بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۲ آذر ۱۳۹۳

5 عادت مفید برای پس‌انداز کردن-ماهنامه معیشت

به نظر می‌رسد برخی از افراد با مدیریت درست امور مالی به راحتی و با سهولت برای دوران بازنشستگی‌شان اندوخته قابل توجهی را جمع‌آوری می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر مدام درگیر قرض و بدهی‌اند و فاقد پس‌انداز کافی هستند. شاید به راحتی بتوان تفاوت میان این دو گروه را به مؤلفه‌هایی چون سطح درآمد، آموزش یا تربیت نسبت داد اما باید گفت تبیین چرایی تفاوت میان این دو گروه به این سادگی‌ها نیست. برخی افراد با داشتن درآمد اندک به خوبی امور مالی خود را مدیریت کرده اما برخی دیگر به دلیل سوء مدیریت ورشکسته می‌شوند. شاید پی بردن به رموز دستیابی به موفقیت مالی عامل تعیین‌کننده‌ای باشد. در این اینفوگرافیک به پنج عادت که موجب می‌شود افراد در دوران بازنشستگی از پس‌انداز خوبی برخوردار شوند، اشاره خواهیم کرد.

 

ماهنامه معیشت، شماره۱، شهویور ۹۳

به نظر می‌رسد برخی از افراد با مدیریت درست امور مالی به راحتی و با سهولت برای دوران بازنشستگی‌شان اندوخته قابل توجهی را جمع‌آوری می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر مدام درگیر قرض و بدهی‌اند و فاقد پس‌انداز کافی هستند. شاید به راحتی بتوان تفاوت میان این دو گروه را به مؤلفه‌هایی چون سطح درآمد، آموزش یا تربیت ...

به نظر می‌رسد برخی از افراد با مدیریت درست امور مالی به راحتی و با سهولت برای دوران بازنشستگی‌شان اندوخته قابل توجهی را جمع‌آوری می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر مدام درگیر قرض و بدهی‌اند و فاقد پس‌انداز کافی هستند. شاید به راحتی بتوان تفاوت میان این دو گروه را به مؤلفه‌هایی چون سطح درآمد، آموزش یا تربیت نسبت داد اما باید گفت تبیین چرایی تفاوت میان این دو گروه به این سادگی‌ها نیست. برخی افراد با داشتن درآمد اندک به خوبی امور مالی خود را مدیریت کرده اما برخی دیگر به دلیل سوء مدیریت ورشکسته می‌شوند. شاید پی بردن به رموز دستیابی به موفقیت مالی عامل تعیین‌کننده‌ای باشد. در این اینفوگرافیک به پنج عادت که موجب می‌شود افراد در دوران بازنشستگی از پس‌انداز خوبی برخوردار شوند، اشاره خواهیم کرد.

 

ماهنامه معیشت، شماره۱، شهویور ۹۳

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]