسردگی و فشارهای عاطفی ناشی از شکست و ناامیدی نیز روحیۀ این افراد را تخریب می‌کند. گام بعدی پس‌از این فشارهای روانی زمانی آغاز می‌شود که نشانه‌های فیزیکی مرتبط ظاهر شوند. برای مثال فردی که در استرس و افسردگی مداوم قرار دارد، احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و گوارشی خواهد داشت و هرچه این وضعیت ادامه یابد، شرایط جسمانی او نیز بدتر خواهد شد.

 

باوجود این، دانشمندان هنوز دربارۀ دلایل اصلی و قطعی ناخشنودی شغلی، نظر قاطعی ندارند. برخی پژوهشگران فشار مالی و پولی را عامل اصلی این مسئله می‌دانند؛ درحالی‌‌که گروه دیگر ناکامی فرد برای شکوفایی و تحقق رؤیاها را علت اصلی ناامیدی می‌دانند. به‌هرحال، عامل این مسئله هرچه باشد، باید هرچه سریع‌تر راهی عمومی برای درمان آن پیدا کرد. اگر شما نیز در شرایط ناخشنودی شغلی قرار دارید، شاید بهتر باشد دربارۀ موقعیت خود بیشتر تأمل کنید و تصمیماتی سخت اما حیاتی بگیرید. توصیه‌های ارائه ‌شده دراین شماره و شماره‌های پیشین معیشت دراین مسیر یاری‌گر شما خواهند بود.

 

پیش‌از هرچیز سعی کنید با کمک‌گرفتن از پرسش‌نامه‌های رضایت شغلی و یا با رجوع به احساس درونی خود، شرایط را به‌صورت واقع‌بینانه بررسی کنید. شاید شغل شما همچنان فرصت‌های جذابی داشته باشد که تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده‌‌اید. اگر پس‌از انجام این ارزیابی همچنان بر قضاوت خود باقی ماندید، بهتر است با فردی مورد اعتماد مشورت کنید و پیش‌از تصمیم‌گیری نهایی تمام جوانب مسئله را بسنجید. دراین مرحله می‌توانید تصمیم به تغییر شغل بگیرید. اما این گام را نه به‌عنوان یک لحظه بلکه به‌صورت فرایندی چندماهه نگاه کنید. بدین روش، می‌توانید با پس‌انداز و آماده‌سازی اولیه، مانع فشار مالی براثر بیکاری شوید.

 

 

ماهنامه معیشت، شماره۲۶، آذر ۱۳۹۵

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]