۶ نشانه عدم آمادگی برای کارآفرینی

تنها انسان‌های مصمم و با اراده قادر به کارآفرینی هستند.

 

photo_2018-01-16_16-04-47