با عضویت در خبرنامه از 10 درصد تخفیف در خرید مجله معیشت بهره مند شوید


۷ قانون براي ارتقاي آگاهي کودکان نسبت به پول

زمان مطالعه: 2 دقیقه
تاریخ انتشار مطلب : ۰۹ آبان ۱۳۹۴

تحقيقات بسياري ثابت کرده اند که موفقيت مالي در دوره بزرگسالي، تا حدود زيادي نتيجه شيوه آموزش ما در دوران کودکي است. اما بسياري از والدين از اهميت اين مسأله غافل هستند. آن ها تلاش زيادي مي کنند تا کودک خود را از انواع آموزش ها برخوردار سازند، لوازم مورد نياز او را تهيه کنند و زندگي امن و شاديبرايش فراهم کنند. در حالي که تمام اين موارد بدون ارتقاي آگاهي هاي مالي کودک و هوشمند ساختن او در خصوص پول فايده چنداني ندارد. در حقيقت، هرچه کودک در زمينه هاي متفاوت رشد کرده و مهارت هاي متنوعي را کسب نموده باشد، بدون دانش مالي کافي، که از طريق مهارتي کسب شده باشد، قادر نيست زندگي موفقي را در دوران بزرگسالي ايجاد کند. در ادامه به هشت قانون اصلي در تربيت کودکاني هوشمند و آگاه نسبت به پول اشاره شده است. توجه به اين قوانين در پرورش مناسب کودکان نقش بسيار مهمي ايفا ميکند.

۱٫ قدرت خود را کنترل کنيد
مطالعات نشان مي دهند که والدين بيشترين و عميق ترين تأثير را روي کودکان بر جاي مي گذارند که اين مسأله در خصوص پول نيز صادق است. در برخي از مطالعات نشان داده است که درصد زيادي از افراد بزرگسال، رويه هاي مالي خود را بر اساس فرآيندهايي سامان داده اند که از والدين خود به صورت مستقيم و غيرِ مستقيم آموخته اند. از اين رو، مهم ترين گام در پرورش استعدادهاي پولي کودک کنترل قدرت تأثيرگذاري است. شايد شما از آزاد گذاردن فرزند خود احساس خوبي نداشته باشيد و تصور کنيد که مهارت يا دانش اندک او باعث دردسر خواهد شد. اما بدون آزادي عمل و تجربه مستقيم، کودک شما هيچ مهارتي را کسب نخواهد کرد. نيازي نيست که در اين آموزش ها امور پيچيده اقتصادي را آموزش دهيد. صرفاً کودک را آزاد بگذاريد تا در امور روزمره خود تصميم گيري نموده و مهارت لازم را کسب کند. به او اجازه دهيد به صورت مستقل از پولي که در اختيار دارد استفاده کند و عواقب تصميمات را به تنهايي متحمل شود.
۲٫ گام هاي کوچک او را با پاداش هاي بزرگ حمايت کنيد
کودکان توانايي ادراکي محدودتري دارند و بسياري از امور اقتصادي را به درستي نمي فهمند. براي آموزش اين نکات بايد از روش هاي غيرمستقيم استفاده کنيد. به طور مثال اگر مي خواهيد فرآيند وام را به کودک خود آموزش دهيد، بازي هايي را طراحي کنيد و يا با قرض دادن مقداري پول و پس گرفتن آن در روزهاي بعدي به او بفهمانيد که ماهيت وام چگونه است. در مورد سرمايه گذاري نيز مي توانيد به مانند بانک عمل کنيد. مبالغي را از کودک دريافت کرده و پس از مدت مشخصي با ميزان سود به او بازگردانيد. به اين طريق کودک امور اساساً پيچيده مالي را به ساده ترين شکل ياد خواهد گرفت. البته در اين مسير پاداش و تشويق را فراموش نکنيد. اين کار باعث تربيت ذهن کودک شده و آموزش ها را به بخشي از شخصيت او تبديل مي کند.

۳٫ آمـوزش هــا را با سـن کــودک هماهنگ کنيد
کودکان در هر سني توانايي هاي خاصي در ارتباط با فهم مسائل مالي دارند. به طور مثال، در سنين پيش از مدرسه، کودکان به شيوه مادي و مستقيم مسائل را درک مي کنند. فهم آنها از مسائل پولي به اسکناس، سکه و ديگر ابزارهاي قابل مشاهده محدود است.

معیشت / آبان ۹۴نظرات

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان